Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

PCB-fyndet har startat proteststorm i giftkvarteren

Giftfyndet på Tran- och Vipgränden i Vellinge tätort har orsakat en proteststorm bland hyresgästerna. Under ett stormöte i veckan samlades ett hundratal boende som tar strid för de trädgårdar som grävskopor snart ska jämna med marken.
– Det här är en katastrof, säger Bertil Andersson, som har bott i området i 35 år.

"Jag är snart 70 år och är för gammal för att starta om med en ny trädgård någon annanstans", säger Bertil Andersson.Bild: Micaela Landelius
Bertil Andersson tittar dystert ut över trädgården där skulpturer och krukor samsas med noggrant ansade bonsaiträd. Han flyttade till området redan på 1980-talet, och deltog då i det pilotprojekt som la fokus på att hyresgästerna skulle vara med och utforma grönområdena runt husen.
– Bonsaiträden har varit min passion i 35 år. Det är alltid något som ska klippas eller planteras om. Jag vet inte vad jag ska göra sedan, sitta där inne och glo, säger han.
Efter fynd av PCB ska samtliga trädgårdar och grönområden på Tran- och Vipgränden i Vellinge tätort grävas upp. Under hösten kommer Vellingebostäder att påbörja arbetet med att ställa i ordning en första innergård och ett antal tomter, så att boende kan lämna synpunkter innan man färdigställer resten av området.
I augusti påbörjas det omfattande saneringsarbetet som under de närmaste åren kommer att totalförändra bostadsområdet. Efter fyndet av förhöjda halter av PCB, industrikemikalier som kan vara cancerframkallande, i markerna runt husen ska samtliga trädgårdar och grönytor grävas upp. Vellingebostäder har haft informationen sedan i december, men inte meddelat sina hyresgäster – varken om föroreningarna eller att deras uteplatser försvinner. Först i början av juni gick hyresvärden ut med klara direktiv i ett brev.
– Jag får väl avyttra så många bonsaiträd jag kan, eller slänga dem. Jag är snart 70 år och är för gammal för att starta om med en ny trädgård någon annanstans, säger Bertil Andersson.
Fakta

Detta har hänt

Tran- och Vipgränd med 325 lägenheter är Vellingebostäders största bostadskomplex, och byggdes i början av 1970-talet. Området har länge varit eftersatt, och 2014 inleddes en omfattande renoveringskampanj. Arbetet har bland annat omfattat fasader och byten av tak-, fönster- och dörrar. Samtidigt har husen sanerats på PCB och asbest.

Efter renoveringen togs ett åttiotal markprover. Enligt projektledaren Torbjörn Larsson har hälften visat förhöjda halter av PCB i markerna kring husen. Högst värden har uppmätts precis intill husfasaderna. I ett omfattande saneringsprojekt ska den förorenade jorden nu grävas upp och ersättas med ny.

Enligt miljöinspektör Nina Heinesson på Vellinge kommun har PCB-problemen i husen varit kända under en längre tid. Redan 2011 fick Vellingebostäder ett första föreläggande att sanera.

När det gäller riskerna för boende i området hänvisar hon till slutsatser som dras i den rapport som sammanställdes av utomstående konsulter i december. Där konstaterar man att människor kan exponeras, eftersom giftet finns i ytjorden.

– Det finns risker vid hudkontakt, inandning av damm och ångor, eller om man får i sig jorden, säger Nina Heinesson.

