Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Förening kritisk till byggplaner längs Höje å

Det finns stora byggplaner för området längs Höje å. Som ett svar på det har intresseföreningen Höjeådalen bildats. De vill se att ett naturreservat i stället skapas.

Martina Kvist Reimer är ordförande i intresseföreningen Höjeådalen.Bild: Felicia Green
Martina Kvist Reimer möter upp på den röda bron som knyter samman Lund och Staffanstorp över Höje å. Hon är ordförande i intresseföreningen Höjeådalen, som bildades förra året då hon, och de två medgrundarna insåg att området skulle exploateras.
– Det skulle vara förödande för växt- och djurlivet här. Men också för människorna. Detta är ett av få tätortsnära naturområden i Staffanstorp och Lund, säger Martina Kvist Reimer som själv bor i Flackarp.
Bland de djur som lever här återfinns bland annat flera fladdermusarter och den knallblå fågelarten kungsfiskare.
I en naturvärdesinventering som Lunds kommun låtit göra identifierades 44 naturvårdsarter — arter som är extra skyddsvärda genom att exempelvis vara rödlistade eller fridlysta — i Höjeådalen. Totalt har 87 rödlistade arter påträffats i området under de senast 20 åren.
Martina Kvist Reimer tror att ett problem är att politiker och allmänhet generellt sett har bristande kunskaper om området.
– Man ser inte värdet som finns här. Området har en enormt potential att kunna utvecklas till att göra ännu mer nytta för rekreation och folkhälsa. Jag förstår att bostäder måste byggas. Men det finns bättre platser där man inte riskerar att inverka så pass negativt på känslig natur.
Hon visar vägen längs Höje ås västra sida. På det som i dag är ett fält vill Staffanstorps kommun bygga omkring två tusen bostäder av de totalt tre till fyra tusen som Staffanstorps kommun på sikt vill bygga på sin sida av Höje å. Även Lunds kommun har byggplaner på sin sida om kommungränsen.
Förslaget som Staffanstorps kommun har kommit med ska ta hänsyn till strandskyddet, vilket betyder att de inte kommer att bygga närmare än hundra meter från ån. Men det är inte tillräckligt, enligt föreningen som menar att naturområdet kommer att ta skada av så många personer boendes precis bredvid.
Föreningen vill hellre se att området görs om till ett statligt naturreservat, och har tidigare under sommaren skickat in en skrivelse till Länsstyrelsen med ett sådant förslag. De arbetar även för att informera allmänheten om Höjeådalen och de planer som föreningen menar hotar området.
– Det handlar om att gå igenom hundratals sidor från kommunen och förmedla det vidare. Många förstår nog inte vad som är på gång.
Gå till toppen