Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”I Skåne ska det vara enkelt att välja cykeln.”

Det finns goda möjligheter att nå regionens högt ställda mål att fler ska cykla. Men för att det ska bli verklighet krävs ett systematiskt arbete från både Region Skåne och de skånska kommunerna, skriver Louise Eklund och Eva Hallmer Lindahl, Liberalerna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Fotgängare och cyklister bör separeras – inga cyklister ska behöva köra på gångbanor, skriver artikelförfattarna.

Bild: @imageAuthorName

Annons

Att främja cyklandet – både cykelturismen och vardagscyklandet – är en samhällsinvestering. Om fler väljer cykeln förbättras folkhälsan på samma gång som näringslivet stärks. Dessutom är det bra för klimatet och miljön.

Liberalerna vill att det ska vara enkelt att väja cykeln – i hela Skåne och för alla som bor i Skåne.

Inom ramen för ”Cykelstrategi för Skåne” arbetar Region Skåne tillsammans med kommuner och näringsliv för att främja cyklandet. Regionens mål är att andelen resor som görs med cykel år 2030 ska ha ökat med tre procentenheter, från 16 till 19 procent. Omräknat till antal cykelresor innebär det en ökning med 56 procent jämfört med 2013. Om målet nås skulle det, enligt regionens beräkningar, ge folkhälsovinster motsvarande 1,8 miljarder kronor per år till följd av att fler skåningar rör på sig.

Annons

Annons

Enligt en attitydundersökning som Region Skåne har genomfört är en majoritet av de människor som bor i Skåne positiva till att cykla. De uppger att de ofta eller ibland väljer cykeln som färdmedel. Bland dem som inte cyklar uppger var sjunde att de funderar på att börja.

Vi tror därför att det finns goda möjligheter att nå regionens högt ställda mål att fler ska cykla. Men för att det ska bli verklighet krävs ett systematiskt arbete från både Region Skåne och de skånska kommunerna. Fyra områden är särskilt viktiga.

1. Landsbygdens och de små orternas behov. Andelen cykelresor varierar stort mellan de skånska kommunerna. I småorterna är andelen cykelresor generellt sett lägre än i de större kommunerna. Men argumenten för att öka andelen cykelresor är desamma i små och stora orter. Att öka cyklandet på mindre orter är därför en viktig del för att göra cykeln till ett attraktivt färdmedel för alla människor i Skåne. Det är något som kommunerna inte kan göra själva. Region Skåne måste spela en aktiv roll genom att stödja kommunerna och vara lyhörd för de mindre skånska orternas behov när statliga cykelsatsningar planeras. Idag och imorgon arrangeras ”Skånsk cykelfestival” i Skurup. Liberalerna tar då också tillfället i akt och framför partiets åsikter i en paneldiskussion om just cykelns roll i mindre städer och på landsbygden.

2. Cykeln – ett eget trafikslag. Olika trafikslag, så som bil, båt och tåg, har olika behov. Idag räknas inte cykeln alltid som ett eget trafikslag, men vi vill att kommunerna i Skåne ska göra det i sin stadsplanering. Till exempel bör fotgängare och cyklister separeras – inga cyklister ska behöva köra på gångbanor. Det bör också finnas rödljus för cyklister, höger- och vänsterfiler på cykelbanorna och markeringar som visar cykelöverfarter i korsningar.

Annons

Annons

3. En trygg cykelmiljö för alla. En del väljer bort cykeln för att de känner sig otrygga i trafiken. Därför bör kommunerna i Skåne tillsammans med Region Skåne arbeta mer med att förverkliga regionens nollvision när det gäller antalet dödade och svårt skadade cyklister. En trygg cykelmiljö handlar inte bara om trafiksäkra och väl underhållna cykelbanor, utan också om att cykelbanorna ska vara väl upplysta så att det känns tryggt att cykla under dygnets alla timmar.

4. Cykeln och kollektivtrafiken ska komplettera varandra. Region Skåne behöver, som ansvarig för Skånes kollektivtrafik, arbeta mer aktivt med att göra det möjligt för människor som pendlar på vardagar att kombinera cykel och kollektivtrafik. Genom att göra det enklare att ta cykeln till tåg- och busstationer, bygga högkvalitativa cykelparkeringar och öka möjligheten att ta med sig cykeln ombord på tåg och bussar, ökar både kollektivtrafikens och cykelns attraktivitet.

Cykeln har en given plats i en grön och hållbar region. I Skåne ska det vara enkelt att välja cykeln – för nybörjare och för erfarna cyklister, i vardagen och på semestern, i staden såväl som på landsbygden.

Louise Eklund (L) är regionråd i Skåne.

Eva Hallmer Lindahl är ordförande för Liberalerna i Skurup.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan