Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Ska Lund bekosta bekvämligheterna i Staffanstorps skatteparadis?

Området vid Höje å riskerar att bli ett skatteparadis för Staffanstorp där infrastrukturen betalas av Lund, skriver Peter Sondhauss.Bild: Ingemar D Kristiansen
Lund riskerar att få ett ”skatteparadis” direkt inpå knutarna där man betalar Staffanstorps lägre kommunalskatt men får tillgång till Lunds alla bekvämligheter. Det blir fallet om planerna på att bygga en ny stadsdel på Staffanstorps sida av Höjeådalen blir verklighet.
Det är ganska vanligt att storstädernas små kranskommuner erbjuder låg skattesats och mark för villor för att locka storstadens höginkomsttagare. Inget nytt alltså. Jo! Istället för att värna om sin viktigaste inkomstkälla - snart bor bara studenter och pensionärer kvar - bekostar Lund Staffanstorps massiva expansion med dyr infrastruktur.
Kostnadsberäkningarna för Klostergårdens nya pågatågsstation, huvudanledning för Höjeådalens exploatering, uppges till 215 miljoner. Det motsvarar en fjärdedel av spårvägens slutnota.
Stationens nytta för Lundaborna är däremot inte så stor. Stadsdelarna kring den nya stationen har redan idag ett relativt kort avstånd till centralstationen, mycket kortare än många andra. De nya anslutningarna i planerna med bilväg över Höje å, busstunnel och ett flertal cykelvägar är oumbärliga för Staffanstorpsdelen av exploateringsområdet men måttligt intressanta för Lund. Anslutningarna ligger till största delen på Lunds mark. Är Staffanstorp beredd att betala för det?
För att spara det värsta till sist. Medan pengar är en förnybar resurs, är naturen inte det. Med en exploatering av Höjeådalen skulle Lund och västra Staffanstorp för alltid förlora det enda nära allemansrättsliga naturområdet av relevant storlek för rekreation. För att ser hur en dalgång förlorar sin attraktionskraft när man klämmer in den mellan industri, trafik och bostäder, så rekommenderar jag ett besök vid Sege å, mellan Malmö och Burlöv.
Bortom det skulle hela landet förlora många hektar av sin allra bästa åkermark.
Hur värnar Lundapolitikerna som stöder projektet om Lundabornas intressen? Svara oss! Gärna offentligt.
Jag ser inte hur Höjeådalens exploatering på Staffanstorps sida skulle kunna vara i Lunds intresse. Även om Staffanstorp skulle betala för den nödvändiga infrastrukturen, så skulle Lund förlora löpande inkomster från tusentals skattebetalare.
Kanske kan man hitta en överenskommelse som gagnar båda sidorna. Men när man ingår sådana viktiga avtal, så måste man ta hänsyn till hur Staffanstorps kommunstyrelse tidigare har agerat. Hur var det? Har de inte placerat 108 nyanlända, som har anvisats till dem, i fem andra Skånekommuner? Ett fyrtiotal i Lund. Många har blivit skrivna hos sina ovetande värdar. Är det hur en pålitlig samarbetspartner agerar?
Den ekonomiska skadan av förlusten av ett attraktivt stadsnära rekreationsområde är svårare att beräkna. Den kan mycket väl ligga på miljardbelopp. Höginkomsttagare har råd att vara kräsna angående boendemiljön. Om den anses som oattraktiv, då slösar man inte ens en tanke på att flytta dit. Istället flyttar man direkt till Lomma, en kommun som har förstått hur viktig naturen är för att attrahera duktiga skattebetalare.

Peter Sondhauss

Peter Sondhauss i Lund kämpar för klimatet och för bevarandet av Höjeådalen.
Gå till toppen