Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Som överläkare vill vi värna sköra patienter som befinner sig i livets slutskede.”

Vi är övertygade om att invånarnas behov bäst tillgodoses om den specialiserade palliativa vården inte övergår till att drivas i privat regi, utan även framöver drivs av Region Skåne. Det skriver samtliga åtta överläkare i palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet, i Malmö.

En lättillgänglig, adekvat vård med kompetent, empatisk personal behövs för att människor ska kunna känna trygghet när tillvaron sviktar, skriver artikelförfattarna.Bild: Lisbeth Westerlund
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Region Skåne utreder om den specialiserade vården i livets slutskede, palliativvård och ASIH (avancerad sjukvård i hemmet), i Malmö-Trelleborg ska övergå till att drivas i privat regi.
Idag utgår den specialiserade palliativa vården inom Region Skåne från åtta orter fördelat på tre kliniker. Allt drivs i regionens egen regi. Vi är övertygade om att invånarnas behov bäst tillgodoses om det kan förbli så. Orsakerna är flera.
Generellt skiljer man mellan allmän palliativ vård och specialiserad palliativ vård. Allmän palliativ vård är en rättighet som omfattar alla medborgare. Alla ska kunna vårdas i sitt hem eller i särskilt boende och via kommunen och hemsjukvården få omvårdnad och lindring av besvär som inträffar vid livets slut.
Specialiserad palliativ vård är nödvändig när kompetens och resurser inom den allmänna palliativa vården inte räcker för att ge tillräcklig lindring. Det kan gälla svår smärta, oro, ångest, illamående, andnöd, kräkningar, matleda, klåda, orkeslöshet och depression. Inte sällan kompliceras situationen av socioekonomiska, psykosociala och existentiella faktorer.
Specialiserad palliativ vård sker i team och bygger på samarbete mellan läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och dietister. Vården omfattar även stöd till närstående. Patienterna kan vårdas hemma där ASIH har medicinskt patientansvar och kommunen, det vill säga hemtjänsten, står för omvårdnaden. Patienterna kan också erbjudas vård på specialiserade palliativvårdsavdelningar.
I och med att all palliativ vård i Skåne ingår i en regionövergripande organisation är det möjligt att ge alla i regionen likvärdig vård.Dessutom når den specialiserade palliativa vården på så sätt fler patienter. Förutom patienter med cancersjukdomar kan vården omfatta patienter med sjukdomar såsom hjärtsvikt, KOL samt neurologiska sjukdomar, till exempel ALS. Vården omfattar också patienter i alla åldrar, även barn.
Sedan 2013 har antalet team för vård av patienter i hemmet ökat. Vi har kunnatmöta fler patienter i tidigare skede och bygga upp konsultteam som arbetar mot specialistsjukvården och primärvården. Det finnsockså palliativ specialistmottagning för patienter som inte är i behov av hela vårdteam.
Samverkan mellan olika aktörer inom Region Skåne och kommunerna är en förutsättning för att kunna möta patienter med behov av specialiserad palliativ vård.
Vi anser att specialiserad palliativ vård i Malmö bör drivas i Region Skånes regi därför att det ger möjlighet till:
• en jämlik palliativ vård i Region Skåne.
• kvalitativt stöd till specialistkliniker på Skånes universitetssjukhus med ronder, patientbedömningar, råd om symptomlindring, vårdnivå och mottagning i samverkan med specialister.
• konsultstöd till primärvården, mobila vårdteam och särskilda boenden som alla bedriver allmän palliativ vård.
• utbildningsinsatser för specialistvården, primärvården och kommunen.
• samarbete mellan den specialiserade palliativa vården och remitterande kliniker, till exempel onkologen, kirurgen, lungmedicin, neurologen, infektionskliniken och barnkliniken.
• regionala riktlinjer för olika behandlingar.
• samarbete mellan olika palliativa enhetervid brist på vårdplatser.
• många kolleger som har olika kompetens.
• bättre möjlighet att bedriva en god vård, något som i sin tur gör arbetsplatsen attraktiv.
• regionövergripande utbildningar.
En lättillgänglig, adekvat vård med kompetent, empatisk personal behövs för att människor ska kunna känna trygghet när tillvaron sviktar.
Som överläkare inom specialiserad palliativ vård vill vi värna de sköra patienter som befinner sig i livets slutskede och bedriva en högklassig palliativ vård i Malmö. Därför förordar vi att den specialiserade palliativa vården förblir i region Skånes regi.
Margret Skuladottir
Ingrid Casselbrant
Marlene Wullt
Teresa Szneider
Staffan Dahlén
Johan Randén
Karin Belfrage
Magdalena Cwikiel
Samtliga överläkare vid Region Skånes enhet för palliativ vård och ASIH i Malmö
Gå till toppen