Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Höjeådalen inte aktuellt som statligt naturreservat

Länsstyrelsen kommer inte att bilda ett statligt naturreservat runt Höjeådalen, trots naturvärdena. Om området ska skyddas är det en fråga för Lund och Staffanstorps kommuner.

Staffanstorps och Lunds kommuner planerar för bostäder på båda sidor Höje å.Bild: Lena Philipson
Det är Höjeådalens intresseförening som har ställt sitt hopp till Länsstyrelsen om ett statligt naturreservat runt Höje å. Det handlar om 720 hektar mark i Lunds och Staffanstorps kommuner med odlingsmark, vattendrag och skog.
Intresseföreningen bildades som ett svar på de byggplaner som finns för området längs. Såväl Lunds kommun som Staffanstorps kommun planerar bostäder längs ån då den framtida pågatågsstationen på Klostergården kommer att göra området mer lättillgängligt.
Höjeådalens intresseförening menar i sitt förslag att området är viktigt för friluftslivet, att det hyser en intressant biologisk mångfald och att det finns kulturvärden att bevara.
”Området har sannolikt värden som kan utgöra motiv till ett långsiktigt områdesskydd” svarar Länsstyrelsen och slår fast att det finns rödlistade arter i området. Men förklarar också att statens möjligheter att bilda områdesskydd för närvarande är ”mycket begränsande” då Naturvårdsverket fått minskade anslag för att lösa in mark.
Länsstyrelsen ser dock gärna att kommunerna arbetar mer med områdesskydd och tipsar om att de kan söka statliga bidrag till bland annat inventeringsunderlag och skötselplaner.
”Länsstyrelsen har i dagsläget ingen möjlighet att påbörja nya områdesskyddsärenden som kan generera höga kostnader för markåtkomst” avslutar Länsstyrelsen sitt svar som går till föreningen och de båda kommunerna.
Delar av området ser ut att bli kommunalt naturreservat. Lunds styrande partier och Miljöpartiet har kommit överens om ett budgetsamarbete som bland innebär att göra Lunds delar av Höjeådalen till naturreservat.
Fakta

Befintliga naturreservat

• I Lunds kommun har staten bildat en nationalpark, 26 naturreservat och ett naturvårdsområde. Lunds kommun har bildat sex naturreservat och ett biotopskyddsområde.

• I Staffanstorps kommun finns ett statligt naturreservat men inga kommunala.

Gå till toppen