Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Rör inte den palliativa vården och avancerad sjukvård i hemmet i Skåne.”

25 specialistläkare skriver ett öppet brev till ansvariga regionråd i Allians för Skåne om huruvida delar av den specialiserade palliativa vården i Skåne ska privatiseras.

Den femtedel av befolkningen i Skåne som ansluts till specialiserad palliativ vård får en fantastisk vård, skriver 25 specialistläkare som arbetar med vård i livets slutskede.Bild: Ingemar D Kristiansen
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Vi vill säga till Allians för Skåne: ”Som Greta skulle ha sagt – hur vågar ni?!” Vi skriver till er som specialistläkare i palliativ medicin, som samhällsmedborgare och som allmänna upplysare kring frågor rörande vård i livets slutskede.
Det berör oss illa att ni inte lyssnar på våra kloka medarbetare som arbetar i Malmö och Trelleborg och att ni utreder frågan om att sälja ut vården av döendet i Skåne till privata vårdgivare.
Vidare att ni kan tänka er att splittra en ansvarstagande vårdorganisation som samverkar på många plan inom den specialiserade palliativa vården.
Ni har heller inte pratat med våra kollegor och medarbetare i Stockholm, där alla som vi samarbetar med vittnar om en kaotisk situation, där patienter och vårdpersonal kommer i kläm efter införandet av ett vårdval för den specialiserade palliativa vården. Ni verkar tro att alla lösningar för framtidens vård är en semiprivatisering.
Vi ska alla dö. Endast 15–20 procent av medborgarna har behov av specialiserad palliativ vård, det vill säga komplex symtombörda och däri behov av ett multiprofessionellt specialistteam dygnet runt.
Den femtedel av befolkningen i Skåne som ansluts till specialiserad palliativ vård får en fantastisk vård. Palliativ vård och ASIH i Skåne är en av det mest välfungerande verksamheterna i Region Skånes regi. Vi samverkar på många plan och är just nu i ett aktivt skede att tillsammans planera för en god och jämlik palliativ vård för att täcka samtliga Skånes medborgares behov framöver – oavsett bostadsadress.
Vi har gemensamt drivit den palliativa vården sedan 2013, då vi omorganiserade oss från att tidigare tillhört olika kliniker på våra respektive sjukhus. Sedan dess har vi haft en oerhört skarp kompetensutveckling och kunnat ge fler och fler medborgare avancerad sjukvård i hemmet.
Vi samverkar med vår FoUU-enhet (forskning, utbildning, utveckling), Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds universitet och vi ställer alla upp med att hålla utbildningar och att delta i forskningsprojekt. Vi samverkar med 33 olika kommuner och arbetar tillsammans för att ge en personcentrad vård, med mål att utbudet av palliativ vård ska förbli jämlikt.
Ni hävdar att det handlar om en lokalfråga. Men detta är ingen fråga för hälso- och sjukvårdsnämnden – vi letar redan efter bättre lokaler. Trelleborg vill ha slutenvårdsplatser, men det handlar heller inte om fysiska lokaler, utan en personaltillgång.
Att konkurrera med den specialistpersonal som behövs för att bedriva specialiserad palliativ vård leder heller inte till jämlik vård för Skånes medborgare. Det är också bra att veta att när vi frågar våra patienter vill de i de allra flesta fall få vård hemma.
Vi önskar att ha utökade möjligheter att samverka med primärvården, kommunen och sjukhusen. Vi vill nå fler patienter och i ett så tidigt skede som möjligt tillgodose deras palliativa vårdbehov. Våra samverkansparter, där personalen gör allt de förmår för att ge en optimal vård behöver utbildning och tid av oss samt mer resurser från er.
Ni skriver i er utredning att Stockholm har en upphandling för fem vårdplatser på ett barnhospis för 33 miljoner kronor per år. I Skåne samverkar vi mellan alla våra enheter samt alla barnkliniker för att skapa en fin palliativ vård i hemmet för dessa barn och deras familjer.
Familjen behöver inget hospis men de behöver en välfungerande ASIH-verksamhet. Barn som vårdas i hemmet är en liten patientgrupp och vi behöver varandra för att upprätthålla och bygga kompetens inom detta område.
Vi befarar starkt, och har erfarenheter från det lokalt, att när en offentlig sjukvårdsinrättning privatiseras, så satsas det varken på forskning, vårdutveckling eller utbildning.
Personalen som arbetar för dessa privata vård­givare kommer inte att ställa upp i den kompetensökning vi vill erbjuda oss själva eller till våra andra vårdgivare.
Vi vill här ge ett positivt exempel på ett välfungerande samverkansprojekt. I Simrishamns kommun är ”Österlenprojektet – en palliativ vård utan gränser” i full gång.
I det engagerar vi oss i samverkan mellan olika vårdgivare och huvudmän, i utbildning i palliativ vård för all vårdpersonal och i frågor rörande döende, sorg och död. Detta för att alla medborgare ska få tillgång till en god vård i livets slutskede, inte bara de som tillhör Palliativ vård och ASIH.
Med hopp om att ni tar ert förnuft tillfånga. Alla människors lika värde gäller även för Region Skånes medborgare med palliativa vårdbehov.
Christel Wihlborg
Charlotte Nordén
Britten Klöver-Ståhl
Olle Siöland
Henrik Samuelsson
Ola Häggström
Eva-Lena Arlehamn
Catharina Weman-Persson
Angelique Roberts
Michal Winiarski
Monika Goch
Masomeh Porbaba
Marina Ornell
Annika Johansson
Karin Johnsson
Charlotta Berling
Marc De Witte
Hlin Thorgeirsson
Mikael Segerlantz
Annica Mansfeld
Annika Bjurö
Carl Johan Höijer
Ellen Winberg
Annette Lindbladh
Mohammad Hossein Radafshar
Samtliga undertecknare är överläkare eller specialistläkare i palliativ medicin verksamma i Palliativ vård och ASIH Ystad, Kristianstad, Hässleholm, Ängelholm, Helsingborg och Lund.
Gå till toppen