Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Malmö behöver konstruktiva lösningar. Vi bjuder in till samtal över partigränserna.”

För att planeringen av sådant som skola, äldreomsorg och stadsbyggnad ska kunna bli framgångsrik måste den sträcka sig längre än en fyraårig mandatperiod. Därför krävs samsyn mellan de partier som för tillfället styr staden och oppositionen, skriver artikelförfattarna. Det skriver fem företrädare för Centerpartiet i Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi trodde att alla i kommunfullmäktige sätter sakfrågorna främst. Men istället för att ledamöterna diskuterar lösningar på stadens strukturella problem avlöser härskarteknikerna varandra, skriver artikelförfattarna.

Bild: Patrik Renmark

Annons

I förra veckan var det dags igen. Skottlossning i Malmö. Den här gången blev en kvinna kallblodigt mördad. Skottlossningar och otrygghet har blivit vardag för många Malmöbor. Så kan det inte få vara. Det är dags att stadens politiker kommer fram till gemensamma konstruktiva lösningar för ett tryggare Malmö.

Ingen ska riskera att bli skjuten på öppen gata. Vi kan inte acceptera att otryggheten växer sig starkare.

Centerpartiet tog i september 2018 plats i Malmö kommunfullmäktige för första gången på 20 år.

Även om vårt parti inte är ett av dem som styr Malmö, vill vi göra allt vi kan för att bidra till ökad trygghet i staden.

Vi trodde att alla ledamöter i kommunfullmäktige sätter sakfrågorna främst. Men istället för att ledamöterna diskuterar lösningar på stadens strukturella problem avlöser härskarteknikerna varandra i talarstolen. Det bidrar inte till att föra stadens utveckling framåt. Malmöborna förtjänar bättre.

Annons

Annons

Många människor har det bra i Malmö, men inte alla. Mycket behöver åtgärdas och förbättras.

I Malmö finns skolor där bara hälften av eleverna klarar behörighet till gymnasiet, Sveriges högsta arbetslöshet och enligt stadens egna beräkningar drygt 1 300 hemlösa barn.

Malmö har omfattande problem med gängkriminalitet, utanförskap, skottlossningar och en svart marknad på många områden.

Men i Malmö finns också mycket att vara stolt över: innovativa företag, nytänkande arkitektur och ett universitet är några exempel.

För att komma till rätta med att människor i staden har så olika förutsättningar beroende på var de bor, behövs både förebyggande och akuta åtgärder.

Nu måste stadens politiker kraftsamla för ökad trygghet, bättre skola, lägre arbetslöshet, högre kvalitet i äldreomsorgen, långsiktigt hållbar miljö och stadsbyggnad.

För att planeringen av stora strategiska områden som skola, äldreomsorg och stadsbyggnad ska kunna bli framgångsrik måste den sträcka sig längre än en fyraårig mandatperiod. Därför krävs samsyn mellan de partier som för tillfället styr staden, och oppositionen.

Centerpartiet i Malmö kommer därför under denna mandatperiod att bjuda in kommunfullmäktiges partier till gemensamma samtal och genomlysning av för Malmöborna viktiga områden som måste hanteras så att förbättringar kommer till stånd. Vi börjar med att bjuda in till samtal kring trygghet, samtal som ska fokusera på gemensamma vägar framåt.

Annons

Centerpartiet har länge arbetat för fler närpoliser, men också kommunala ordningsvakter, fler fältassistenter och en tryggare kollektivtrafik nattetid.

Annons

Det behövs också fler förebyggande insatser mot kriminalitet. Att förhindra att brott begås är det bästa sättet att skapa säkerhet och få fler människor att känna sig trygga.

Nu vill vi samla alla bra förslag. Styre och opposition behöver gemensamt sätta sig ned och samtala om vilka åtgärder som kan göras lokalt, men också om vilka åtgärder som vi gemensamt behöver verka för på ett nationellt plan.

Genom de träffar vi nu bjuder in till vill vi bidra till ett nytt förhållningssätt till arbetet i kommunfullmäktige och stadens politiska nämnder; ett förhållningssätt som innebär en saklig politisk debatt och seriös behandling av olika förslag, men också försöka lösa upp blockerande låsningar och bidra till breda överenskommelser mellan de partier som styr staden och är i opposition som en framkomlig väg i svårlösta frågor.

Malmö behöver politiker som är konstruktiva.

Charlotte Bossen (C), gruppledare i kommunfullmäktige

Niels Paarup-Petersen (C), ledamot i kommunfullmäktige

Anton Sauer (C), ledamot i kommunfullmäktige

Kay Wictorin (C), ersättare i kommunfullmäktige

Michaela Esseen (C), ersättare i kommunfullmäktige

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan