Annons

Annons

Annons

Annons

opinioncancervård

Aktuella frågor
”Sverige behöver en ny strategi när det gäller cancervård.”

Tyvärr låter Centerpartiet och Liberalerna regeringen komma undan med att använda pengar som är avsatta till en ny nationell cancerstrategi till att ”generellt stärka cancervården”. Det skriver Camilla Waltersson Grönvall, Ulrika Heindorff och Johan Hultberg, Moderaterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Forskning om barncancer måste prioriteras i nästa forskningsproposition, skriver artikelförfattarna.

Bild: Hussein El-alawi

Annons

I sommar har svenska medier rapporterat om tråkiga och ledsamma öden inom cancervården. Ibland har människor fått vård för sent och ibland har de sjuka tvingats söka sig utomlands för att få vård i tid.

Trots att Sverige på många sätt har en vård i världsklass behövs en ny nationell cancerstrategi.

Politiskt sett har det länge funnits en majoritet för en ny nationell cancerstrategi i riksdagen, som nu Centerpartiet och Liberalerna backat från.

I december i fjol antog riksdagen en statsbudget som Moderaterna och Kristdemokraterna arbetat fram. I den finns anslag för att ta fram en ny och uppdaterad cancerstrategi, inklusive en satsning på uppföljande vård för dem som drabbats av cancer som barn.

Annons

Men trots att riksdagen gett regeringen i uppdrag att ta fram en ny cancerstrategi, och trots att det finns pengar avsatta till det, har den S-ledda regeringen inte satt i gång med arbetet.

Annons

Istället för att använda de avsatta pengarna till en ny cancerstrategi använder regeringen dem för att ”generellt stärka cancervården”. Tyvärr låter Centerpartiet och Liberalerna, som tidigare stod bakom att Sverige behöver en ny cancerstrategi, regeringen komma undan med det.

Centerpartiet och Liberalerna står alltså inte längre bakom sin egen politik i denna fråga. Men det är i alla fall bra att de två partierna lyckats stoppa regeringen från att spara de 60 miljoner kronor som är riktade till barncancervården i Moderaternas och Kristdemokraternas budget.

Att regeringen inte arbetar fram en ny och uppdaterad cancerstrategi är olyckligt för den svenska cancervården. Framsteg har skett inom såväl forskning som vård och teknik och därför är det nu dags för en ny strategi.

Som vi ser det behöver en ny cancerstrategi innehålla fem punkter:

1. En nationell vårdgaranti för cancervården

Det behövs specifika resurser för att korta väntetiderna inom cancervården, kopplat till hur vården i övrigt ser ut.

2. Stärkt barncancervård.

Forskning om barncancer måste prioriteras i nästa forskningsproposition, nästa gång regeringen avsätter pengar till forskning. Behandling av cancer hos vuxna och hos barn skiljer sig till viss del åt. Därför behöver frågor som hur sena komplikationer för barn som genomgått cancerbehandling kan minskas, belysas.

Annons

Annons

3. Fler sjuksköterskor och barnonkologer.

Barncancervård är beroende av att Sverige på kort sikt löser den akuta bristen på sjuksköterskor, och på längre sikt utbildar fler barnonkologer. Vi vill därför införa en ny specialistutbildning inom barncancervården. Sverige behöver också sträva efter en nationell samordning när det gäller att utbilda personal i tillräcklig omfattning till barncancervården.

4. Bättre omhändertagande efter behandling.

Barn med cancer och deras anhöriga ska erbjudas en rehabiliteringsplan och psykosocialt stöd.

5. Barn får inte hamna i kläm vid övergången till vuxenvården.

Moderaterna vill se över förutsättningarna för patienter i barncancervården som fyller 18 år så att de inte hamnar i kläm vid övergången till vuxenvården. Det kan handla om problem vid journalöverföring, bristande kunskaper hos vårdpersonalen eller till och med om att patienter avslutar sin behandling för att de inte längre orkar bollas mellan olika instanser.

Svensk cancervård håller hög kvalitet. Men vi nöjer oss inte med det. En ny och uppdaterad cancerstrategi kan utveckla cancervården ytterligare.

Camilla Waltersson Grönvall

Ulrika Heindorff

Johan Hultberg

Camilla Waltersson Grönvall är Moderaternas socialpolitiska talesperson.

Ulrika Heindorff är riksdagsledamot för Moderaterna och ledamot i socialutskottet.

Johan Hultberg är riksdagsledamot för Moderaterna och ledamot i socialutskottet.

Annons

Annons

Till toppen av sidan