Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”EU:s migrations- och asylpolitik kan ta avgörande steg framåt.”

Stater som likt Ungern och Polen åsidosätter de grundläggande principer som EU:s medlemsländer enats om och som vägrar ta ansvar för unionens gemensamma utmaningar, ska inte kunna fortsätta att ta emot miljardbelopp i ekonomiskt stöd från EU:s fonder. Det skriver Evin Incir (S), Europaparlamentariker.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Evin Incir (S) under EU-parlamentets samling i Strasbourg.

Bild: Fredrik Persson / TT

Annons

Både i Sverige och övriga Europa hotar högerextrema krafter att slita isär samhället. De kränker mänskliga rättigheter, åsidosätter rättsstatens principer och nedmonterar demokratin. Värden som människor i mångt och mycket kommit att ta för givna. Ökande klimatförändringar, konflikter och ojämlikheter gör också omvärlden alltmer instabil.

Människor föds, lever och dör på ojämlika villkor. Själv har jag kurdisk bakgrund och växte upp i Göteborgsförorten Bergsjön, en uppväxt som präglat mig och gjort mig uppmärksam på de destruktiva krafter som växer sig allt starkare.

EU spelar en viktig roll när det gäller hur framtiden ska gestalta sig. Sedan jag i våras valdes till Europaparlamentariker har jag förmånen att arbeta med just de områden jag brinner för: medborgerliga fri- och rättigheter och utvecklingsfrågor.

Annons

Annons

Tusentals migranter dör när de ska ta sig över Medelhavet, allt medan ledarna för EU:s medlemsstater inte lyckas ena sig om en gemensam asylpolitik.

Dessutom har nu Turkiets militära offensiv in i Syrien på nytt drivit många människor på flykt, just som en fredligare utveckling i regionen kunnat skönjas sedan IS framfart stoppats av bland annat de kurdiska styrkorna.

Migrationen är en av EU:s mest akuta utmaningar. Samtidigt flyr nu människor från ytterligare ett område i Europas närhet. I skrivande stund har det enligt FN-uppgifter flytt minst 160 000 människor efter Turkiets attacker mot den kurdisk kontrollerade regionen Rojava i nordöstra Syrien.

EU-ländernas oförmåga att gemensamt hantera flyktingströmmarna, och frånvaron av ett europeiskt asylsystem, har lett till att unionen tvingats förlita sig på Turkiet och president Erdoğan. Det är samme Erdoğan som nu hotar med ökad migration för att pressa EU att acceptera den militära offensiven, åsidosättandet av folkrätten och blundandet för det som kan komma att bli en etnisk rensning av kurder och andra minoriteter i regionen.

Självklart är det inte möjligt att över en natt finna en lösning på EU:s migrations- och asylpolitik, men jag är övertygad om att det går att ta avgörande steg framåt. Det är absurt att som nu låta en handfull medlemsstater blockera lagstiftning för ett gemensamt ansvarstagande för en säker och ordnad migration.

För att möta de utmaningar migrationen innebär krävs att EU:s medlemsländer har ett mer likartat asylsystem, där prövning och mottagande inte skiljer sig åt. För att nå dit måste bland annat det mandat EU:s asylbyrå har stärkas, så att byrån kan ge praktiskt stöd till medlemsstaternas asylprövning. Därutöver måste EU:s kvotflyktingsystem förstärkas för att skapa fler lagliga och säkra vägar in i unionen.

Annons

Annons

De senaste årens attacker på rättsstaten och demokratin i medlemsländer som Polen och Ungern är en annan av EU:s stora utmaningar.

EU saknar effektiva verktyg för att hantera situationen när två av de länder som ingår i unionen systematiskt attackerar ett oberoende rättsväsende, demokrati och mänskliga rättigheter.

Det är bra att EU-kommissionen har föreslagit en årlig granskning av tillståndet för demokratin och rättsstaten i alla unionens medlemsstater. En sådan granskning bör även innefatta möjligheter till sanktioner, däribland ekonomiska konsekvenser för dem som inte lever upp till EU:s fördrag.

Stater som likt Ungern och Polen åsidosätter de grundläggande principer som EU:s medlemsländer enats om och som vägrar ta ansvar för unionens gemensamma utmaningar, ska inte kunna fortsätta att ta emot miljardbelopp i ekonomiskt stöd från EU:s fonder.

I mitt uppdrag som Europaparlamentariker ligger även frågorna om ett Europa där alla människor kan röra sig säkert och fritt från hot. Huvudansvaret för säkerhet ligger hos medlemsstaterna, men gränsöverskridande hot som terrorism och organiserad brottslighet kräver ett skarpare samarbete inom unionen.

Det behövs ett djupare samarbete inom de ramar som grundläggande rättigheter och rättsstat sätter. Både EU:s polisorganisation Europol och åklagarsamarbetet Eurojust behöver förstärkas. Även regelbunden uppföljning för att se till att åtgärder som redan beslutats också genomförs på ett korrekt sätt i alla medlemsstater är av yttersta vikt.

Annons

Jag arbetar för att motverka att demokratiska utrymmet krymper, något som civilsamhället och människorättsförsvarare upplever i hela världen.

Att ojämlikheten växer och kriserna blir fler kräver att satsningar på utveckling och humanitärt bistånd till olika delar av världen också måste öka. Nu är det viktigt att inte som delar av den svenska högern vill, dra ner på möjligheterna att förebygga konflikter och katastrofer, och hjälpa människor på plats.

Annons

För mig är det också viktigt att vara en tydlig röst för kvinnors rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, både inom EU och utanför. Det behövs extra mycket nu när Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas europeiska kollegor i Europaparlamentet aktivt motarbetar kvinnors rätt att själva välja och bestämma över sina kroppar.

Jag kandiderade till Europaparlamentet för att jag är övertygad om att det går att vända utvecklingen i EU och övriga världen, och bygga ett jämlikt, feministiskt och hållbart Europa som står upp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Evin Incir (S), Europaparlamentariker. Hon har varit generalsekreterare för International Union of Socialist Youth och är biträdande internationell sekreterare för Socialdemokraterna.

Annons

Annons

Till toppen av sidan