Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Skåne får vänta på nytt journalsystem – jätteprojektet flyttas fram

Det stora projektet med nya digitala journalsystem som ska införas på Skånes samtliga sjukhus och vårdcentraler, och som beskrivs som det modernaste i Sverige, skjuts fram ett år.
Tidpunkten november 2020 är inte längre realistisk.

Inom några år ska det vara slut med pappersjournaler och datasystem på sjukhus och vårdcentraler som inte talar med varandra. Här läkaren Sven Wiklund som letar efter en patientjournal.Bild: Stefan Mattsson
SDV, Skånes Digitala Vårdsystem, är en ny heltäckande digital plattform för Region Skånes vårdförvaltningar och privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.
Idag använder sjukhusen och vårdcentralerna två olika datasystem för patientjournaler. Systemen talar inte med varandra, det krävs mängder av inloggningar för att följa patienten.
Tanken är att SDV ska ändra på detta. Det är ett gigantiskt projekt, och i Medicon Village i Lund arbetar nu närmare 500 personer med förberedelser.
Planen var att SDV skulle införas i etapper med start november 2020. Sus i Malmö och Lund, sjukhusen i Trelleborg och Ystad, och vårdcentraler i samma områden, skulle vara först ut att använda det nya systemet.
Läs också I ”träningslabbet” får Skånes nya journalsystem möta patienterna
Ett år senare, november 2021, skulle systemet införas på sjukhusen i Helsingborg, Ängelholm, Landskrona, Kristianstad, Hässleholm och alla övriga vårdcentraler.
Men nu har alltså tidsplanen ändrats.
– Vi vill inte uttrycka det som att införandet av SDV har försenats. Hela processen att implementera alla delar kommer ta fem år. Det har inte ändrats. Det som skjuts fram är tidpunkten för när första utrullningen ska ske, säger Fredrik Jonsson, kliniskt ansvarig för utrullning av SDV.
– Det blir inte november 2020, men en exakt plan finns ännu inte, troligen ett år fram. Vi ser över vad som är bäst och planerar om.
Läkaren Magnus Mårtensson undersöker "Gustav", en fiktiv patient i övningssammanhang för det nya systemet SDV. Många vårdsituationer ska övas för att trimma in det nya systemet. Arkivbild.Bild: Hussein El-alawi
Bakgrunden är att man har insett att tiden mellan etapperna blir för långdragen.
– Tidpunkten för när SDV skulle rullas ut på de olika sjukhusen blev för utdragen, det är inte patientsäkert. Så vi kortar den tiden och det är detta som påverkar hela processen och gör att första utrullningen skjuts fram.
Påverkas även tidpunkten november 2021, den andra etappen, när systemet skulle införas på bland annat sjukhuset i Helsingborg?
– Det kan vi inte svara på idag. I september eller oktober kan vi ge mer exakta besked. SDV är ett enormt stort och komplext system som innehåller mycket mer än bara journaler. Det är bland annat också ett planeringsverktyg för schemaläggning och mycket mera.
Inom Region Skåne idag finns 800 olika it-system. Med SDV kan man skrota de 28 största, däribland sjukhusens journalsystem Melior och primärvårdens motsvarighet PMO.
Fakta

Skånes Digitala Vårdsystem (SDV)

Det nya digitala journalsystemet ska fungera för all sjukvård inom Region Skåne. Idag har primärvården och sjukhusen olika journalsystem, som inte talar med varandra.

Journalsystemet har kostat 1,3 miljarder kronor och leverantören är Cerner Sverige AB.

Gå till toppen