Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Möllevången kan lära mycket av mindre orter.”

Den bostadsbrist som råder i städerna måste tas på allvar, men ett ensidigt fokus på städerna riskerar att skymma sikten för att liknande problem finns på många mindre orter. Det skriver företrädare för Tillsammansskapet, en organisation som vill få fler att engagera sig i sitt närområde.

Tillsammans för Kävlinge har flera gånger demonstrerat utanför kommunfullmäktige, skriver artikelförfattarna.Bild: Patrick Persson
Erik Svensson från vänsterorganisationen Allt åt alla riktar kritik mot de projekt som kallas BID som bland annat går ut på att öka tryggheten och det ekonomiska värdet i ett område (Aktuella frågor 25/7). Modellen kommer från Kanada och USA där BID ska utläsas Business Improvement Districts, i Sverige har de tre bokstäverna kommit att stå för Boende, Integration, Dialog.
Enligt Erik Svensson finns inte lösningen på otryggheten i Malmö hos fastighetsägare och politiker. Som han ser det tvingar de fram dyrare bostäder. Istället bör de som bor i staden gå samman och arbeta för en förändring.
Vi i förbundet Tillsammansskapets lokalgrupper kämpar för att öka sammanhållningen på mindre orter och delar Svenssons uppfattning att trygghet där vi bor i huvudsak kommer underifrån, genom att människor går ihop och ställer krav på politisk förändring.
I våra orter, i Skåne bland andra Kävlinge, Höör och Ystad, möter vi också otrygghet. Under de senaste åren har vi samlat tusentals berättelser om otrygghet, men också många förslag på lösningar.
Precis som Svensson erfar i Malmö är människors egna tankar om hur det ska bli tryggare att bo i deras område sällan att det borde bli ännu dyrare att bo där. Snarare ligger lösningarna i att gatorna, parkerna och torgen – hela det offentliga rummet – ska vara till för alla, på jämlika villkor. Det kan handla om att de som bor i området skapar mötesplatser för människor som inte vanligtvis träffas, där alla kan känna sig välkomna.
När vi fyller gator med liv och rörelse och gör det möjligt för människor att hitta nya kontakter i de områden där de bor skapas trygghet underifrån – till exempel för att folk börjar lita på sina grannar.
I Kävlinge, en av de orter där några av oss är aktiva, råder det stor brist på bostäder med rimliga hyror. Den politiska ledningens linje har länge varit att satsa på dyra bostäder, som är attraktiva för människor med gott om pengar. Kanske hoppas politikerna att sociala problem ska försvinna när bostadskostnaderna går upp och rikare personer flyttar in. I maj beslutade en politisk majoritet bestående av allianspartierna och Sverigedemokraterna dessutom att sälja ut 15 procent av de kommunala hyresbostäderna. Det innebar att många Kävlingebor inte vet vem som blir deras hyresvärd eller om de har råd att bo kvar. Vems trygghet säkras med en sådan politik?
Tillsammans för Kävlinge vill skapa trygghet genom egna initiativ, som återkommande öppna evenemang där ingenting kostar något, sommarfester där midsommarfirande blandas med firandet av den muslimska högtiden Eid, samt parkhäng, utflykter och kulturaktiviteter
När människor träffas ökar den sociala sammanhållning som behövs för att stärka tryggheten. Sociala nätverk kan i sin tur ställa krav på politiker. Tillsammans för Kävlinge har uppvaktat kommunens politiker med skrivelser om bostadssituationen och flera gånger demonstrerat utanför kommunfullmäktige med krav på bostäder åt alla. Bristen på bostäder med rimliga hyror är ett problem både för unga som vill flytta hemifrån, pensionärer som behöver flytta till något mindre och människor som kommit till Kävlinge de senaste åren för att de flytt från krig.
När fyra representanter för BID Sofielund svarar Erik Svensson håller de med om att BID-modellen leder till att bostädernas värde ökar men menar att det kompenseras av ökad trivsel för dem som har råd att bo kvar i området (Aktuella frågor 30/7). Det är ett resonemang som osynliggör den grundläggande konflikten mellan fastighetsägarnas intresse av att få ut mer vinst och de boendes intresse av att ha råd att bo kvar. Skulle vi arbeta på det sättet i Kävlinge skulle vi ha mycket svårare att ställa krav på fastighetsägare och lokalpolitiker, som uteslutande satsar på att bygga dyra bostäder och sälja ut kommunala hyresrätter.
När bostadspolitik diskuteras i Sverige idag står ofta de stora städerna i centrum. Den bostadsbrist som råder i städerna måste tas på allvar, men ett ensidigt fokus på städerna riskerar att skymma sikten för att liknande problem finns på många mindre orter. Ett utbyte av erfarenheter mellan rörelser i storstäderna och små samhällen behövs. Möllevången kan lära mycket av mindre orter.
Mikael M Karlsson
Förbundsordförande för Tillsammansskapet
Bo Ekdahl
företrädare för Tillsammans för Kävlinge
Kristin Linderoth
företrädare för Tillsammans för Kävlinge
Filip Roslund
företrädare för Tillsammans för Kävlinge
Alaa Bukhari
företrädare för Tillsammans Höör
Mona Olsson
företrädare för Tillsammans för Ystad
Gå till toppen