Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Låt inte inkludering få leda till inlåsning.”

Ge lärarna ökat stöd så att de kan anpassa undervisningen till olika grupper och enskilda elever. Det skriver Sara Wettergren (L), kommunalråd i Malmö med ansvar för skola och utbildning.

För Liberalerna är det grundläggande att alla, oavsett bakgrund och teoretiska förutsättningar, får möjlighet att nå sin fulla potential, skriver Sara Wettergren (L).Bild: Sven-Erik Svensson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
När höstterminen nu startar för Malmös alla skolelever går många barn med förväntan och pirr till skolan, andra med en stor klump i magen. För några kommer uppgifterna och studietakten att vara lagom och miljön i skolan att kännas stimulerande. För andra kan ljudet av stolar som skrapar i golvet i klassrummet vara skillnaden mellan att kunna ta till sig ny kunskap eller inte. För ytterligare andra leder bristen på stimulans till rastlöshet och stökigt beteende.
De bakomliggande faktorerna till att barn inte trivs i skolan är många och komplexa. Men många, enligt uppgifter som tv-programmet Kalla fakta tog fram i vintras, uppskattningsvis 5 500 elever i Sverige, stannar hemma för att de på något sätt inte klarar av skolans miljö.
Den nya läroplanen från 2011 betonar att skolan ska inkludera alla elever. Det har bland annat inneburit att barn med autism har fått lämna särskolorna, samtidigt som många undervisningsgrupper, resursenheter och andra anpassade lösningar lagts ner. Av rädsla för att barn med svårigheter ska stigmatiseras har alla barn, oavsett förutsättningar, fått undervisas i ett och samma klassrum. Att undervisas i storgrupp kan vara outhärdligt för många elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Inkluderingstanken har också inneburit att barn med särbegåvning hamnat i skymundan med i värsta fall psykisk ohälsa som följd.
Jag får regelbundet samtal från föräldrar som förtvivlat försöker hitta vägar för sina barn att delta i undervisningen. Politiker borde fokusera på varje barns rätt till utbildning, snarare än på normer för hur utbildningen ska gå till.
För Liberalerna är det grundläggande att alla, oavsett bakgrund och teoretiska förutsättningar, får möjlighet att nå sin fulla potential.
Många debattörer lyfter fram storleken på klasserna som huvudproblemet när det gäller elevernas skolprestationer. Men forskningen är inte entydig i den frågan. Med tanke på den stora inflyttning som sker till Malmö är det dessutom inte realistiskt att sikta på mindre klasser inom överskådlig tid. Däremot kan undervisningen bli bättre genom anpassning till de enskilda eleverna.
Alla barn behöver lugna, trygga lärmiljöer. För vissa betyder det skolgång i en särskild undervisningsgrupp. Skolinspektionen har visat att barn som går i särskilda undervisningsgrupper får betyg i fler ämnen, högre betyg och är mer i skolan. Ändå går bara en av hundra elever i en sådan grupp.
På många skolor jag besökt kompletteras öppna planlösningar med väggar och skärmar för att få till lugnare studiemiljöer för elever som behöver det. Erfarna lärare vågar frångå inkluderingstanken och hittar lösningar som fungerar för olika elever. Det är ett bevis på att de som arbetar i skolorna, bättre än politiker, fångar upp och förstår elevernas behov.
Malmö har från och med höstterminen ett hemmasittarteam som arbetar förebyggande i skolorna för att förhindra att fler elever stannar hemma från skolan. Ett sådant team har goda möjligheter att skaffa sig den kunskap och erfarenhet som behövs.
Nyligen meddelade utbildningsminister Anna Ekström (S) att regeringen, inom ramen för överenskommelsen med Liberalerna och Centerpartiet, beslutat att utreda hur elever kan få bättre stödinsatser. Det är bra att regeringen nu ser över de inlåsningseffekter som inkluderingstanken lett till.
För mig som liberal är det inte kontroversiellt att undervisningen måste anpassas utifrån barns olika behov och förmågor.
Jag förväntar mig att översynen leder till konkreta förslag som ger lärarna ökat stöd så att de kan anpassa undervisningen till olika grupper och enskilda elever. Målet måste vara att alla barn ska lyckas i skolan, inte att alla sitter i samma klassrum och gör exakt samma sak.

Sara Wettergren

Sara Wettergren (L) är kommunalråd i Malmö med ansvar för skola och utbildning.
Gå till toppen