Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Minnesord om Peter Höglund

Professor och överläkare Peter Höglund, Stora Beddinge, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 63 år. Närmast sörjande är dotter Catharina och sambo Karin med familjer.

Peter var en mångfasetterad person. Kortfattat så var han vad man förr i tiden benämnde en lärd man. Samtalet kunde omfatta allt från medicin, etik, litteratur, musik, golf till vilken crème fraiche som passade bäst till sillen. Hans kunnande, och då särskilt kring etiska frågeställningar, fördjupade de flesta diskussioner såväl inom arbetet som i personliga möten.
Peters medicinska specialitet var klinisk farmakologi. Den kliniska farmakologen ska ”verka för en rationell och säker läkemedelsanvändning genom konsultativ, laborativ och pedagogisk service till samtliga andra kliniska specialiteter, samt till andra aktörer i samhället som hanterar läkemedelsfrågor”. Det gjorde Peter!
Hans djupa kunskaper i farmakologi kombinerat med vetenskaplig och pedagogisk skicklighet la grunden för många unga läkares och doktoranders karriärer. Hans djupa engagemang för etikfrågor gjorde honom till en mycket uppskattad lärare och förebild.
Peter verkade i flera regionala och nationella läkemedelssammanhang. I många år var han ledamot av Läkemedelsrådet i Skåne. Hans förmåga att kritiskt bedöma det vetenskapliga underlaget till olika behandlingar hade stor betydelse för att främja rationell läkemedelsanvändning. Peter kunde som få andra överbrygga klyftan mellan kontrollerade vetenskapliga läkemedelsstudier och den komplicerade kliniska verkligheten.
Peter var också en uppskattad ledamot i Apotekarsocietetens styrelse och ordförande för stiftelsen NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi. Hans breda erfarenheter och förståelse för vikten av samverkan mellan olika yrkesgrupper har varit av stor betydelse för utvecklingen av läkemedelsområdet i Sverige.
Kanske var det just i arbetet kring etiska frågeställningar vid kliniska prövningar på människor som Peters alla goda egenskaper kom till sin verkliga rätt. Han arbetade med etisk prövning av forskning långt innan nuvarande lagstadgade struktur trädde i kraft år 2004, och verkade där till sin bortgång.
Peter har haft en synnerligt stor betydelse för etikprövningens framväxt i Sverige bland annat genom sin roll som Överklagandenämndens vetenskaplige sekreterare. Han fanns alltid tillgänglig för nämndens ledamöter, ersättare och kansli. Han var nämndens ryggrad och dess kompass!
Svensk etikprövning har gått miste om sin galjonsfigur och klinisk farmakologi i Lund, i Skåne och i Sverige, har gått miste om en mycket klok kollega och medmänniska.
Margareta Reis
enhetschef Klinisk Farmakologi Region Skåne
Bengt Ljungberg
f d ordförande Läkemedelsrådet i Skåne
Karin Meyer
vd Apotekarsocieteten
Jörgen Svidén
kanslichef Överklagandenämnden för etikprövning
Mikael Hoffman
chef NEPI
Gå till toppen