Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Så ska vi stoppa ekonomisk brottslighet riktad mot Malmöbornas välfärd.”

För att skydda Malmö mot ekonomisk brottslighet och korruption måste den kommunala kontrollen och kunskapen stärkas på en rad punkter.
Det skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L), kommunstyrelsens ordförande respektive vice ordförande i Malmö.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L) vars partier idag lägger fram ett förslag om att ta fram handlingsplaner för hur Malmö stad organiserar arbetet mot brott i välfärden.Bild: Johan Nilsson/TT
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Samhällets stöd ska ges till dem som har rätt till det. Därför har vi i Malmös kommunledning trappat upp arbetat med att stoppa alla former av ekonomisk brottslighet riktade mot Malmöbornas välfärd. Detta arbete ska vi fortsätta med och nu utöka.
Inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och personlig assistans har det kommit fram exempel på hur kriminella ligor tillskansat sig pengar som främst är avsedda för stöd till personer med funktionsvariationer.
Försök att lura samhället kan göras på fler sätt. Skatteverket beräknar att fusk med skatten i form av svartarbete kostar Sverige 218 miljarder kronor i form av uteblivna skatteintäkter. Pengar som skulle innebära betydande tillskott till LSS, sjukvården, skolorna och äldreomsorgen.
Fusk får aldrig vara ett skäl för att dra ner påviktig välfärd. Istället måste vi vidta tuffare åtgärder mot kriminella. Myndigheter har skärpt sina krav på id-handlingar och samordnat sina utbetalningar. Vissa myndigheter har också startat särskilda enheter för att kunna upptäcka brottslighet i tid.
Vi välkomnar att regeringen i förra veckan presenterade fler förslag närdet gäller ekonomisk brottslighet. Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten och Arbetsmiljöverket får utökad budget för att motverka brott mot samhället. För att få bort fusk införs också krav på elektronisk betalning vid arbeten där ansökan om rut- eller rotavdrag görs. Åtgärder för att förhindra felaktig folkbokföring ska tas fram.
Även kommuner måste prioritera arbetet mot ekonomisk brottslighet.
För att skydda Malmö mot ekonomisk brottslighet och korruption måste vi också stärka kommunens kunskap om och kontroll av:
• Intyg som skickas i samband med ansökan om ersättning.
När det gäller personlig assistans har falska intyg lett till utbetalningar av stora belopp på olika håll i landet. Det finns också risk att kommunen ger stöd åt svartjobb förtäckta som praktikplatser. Genom uppföljning av intygen ska också skenseparationer som görs för att få bostadsbidrag, underhållsstöd eller betald hyra kunna upptäckas. Det ska också förhindra handel med svartkontrakt. Digitalisering och en samordnad utbetalningsfunktion är också bra verktyg föratt förhindra att felaktiga stöd utbetalas.
• Leverantörer till stadens verksamheter.
Bakom företag som lämnar anbud till staden kan finnas målvakter och nätverk som försöker dölja kriminella huvudmän. Här krävs bra samarbete mellan myndigheter, till exempel Skatteverket och Försäkringskassan, men även internt inom kommunen för att upptäcka riskfaktorer i tid. I upphandlingar ska andra delar än lägsta pris väga tungt. Uppföljningar är viktiga.
• Korruption och bedrägerier internt.
Alla i stadens organisation ska känna att de har kommunledningens största förtroende. Men en organisation med 26 000 anställda speglar också samhället i stort. Oegentligheter kan inträffa, något som alla delar av kommunens organisation ska lära sig förebygga, känna igen och motverka. En intern visselblåsarfunktion ska utredas.
• Rätt stöd till näringsliv och föreningsliv.
Kommunledningen vill bidra till ett expansivt näringsliv och levande föreningsliv. Det ska vara lockande att verka i Malmö och lätt att växa. Vi ska värna alla goda krafter genom att skydda staden mot verksamheter som har kopplingar till fusk och kriminella. Information om företag och föreningar är mer öppen än om enskilda personer. Det ger goda möjligheterf ör kommunala förvaltningar och myndigheter att samarbeta, både när det gäller tillsyn och kring information.
Socialtjänsten i Malmö gör stickprovskontroller när det gäller försörjningsstöd, ibland med hembesök som uppföljning, för att försäkra sig om att det som beskrivs i en ansökan motsvaras av verkligheten. Det är viktigt, men det är långt ifrån allt som måste göras.
Vid kommunstyrelsens möte i dag, den 11 september, lägger kommunledningen,Socialdemokraterna och Liberalerna, fram ett förslag om att ta fram handlingsplaner för hur Malmö stad organiserar arbetet mot brott i välfärden. Handlingsplanerna ska kunna användas från och med början av år 2020.
Det är så vi säkrar Malmöbornas välfärd.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö
Roko Kursar (L), kommunstyrelsens vice ordförande i Malmö
Gå till toppen