Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Varför kan inte vi åka buss oftare när det går bra i Klagshamn och Oxie?

Idag är det länsbussarna som kör genom Tygelsjö på väg mellan Malmö och Vellinge. Björn Lundqvist vill se fler avgångar.Bild: Bengt Arvidson
Öppet brev till trafikdirektör Linus Eriksson, Skånetrafiken.
Tycker du att vi Tygelsjöbor är förtjänta av den kollektivtrafik som förbinder Tygelsjö med Malmö idag?
Jag ska ge dig ett par exempel som är värda att notera. Tygelsjö ligger på ungefär samma avstånd som Oxie/Kristineberg och Klagshamn räknat från Malmö central.
En vardagskväll är sista möjligheten att åka kollektivt till Tygelsjö klockan 22.17 från Malmö C med regionbuss 150 och från Södervärn 22.29. På natten mot lördag gäller entimmestrafik fram till 02.19 från 21.19. Inte så angenämt att tvingas vänta på bussen upp emot en hel timme i ur och skur i innerstaden.
Med ovanstående exempel innebär att det är helt omöjligt att till exempel se en längre föreställning på Malmö opera eller Malmö live då man oftast missat sista bussen till Tygelsjö om det inte är en fredags- eller lördagskväll. Sena bioföreställningar eller restaurangbesök kommer inte heller på fråga för Tygelsjöbor som vill nyttja kollektivtrafiken måndag till torsdag. På helgerna är det entimmestrafik som gäller.
Klagshamnsbor är däremot lyckligt lottade i detta trafikhänseende och kan åka med 20 minuters mellanrum ända fram till klockan 00.33 från Södervärn. Helg var tjugonde minut fram till 03.13.
Oxiebor kan åka från Södervärn med 20-minuterstrafik ända fram till 00.51 för att inte tala om helgen, då de kan åka från Södervärn var tjugonde minut fram till 03.11.
Ovannämnda är bara ett par exempel på bristfällig kollektivtrafik till och från Tygelsjö samt det faktum att det finns även alldeles för långa perioder med timmes- och halvtimmestrafik.
Nu har du fått lite information och många av oss om bor i Tygelsjö frågar dig nu:
Tycker du inte att vi Tygelsjöbor borde ha borde ungefärligen likvärdig kollektivtrafik som övriga boende i Malmös ytterområden, speciellt med tanken på den snabba expansionen i byn?
Tycker du inte att det är miljömässigt helt orimligt att de flesta hushållen i Tygelsjö tvingas ha två bilar för att lösa det så kallade livspusslet på grund av bristfällig kollektivtrafik?
Tycker du inte att det är orimligt att vi själva, alldeles för ofta, måste betala taxi från stan till Tygelsjö (kostnad 2-300 kronor) på grund av bristfällig kollektivtrafik?
Tycker du inte att det är på tiden att det görs något åt denna situation, speciellt som ni i Skånetrafikens verksamhetsplan blnd annat har följande inskrivet: ”Vision: Vi erbjuder kollektivtrafik i världsklass”?
Med hopp om bättre kollektivtrafik för Tygelsjö.
Björn Lundqvist Tygelsjöbo sedan 1979

Svar:

Vi vill börja med att tacka för ditt engagemang och att du pekar ut förändringar som kan göras. Det är endast så vi kan nå upp till vår vision om världens bästa resa. Våra kunder väljer att åka hållbart och för att vi ska behålla våra nöjda kunder måste vi hela tiden förbättra och utveckla. Det bästa sättet att göra detta är att lyssna och kommunicera med våra kunder.
I december i år kommer vi mycket riktigt att öka på de delar av stadstrafiken i Malmö där vi har återkommande problem med överfulla bussar. Vi har ett tätt samarbete med Malmö stad för att kunna anpassa trafiken efter stadens utveckling.
Nyligen tog Kollektivtrafiknämnden beslut om att satsa 30 miljoner på utbyggd busstrafik i Malmö. Det är den största satsningen på Malmös kollektivtrafik sedan Malmöexpressen introducerades 2014. Pengarna används bland annat till två nya bussar på linje 5 (Malmöexpressen), vilket ska bidra till såväl bättre punktlighet som fler avgångar. Men vi gör också förbättringar på linje 1 och 6 där vi sätter in ledbussar för att öka komforten och på linje 32 har vi numera 10-minuterstrafik.
Vi satsar våra resurser där det är ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Vi följer resandet för alla linjer i Skåne kontinuerligt och justerar trafiken där det finns behov. Dock måste vi alltid prioritera insatserna och rikta dem där de gör mest nytta.
Idag har vi kvartstrafik till och från Tygelsjö när flest reser och i övrigt halvtimmestrafik dagtid, dock är det väldigt få som åker på kvällar och helger och utbudet är anpassat till det.
Så svaret till alla er i Tygelsjö som reser kollektivt är att vi kontinuerligt tittar på utvecklingen och är det en snabb expansion i Tygelsjö, som du påpekar, och behovet av att åka hållbart ökar så tar vi hänsyn till detta och anpassar turtätheten. Vi har era önskemål med oss i arbetet med planeringen av trafiken framöver.
Linus Eriksson Trafikdirektör, Skånetrafiken
Björn Erlandsson Affärschef Buss, Skånetrafiken
Gå till toppen