Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Lundabor har lite inflytande när 4 000 bostäder planeras vid Höje å

Staffanstorp planerade Höje å-bygge upprör Lundaborna. Men Lunds kommun har inget formellt inflytande över planerna.

Här på åkrarna vid Höje å vill Staffanstorps kommun bygga bostäder.Bild: Lena Philipson
– Varje kommun har planmonopol på sin yta. Lund kan yttra sig vad gäller bebyggelsen men har inget formellt inflytande, berättar Ole Kasimir som är planchef och ansvarig för planavdelningen på Stadsbyggnadskontoret.
Formellt sett kommer den planerade bebyggelsen tillhöra Staffanstorps kommun. I praktiken blir den en utkant av Lund, men då den ligger på Staffanstorps sida av Höje å-dalen har inte Lunds kommun något formellt inflytande, vare sig på politikernivå eller vad gäller Lundabornas synpunkter.
Lunds kommun kan yttra sig i frågan när översiktsplanen kommer upp i samråd i oktober, men har ingen bestämmanderätt. Det är upp till Staffanstorps kommun att ta hänsyn till de synpunkter som kommer in.
– När det gäller ärenden där två närliggande kommuner har gemensamma intressen kan även länsstyrelsen lämna ett yttrande, vilket är sannolikt i det här fallet. I så fall kommer det ske efter samrådet i höst, berättar Ole Kasimir.
Tor Lindholm med sonen Fabian (till vänster) och Peter Reutherborg Kubicek med sonen Adrian tycker det är tråkigt när naturområden bebyggs, men förstår att folk måste bo någonstans.Bild: Sandra Henningsson
Lundaborna Tor Lindholm och Peter Reutherborg Kubicek har cyklat runt i grönområdet och hästhagen med sina barn.
– Jag har precis skaffat fiskekort här. Så vi har fiskat och jagat hästar. När man är här känns det som en lyx som många inte kan räkna med. Jag förstår att det behöver byggas, men det känns ju alltid tråkigt med förändring, säger Peter Reutherborg.
Tor Lindholm brukar löpträna vid åkrarna på mornarna.
– En del av mig vill inte att man ska bygga högre än blocket vid domkyrkan. Men kan de bygga hus som inte ser ut som lådor är det väl okej, säger han.
Kajsa Binatti (till höger) med dottern Ida Binatti.Bild: Sandra Henningsson
Kajsa Benatti kommer på cykel över hästhagen tillsammans med sina barn. Hon bor i närliggande Fjelie och brukar ofta vistas i området.
– Det känns alltid tråkigt när grönytor försvinner men folk måste ju bo, säger Kajsa Benatti.
Martina Kvist Reimer är ordförande för intresseföreningen Höjeådalen som bildades förra året för att bemöta de olika planerna som rör Höjeådalen.
– Vi vill gärna värna om de värden som finns, dels rekreation och biologiska värden. Höje å-dalen är ett viktigt naturområde, inte bara för Lundabor utan för flertalet. Det är ett av de få naturområden som inom snar framtid, när Klostergårdens station är klar, kan nås med högklassig kollektivtrafik, säger Martina Kvist Reimer.
–Man har prioriterat att exploatera ett område som utgörs av känslig natur. När städer växer behöver vi utrymme mellan städerna för rekreation. Om planerna fortsätter som nu kan Hjärup och Lund vara hopbyggt om trettio år, utan några naturområden.
Enligt Lunds vice kommunstyrelseordförande Fredrik Ljunghill (M) är det ännu för tidigt för att uttala sig om saken.
– Det handlar om ett förslag som är utskickat för ett samråd där Lunds kommun kommer yttra sig. Ärendet bör komma till kommunstyrelsen i september eller oktober. Innan dess är det för tidigt att kommentera innehållet, eftersom alla bör få en chans att sätta sig in i förslaget till fördjupad översiktsplan för området.
Bild: Lena Philipson
Fakta

Turerna kring Höje-å

För några år sedan enades Lund, Malmö och kommunerna mellan de två större städerna om en gemensam strukturbild för hur regionen ska utvecklas och marken användas.

I samband med det lyftes området runt den nya Pågatågstationen i södra Lund fram – inklusive den del som ligger söder om Höje å, och alltså tillhör Staffanstorps kommun.

I våras nådde Lunds och Staffanstorps en överenskommelse för hur de ska samarbeta för att kunna bygga en ny stadsdel vid Höje å och knyta ihop kommunerna.

Bostadsområdet planeras kallas Höjeå stationsområde. Då var det inte klart hur många bostäder det rörde sig om. Under måndagen gick Staffanstorp ut med sitt förslag där det handlar om tre till fyratusen bostäder.

Byggplanerna har tidigare splittrat Lundapolitikerna. Framförallt Miljöpartiet har haft reservationer. Även Centerpartiet och Förnya Lund har yrkat avslag. Anledningen är att man vill värna naturvärdena och inte medverka till att åkermarken på Staffanstorps sida bebyggs.

Lundapolitikerna vill göra Höjeådalen till ett naturreservat. Men enligt Staffanstorps kommunstyrelseordförande Christian Sonesson (M) är det inte är aktuellt med ett reservat på Staffanstorps sida av kommungränsen.

Gå till toppen