Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Nämndeman stängs av efter att ha pratat bredvid mun

Den nämndeman som pratade den stora Drottninghögsrättegången ombord på en buss stängs av med omedelbar verkan.

HD och Sydsvenskan avslöjade på torsdagen att Margareta Hovbrand, en av tre nämndemän i Drottninghögsmålet, hörts uttala sig om de åtalade ombord på en buss.
På fredagen beslutade tingsrättens lagman Ylva Norling Jönsson att stänga av Margareta Hovbrand som nämndeman. Detta sedan Margareta Hovbrand diskuterat målet med en annan nämndeman, dock inte i samma mål, ombord på en buss.
– Båda inser det olämpliga med agerandet. De har båda varit väl medvetna om sina skyldigheter som nämndemän men har inte kunnat ge någon förklaring till varför de pratade om målet när de åkte buss, säger Ylva Norling Jönsson.
Avstängningen gäller formellt i ett halvår men efter beslutet om avstängning meddelade Margareta Hovbrand att hon nu avslutar sin mångåriga karriär som nämndeman.
"Även om det inte är fullt klarlagt vad Margareta Hovbrandt uttalat anser tingsrätten att det framkommit att hon gjort uttalanden som kan uppfattas som att hon redan tagit ställning i skuldfrågan. Det har också framkommit att hon gjort uttalanden på ett sådant sätt och i ett sådant sammanhang att det kan uppfattas som ett uttryck för en bristande respekt för rättssystemet eller parterna i processen" heter det i ett beslut som tingsrätten fattade på fredagen.
Av rättens ursprungliga sammansättning fyra nämndemän och två rådmän återstår därmed två nämndemän och två juristdomare. En nämndeman insjuknade på ett tidigt stadium.
För att rättegången ska kunna fullföljas får ingen av de två kvarvarande nämndemännen lämna sitt uppdrag under resterande 39 dagar som återstår av förhandlingen.
I en tidigare text uppgavs att inte heller någon av de två rådmännen får frånträda, vilket är fel. Minimibemanningen för att rättegången ska kunna fullföljas är en rådman och två nämndemän.
Rättegången fortsätter närmast på måndag.
Nämndemannasystemet - så funkar det

Rubrik

En nämndeman är en lekman som tillsammans med en eller flera lagfarna domare dömer i domstol.

I tingsrätten är antalet nämndemän i regel tre. De dömer tillsammans med en juridikskolad domare. Samtligas röster är lika mycket värda. Vid ställningen 2-2 i brottmål vinner den mildare linjen, oavsett vilka av ledamöterna som röstat för den.

I de mål i hovrätten där nämndemän medverkar består rätten av tre juristdomare och två nämndemän.

Ersättningen för nämndemän uppgår vid tjänstgöringstid kortare än tre timmar till 250 kronor per dag och vid tjänstgöringstid över timmar till 500 kronor per dag. Dessutom kan nämndemän få 300 kronor per dag för förberedelsearbete samt ersättning för inkomstförlust och resor.

Nämndemän är politiskt valda och nomineras av partierna. Men själva uppdraget som nämndeman är inte politiskt – i domstolen är objektivitet A och O.

Gå till toppen