Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lokal debatt: Ingen nyhet att befolkningen blir äldre och äldre

Att ta bort valfriheten för kommunens äldre på grund av sina egna underlåtenhetssynder är fel väg att gå, skriver Andreas Johansson (L).Bild: Janerik Henriksson/TT
Replik på svar från Mavis Zander, Sydsvenskan 20 augusti.
Det är alltid intressant med svar från det styrande partiet i Vellinge, vilket de aldrig missar tillfället att poängtera att de är. Ändock frågas det alltid efter vad vi i oppositionen skall göra åt den situation som Moderaterna själva har styrt fram att vi står i på grund av deras långvariga maktinnehav. Nåväl, det behövs kanske ett nytt perspektiv på saker och ting.
För det första har inte Liberalerna föreslagit att det beslut som togs 2013 om att ge de som behöver vistas på ett korttidsboende förtur till en vård- och omsorgsplats ska rivas upp. Vi deltog i det beslutet när det var aktuellt och ställde oss bakom det. Enligt gällande juridisk konvention behövs ett aktivt beslut om att upphäva ett tidigare beslutat regelverk och ersätta med något nytt för att en förändring ska ske. Det nu aktuella ärendet rörde en revidering av det regelverk som då senast hade behandlats 2013. Eftersom Liberalerna anser en revidering var obefogad yrkade vi avslag på ärendet i dess helhet. Därmed var Liberalernas avsikt att beslutet från 2013 skulle ligga kvar med en förtur för de som vistas på ett korttidsboende. Det kan också tilläggas att beslutet i den revidering som nu har gjorts 2019 av Moderaterna gällande förtur var att bibehålla beslutet från 2013. Ett konstaterande av faktum som Liberalerna anser inte behövdes. Att blanda bort korten och påstå att Liberalerna ville riva upp beslutet från 2013 är inte hållbart.
För det andra är det ingen nyhet att den demografiska utvecklingen med ett ökat antal äldre kommer att leda till att efterfrågan på vård- och omsorgsboende i kommunen kommer att öka. Trots att andelen av befolkningen över 80 år som kommer att ha behov av vård- och omsorgsplats har justerats ned något de senaste åren i de kartläggningar av lokalresursbehov som görs årligen har det hela tiden varit klart att en brist kommer att uppstå. I 2019 års kartläggning uppstår bristen från 2021. I motsvarande kartläggning 2018 uppstår bristen från år 2021. I motsvarande kartläggning 2017 uppstår bristen från år 2022. För både 2016 och 2015 är slutsatsen den samma. Det styrande partiet har således haft många år på sig att förbereda arbetet med att skapa de fler vård- och omsorgsplatser som behövs men det har inte mycket på den fronten. För det krävdes nämligen en motion från Liberalerna 2017 för att överhuvudtaget börja planera för var nästa vård- och omsorgsboende skulle ligga. Att ta bort valfriheten för kommunens äldre på grund av sina egna underlåtenhetssynder är fel väg att gå.
För det tredje är den valmöjlighet till byte av bostad som Moderaterna vill skapa inte någon riktig valfrihet. Beslutet som togs i nämnden handlar nämligen om att skapa ett nytt kösystem till samma mängd platser som de som ska få en plats från första början ska dela på. Rimligtvis bör de som inte har en plats överhuvudtaget och har ett behov av en plats komma i första hand. Givet att det totala antalet platser inte förändras och att den genomsnittliga boendetiden på en vård- och omsorgsboende är 8 månader blir möjligheten att få byta till det boende som man önskar via Moderaternas byteskö försvinnande liten.
Andreas Johansson (L), 2:e vice ordförande omsorgsnämnden, Vellinge kommun
Gå till toppen