Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Jag ser fram mot att arbeta med C i de demokratiska forum där våra partier är representerade.”

Jag välkomnar den uppmaning till saklig debatt som Centerpartiet ger uttryck för. Det skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.Bild: Hussein El-alawi
Företrädare för Centerpartiet i Malmö planerar att bjuda in kommunfullmäktiges partier till gemensamma samtal kring stadens stora utmaningar, i syfte att nå samsyn kring vilka åtgärder som behöver vidtas lokalt och nationellt. I ett första steg vill partiet fokusera på trygghetsfrågorna (Aktuella frågor 3/9).
Jag välkomnar den uppmaning till saklig debatt som Centerpartiet ger uttryck för.
Faktum är att vi i kommunledningen av erfarenhet vet att det har tjänat staden väl, att vi har lagt oss vinn om att hitta breda lösningar på frågor som sträcker sig över tid.
Kommunstyrelsens beredning, där samtliga partier i kommunfullmäktige är representerade, är väl lämpad för en sådan debatt, i så väl dagsaktuella som långsiktiga och strategiska frågor. I beredningen är också alla välkomna att väcka frågor.
Så sent som i förra veckan hade vi ett beredningsmöte där det framtida trygghetsarbetet diskuterades. Jag uppskattar den konstruktiva ton som samtliga partier höll i diskussionerna med den inbjudna polisledningen och med inrikesminister Mikael Damberg (S).
Under mötet fanns en bred enighet om flera åtgärder som behövs för att få bukt med det grova våldet. Det handlade till exempel om behovet av att stärka hela rättskedjan, så att ökade resurser till polisen följs av satsningar på åklagarverksamheten, domstolarna, kriminalvården och tullen. Jag uppfattade även att det fanns samsyn kring kommunledningens krav på snabbare lagföring (att fall där människor misstänks för brott snabbare tas upp i domstol) och behovet av ett nationellt avhopparprogram.
Vi diskuterade också vikten av att staten ger kommunerna förutsättningar att arbeta förebyggande. Det enda sättet att strypa nyrekryteringen till de kriminella gängen är genom samverkan och förebyggande insatser från skola, socialtjänst och andra aktörer som arbetar nära barn och unga.
Regeringen har bjudit in samtliga kommunstyrelseordförande från kommuner med områden som pekats ut som särskilt utsatta av polisen. Inför det kommer alla som ingår i kommunstyrelsens beredning ha möjlighet att lägga fram förslag på vad de vill att jag ska ta upp.
Malmöborna förtjänar folkvalda som är beredda att lägga prestigen åt sidan och ta gemensamt ansvar för stadens utveckling. Jag och kommunledningen ser fram mot att arbeta tillsammans med Centerpartiet i de demokratiska forum där våra partier finns representerade.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
Läs också ”Malmö behöver konstruktiva lösningar. Vi bjuder in till samtal över partigränserna.”
Läs också Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen