Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lokal debatt: Till hela lärdomsstadens försvar

Att ungdomar söker sig till Lund för att läsa på gymnasiet är avgörande för utbildningskvaliteten, skriver de fyra moderaterna.Bild: Bengt Arvidson
Hedda Anderssongymnasiet behöver ses i ett större sammanhang. I en tid där utbildning blir allt viktigare gör varje kommunpolitiker klokt i att skapa goda förutsättningar för jobb och utbildning. Lunds starka tradition som utbildningsort är en av vår kommuns viktigaste styrkor. Lärdomsklustret med innovationer, forskning och utbildning genererar stora fördelar för oss som bor här. Men även för Skåne, Sverige och världen. Det är svårt att föreställa sig vad Lund skulle vara utan det. Lättare är det att ta lärdomsstaden för given.
Lärdomsstaden borgar för att vi som bor här kan ges fantastiska möjligheter till studier och utbildning. De flesta Lundaborna skriver nog under på de uppenbara vinster som kommer av att människor från hela världen väljer att komma till Universitetet för att studera och forska.
Från vårt perspektiv ser vi likartade vinster av att Lund står sig stark som gymnasieort. Att ungdomar söker sig till Lund för att läsa på gymnasiet är avgörande för utbildningskvaliteten. Att vara en attraktiv utbildningsort medför krav och förväntningar. De studieförberedande programmen rustar väl för fortsatta studier och håller en nationell toppklass. Yrkesprogrammen utbildar proffs som vinner priser och efterfrågas av branscherna. Samtidigt ska vi inte luta oss tillbaka. Det är inte med den attityden som vi har kommit hit.
Vi ser att Lund har en större resa att göra för fortsatt stå stark som lärdomsstad. Tillsammans med kvintetten behöver vi nå bra lösningar för både Hedda och Svane. Men vi behöver också bli bättre på att ta tillvara på lärdomsstadens möjligheter. Det är en skam att gymnasieelever ställs mot grundskoleelever och att Lundaungdomar ställs mot andra ungdomar. Ett helhetstänk saknas, ansvaret för detta vilar tungt på oss liksom övriga kommunpolitiker.
Hedda har föregåtts av noggrant utredningsarbete både avseende placering och pedagogisk miljö. Trots detta såg vi poängen med en second opinion med tanke på investeringens långsiktighet och storlek. Vi ser framförallt tre fördelar. Långsiktighet, utbildningskvalité och ekonomi. Lund tillhör den absoluta Sverigetoppen när det kommer till gymnasieskolornas kvalitet. Med en kraftig ökning av ungdomar i gymnasieålder under de kommande åren är det naturligt att en del av dessa elever kan känna sig hemma och välkomna i Lund. Katte, Polhem Spyken är idag i praktiken proppfulla. Skolorna är populära men allt för få elever ges möjligheten att känna glädjen över att komma in på sitt förstahandsval. Den pedagogiska lärmiljön som är planerad för Hedda är bland de mest ambitiösa i hela Sverige. Läget på Svanetomten möjliggör samarbeten med de andra gymnasieskolorna och forskning visar på betydelsen av centrala lägen för skolans attraktivitet. Båda på kort och längre sikt, än de 20 åren hyreskontraktet avser, är det billigare att vi bygger själva. Att elevernas vilja att studera i Lund skulle förändras så att Hedda inte behövs om 20 år är osannolikt.
Arbetet med att stärka Lund som utbildningsort behöver präglas av långsiktighet och helhetstänk. Det är många delar som behöver fogas samman. Samarbetet mellan Universitetet och kommunen, skolornas ekonomiska villkor, samverkan om gymnasieskolan med flera kommuner, grundskolornas kopplingar till gymnasiet, friskolornas villkor, yrkesprogrammen och arbetsmarknaden med mera. Vi är beredda att ta ansvaret som utbildningspartiet i lärdomsstaden. Se detta som en inbjudan från oss moderater till ett brett samtal om Lunds framtid som fortsatt lärdomsstad.
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Rasmus Törnblom (M), ordförande i utbildningsnämnden
Louise Rehn Winsborg (M), gruppledare i barn- och skolnämnden
Klas Svanberg (M), gruppledare Moderaterna i Lunds kommun
Gå till toppen