Renoveringen av miljonkomplexet från tidigt 70-tal inleddes 2014. Det är oklart om gifterna som nu upptäckts i markerna har funnits där sedan husen byggdes, eller tillkommit under arbetets gång. I samband med saneringen kommer också utemiljöer och innergårdar att ses över, och dräneringen i området att grävas ut. Budgeten för hela projektet är satt till 150 miljoner kronor.
"Det började med en liten fjäder, som blev en stor kalkon", säger Börje Andersen om alla rykten som uppstått i området under våren. Först i juni gick hyresvärden ut med klara direktiv om giftfynden.Bild: Micaela Landelius
Något som upprör de boende idag är att man under årens lopp fått ut tydliga riktlinjer för uteplatsernas skötsel från Vellingebostäder. Där skriver man bland annat riktat till hyresgästen: "Ni planterar, lägger plattor, anlägger köksträdgård eller ett litet fågelbad". De boende har lytt, och lagt ut tusentals kronor och många timmars arbete på sina trädgårdar.
— Och efter alla pengar vi lagt ut ska de bara gräva upp allt. Och man drar alla tomter över en kam, utan att veta om det finns PCB överallt. Det är rent åt helsike, säger Bertil Anderssons granne Börje Andersen.
Han tog initiativ till en namninsamling bland alla boende med uteplatser. Totalt har han fått in 132 underskrifter.
— Vårt krav är att vi ska få återställa våra trädgårdar. Och helst få ut någon form av kompensation, säger Börje Andersen.
"Man får ju känslan att de dolde det här så länge som möjligt för att undvika protester, och sedan kom beskedet bara pang bom", säger Kerstin och Carl-Eric Thornqvist, som bott på Vipgränden sedan 2012.Bild: Micaela Landelius
"Vi gör inte detta för att få missnöjda hyresgäster. Det är också många av våra boende som har sett fram emot ombyggnadsarbetena", säger Christer Tedestål, som är vd för Vellingebostäder.Bild: Micaela Landelius
De namnunderskrifterna har sedan lämnats över till Vellingebostäders vd Christer Tedestål.
– Vi tar till oss deras synpunkter. Men jag kan inte i sittande möte svara ja på frågan om de kommer att få återställa sina trädgårdar.
Enligt Christer Tedestål fattades beslut att göra om samtliga utemiljöer flera år innan PCB-larmet kom. Målsättningen är att skapa ett mer enhetligt område – och de boendes trädgårdar hade grävts upp oavsett.
– Vi vill låta våra landskaps- och trädgårdsarkitekter titta på det här. I september ska vi ha ett svar till de boende.
Under våren har de tidigare riktlinjerna om trädgårdarnas skötsel fortsatt gå ut till nyinflyttade. Något som orsakat ytterligare ilska i området eftersom även nya hushåll lagt stora summor på sina uteplatser.
– Det är väldigt olyckligt, dåligt av oss. Jag vill inte ge något löfte, men det är också något vi tar med oss. Vi får se om vi på något sätt kan möta dem som drabbats.
Fakta

PCB

PCB är ett samlingsnamn för 209 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen (polyklorerade bifenoler). Sedan industrin började använda PCB i stor skala på 1930-talet, har användningsområdena varit många:

• I byggnader som fog- och golvmassa och i isolerrutor.

• I transformatorer och kondensatorer.

• I färger, plaster och självkopierande papper.

1978 förbjöd Sverige användningen av PCB i nya produkter. 1995 skärptes kraven så att användning av alla produkter som innehåller PCB förbjöds.

Giftet sprids fortfarande till miljön, bland annat via avfallshantering och förbränning men också genom läckage från byggnader och utrustning. I hus byggda mellan 1956 och 1972 finns stora mängder PCB i fogmassor och andra byggnadsmaterial som läcker ut till omgivande mark och luft.

Höga halter av PCB kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendeförändringar (överaktivitet och försämrad inlärning). Ämnena misstänks också försämra immunförsvaret, fortplantningsförmågan, påverka hormonsystem samt orsaka cancer.

Källa: Naturvårdsverket

I veckan samlades också ett hundratal personer på Tran- och Vipgränden till stormöte med Hyresgästföreningen. Där togs beslutet att bilda en grupp, som ska fortsätta diskussionerna med Vellingebostäder.
Josephine Stensson, jurist på Hyresgästföreningen, menar att de boende rent rättsligt inte har så mycket att sätta emot det planerade arbetet.
– Hyresvärden måste sanera PCB:n, och har rätt att få tillträde till tomterna för både sanering och förbättringsarbeten, säger hon.
– Boende har lagt väldigt mycket pengar på att skapa egna trädgårdar, men det är den risken man alltid tar. Att hyresvärden måste sanera, eller reparera. Rättsfallen är väldigt tydliga här.
Men Josephine Stensson tycker samtidigt att det man kan ifrågasätta är att hyresvärden först i början av sommaren gick ut med tydliga direktiv om giftfynden – och att trädgårdarna skulle grävas upp.
– Bristen på information om vad som kommer att hända har varit det stora problemet här, säger hon.
Gå till toppen