Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Möjligen gör en ökad andel kvinnliga ägare att antalet förhastade beslut minskar.”

Jämställt ägande är inte bara ett naturligt steg, utan även ett önskvärt och nödvändigt sådant för att Sverige ska fortsätta att vara ett innovativt land med ett näringsliv präglat av tillväxt. Det skriver sex kvinnor aktiva inom skånskt affärsliv.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mest lovande startup vid Nordic Female Investor Meetup 2019 erhåller 100 000 kronor som pris instiftat av Edtech-bolaget TicTac Interactive AB och dess vd Carolina Ericson.

Bild: Jenny Leyman

Annons

Den som äger något har ofta makten att förändra. Idag äger svenska kvinnor generellt sett ungefär hälften så mycket som svenska män. Men inom näringslivet är det annorlunda. Till exempel är bara en dryg fjärdedel av storägarna i svenska bolag kvinnor. Uppgifterna kommer från en rapport som tankesmedjan Ownershift publicerade i mars i år.

Dessutom innehar kvinnor i Sverige bara 4 procent av det svenska aktievärdet som privatpersoner står för. Ungefär samma proportioner råder när det gäller ägande av mark och fastigheter. Av Sveriges samtliga 290 kommuner finns det ingen där kvinnor äger mer än män när det gäller mark och fastigheter sett till både värde och lagfarter.

En förklaring till den skeva fördelningen är att kvinnor enligt flera undersökningar inte är lika riskbenägna som män. Men att äga innebär inte bara att ta risker utan också att ta ansvar, för sin ekonomi, för sina investeringar och för sin tid.

Annons

Annons

Att äga, ha makt och använda ägandet, är också att ta ansvar för det samhälle vi alla lever i och de utmaningar Sverige står inför.Forskning visar att män är mer benägna att gissa inför att de ska fatta beslut än kvinnor. Möjligen gör en ökad andel kvinnliga ägare att antalet förhastade beslut minskar.

Framtidens framgångsrika näringsliv skapas av dagens uppstartsbolag, startups, men när det gäller unga och innovativa kvinnligt ägda företag med tillväxtmöjligheter är utmaningarna oproportionerligt stora jämfört med motsvarande manligt ägda. Endast två procent av de investeringar som riskkapitalbolag gjorde i Sverige gick i fjol till svenska startups med kvinnliga grundare, enligt en rapport av investmentbolaget Unconventional Ventures. Motsvarande siffra för startups med mixade grupper är 16 procent. Resterande 82 procent gick till startups med manliga grundare. Proportionerna är på intet sätt unika för Sverige.

Även när det gäller de som gör investeringarna är andelen kvinnor låg. Kvinnliga affärsänglar, privatpersoner som investerar i startups, är försvinnande få. En anledning är att de allra flesta av dagens affärsänglar utgörs av tidigare manliga entreprenörer som sålt sina företag och investerar pengarna i nya. I denna kategori saknas kvinnor nästan helt.

Konsekvenserna av den sneda ägar- och resursfördelningen är att alltför få nystartade bolag fokuserar på sådant som kvinnlig hälsa, och i för liten utsträckning utnyttjar möjligheten att lösa viktiga samhällsproblem genom att se dem ur ett annat perspektiv.

Annons

Dagens otroligt homogena grupp investerare måste brytas upp med ett ökat kvinnligt ägande, investerande och företagande.

Annons

Fler kvinnor med kapital behöver ta en mer aktiv roll i samhällsutvecklingen och engagera sig som affärsänglar.

Ägande är ett viktigt och konkret styrmedel för att påverka hur maktbalansen i näringslivet ska se ut och för hur mer jämlika styrelser och ledningar ska kunna bli verklighet. Ett ökat kvinnligt ägande kan skapa mer jämställda och hållbara företag.

Enligt en undersökning utförd av Demoskop värderar 70 procent av Sveriges kvinnor jämställdhet högt när de investerar jämfört med 44 procent av männen. Hållbarhet värderas högt av 77 procent av kvinnorna jämfört med 65 procent av männen.

För att öka det kvinnliga företagandet och ägandet behöver fler engagera sig i frågan – både kvinnor och män.

Vi är övertygade om att det krävs ett väsentligt mer diversifierat företagande och ägande för att lösa de viktiga samhällsutmaningar som kvinnliga entreprenörer oftast är mer engagerade i jämfört med män. Det handlar till exempel om affärsidéer som inte enbart bidrar till avkastning utan även till samhällsnytta.

Idag, den 15 oktober, anordnas i Malmö Nordic Female Investor Meetup 2019. Vi står bakom arrangemanget där kvinnligt ägda startups presenterar sin verksamhet för investerare och får möjlighet att bygga upp starka nätverk av den typ manliga företagare oftast har tillgång till. Mest lovande startup erhåller dessutom 100 000 kronor som pris instiftat av Edtech-bolaget TicTac Interactive AB och dess vd Carolina Ericson.

Annons

Jämställt ägande är inte bara ett naturligt steg, utan även ett önskvärt och nödvändigt sådant för att Sverige ska fortsätta att vara ett innovativt land med ett näringsliv präglat av tillväxt.

Ju längre män i betydligt större utsträckning än kvinnor är ägare, desto kortare tid står till buds för att möta såväl dagens som framtidens samhällsutmaningar.

Jeanette Andersson

tf vd för MINC och affärsängel

Elisabeth Brevenson

grundare av Beepsend

Natalia Brynte

ägarinna av Futency och Community lead Ownershift

Carolina Ericson

ägarinna och vd för TicTac Interactive

Emma Heikensten

Research lead Ownershift

Karolina Wallin Brorsson

vd för Protosell

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan