Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Sjukhus släpper ut missbrukare som ska tvångsvårdas

Missbruksboendet Lunden i Lund har tröttnat på att sjukhus släpper ut patienter som ska tvångsvårdas. ”Patient riskerar dö i sitt missbruk” skriver institutionen i en anmälan efter att en patient tillåtits lämna psykakuten.

LVM-hem Lunden har platser för kvinnor i Lund, och för både kvinnor och män i Höör.Bild: Sandra Henningsson
En missbrukare som tas av polisen körs ofta till psykakuten för avgiftning. När hon eller han är medicinskt färdigbehandlad är det dags för transport till ett boende för missbrukare. Om det finns ett beslut om tvångsvård enligt LVM (lagen om vård av missbrukare), så är det inte frivilligt – personen ska föras till boendet med tvång.
Men på flera sjukhus i landet så gör personalen tvärtom. Senast drabbades en patient som skulle till LVM-boendet Lunden, som finns i Lund och i Höör. Patienten togs av polis till ett sjukhus längre norrut i landet. När patienten bad att få lämna sjukhuset, så gick något fel.
– De har valt att bara öppna dörren och släppa ut patienten, säger Mats Johnsson, biträdande institutionschef på Lunden.
– Det här drabbar oss ofta, det är inte alls ovanligt. Det är klart att det är jobbigt att ha en sådan typ av klient som börjar kasta saker omkring sig, men det ingår i deras uppdrag.
Vad får det för konsekvenser?
– Risken är att de tar en överdos och dör. Den risken är där, och den är inte så liten. De har ett LVM av en anledning, att det är fara för deras liv för att de har ett allvarligt missbruk.
Statens institutionsstyrelse som ansvarar för tvångsvård i hela landet för en diskussion med sjukhus för att sprida kunskap om hur patienter med LVM-beslut ska hanteras.
Samarbetet med sjukhuset i Lund fungerar bra, tycker Mats Johansson.
– Lund har jag inga synpunkter på, de gör så gott de kan, någon gång har de satt in väktare för att hålla kvar en patient.
Attila Fazekas är chefsöverläkare inom psykiatrin i Lund. Han berättar att de då och då har svårt att hålla kvar patienter som väntar på transport till LVM-boenden.
– Vi har laglig möjlighet enligt LVM att kvarhålla patienten, det betyder att vi låser dörren och behåller patienten tills transport till LVM-hem blir av. Men kruxet från vår sida är att det inte ger oss rätt att tillgripa någon tvångsåtgärd.
Sjukhuspersonal får inte tvinga i någon medicin, inte spänna fast i bälte, inte avskilja eller vidta någon av de andra åtgärderna som de kan använda om någon istället lyder under psykiatrisk tvångsvård.
Om situationen – för patienten, vårdpersonal eller medpatienter – i väntan på transport till LVM-boende blir ohållbar så kan enda utvägen vara att öppna dörren, förklarar Attilla Fazekas.
– I den sekund vi har öppnat dörren ringer vi polisen och socialtjänsten och meddelar. Det händer inte ofta gudskelov, men det händer några gånger om året.
Gå till toppen