Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läsartext: Vi måste välja – ska vi ha logistikcenter eller ekologiska odlingar på åkrarna?

Skördetröska i full fart i ett sädesfält.Bild: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.
Föreställ er att ni sitter på tåget hem efter en dag på jobbet. Ni åker säkert förbi både spannmål, raps och betor som växer på åkrarna. Men tyvärr åker ni säkert även förbi bostadsområden, industrier och logistikcenter som på många ställen har konkurrerat ut grödorna. Det byggs mer och mer på Sveriges åkermark, detta är ohållbart eftersom det hämmar produktionen av livsmedel vilket kommer bli ett problem i framtiden, ingen mat, ingen befolkning. Därför är det dags att sluta bygga på åkermarken!
Idag har Sverige inte tillräckligt mycket åkermark för att kunna föda befolkningen om vi hamnar i en krissituation. Enligt Jordbruksverket konsumerar en genomsnittlig svensk mat från ungefär 0,4 hektar åkermark/år. Idag har Sverige bara 0,3 hektar mark/person. När differensen multipliceras med Sveriges befolkning innebär det att Sverige saknar ungefär 1 000 000 hektar/år, ett område lika stort som Skåne. Detta är 1 000 000 hektar som just nu ligger under byggnader och som vi inte kan odla någon mat på vilket gör oss tvungna att importera från andra länder. Sverige gör sig beroende av deras välvilja, en välvilja som kan försvinna under ett krig eller om deras produktion skulle minska på grund av missväxt som orsakats av klimatförändringarna. För att vi ska klara oss om krisen eller kriget kommer måste vi bli mer självförsörjande och då kan vi inte fortsätta bygga på vår åkermark!
Att sluta bygga på åkermark kommer inte bara göra Sverige mer självförsörjande utan även tillmötesgå alla människor som förespråkar ekologisk odling. Ekologisk odling kräver nämligen en större areal än den som finns i dag. Enligt Jordbruksverket gav ekologisk odling år 2016 ungefär 50 procent av den avkastning som konventionell odling gav. Detta betyder att för att vi ska kunna handla ekologisk mat i affärerna måste vi ha dubbla mängden odlingsbar mark än vad som finns idag. Vi måste välja, vill vi ha logistikcenter på marken eller ekologisk mat i affärerna? Vi måste välja för det finns inget både och, det finns bara antingen eller.
Självklart måste vi bygga bostäder åt befolkningen och logistikcenter som kan attrahera folk till kommunerna, men vi måste välja vart vi bygger. Bostäder borde byggas på höjden och redan befintliga bostadsområden borde förtätas så att inte mer mark än nödvändigt tas i anspråk. Logistikcenter, fabriker och andra stora byggnader borde byggas på icke odlingsvärd mark. Mellan 1960-2010 har, enligt SCB, 67 500 hektar jordbruksmark tagits i anspråk för att bygga hus, industrier och logistikcenter. Exploateringen har till stor del skett i Skåne där den bördigaste jorden finns. Den jorden borde väl inte ligga under byggnader utan användas till odling? Om logistikcenter byggs på sämre åkermark och nya hus på redan ianspråktagen mark så kan åkermarken som ger hög avkastning odlas och hela Sveriges kapacitet kan utnyttjas.
Det är hög tid att ifrågasätta denna markexploatering som pågår, för har vi en gång satt spadarna i marken så kan vi aldrig odla den igen.
Karin Björkman
Gå till toppen