Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Malmös budget för 2020 innebär en stramare ekonomisk politik.”

Vårt samarbete Det skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L), kommunstyrelsens ordförande respektive vice ordförande i Malmö.

Malmö ska vara en öppen, välkomnande och inkluderande stad, även i tuffa tider, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L).Bild: Jon Will n/TT
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Malmö har en lång historia av att vara en öppen, välkomnande och inkluderande stad. Världen finns i Malmö. Malmö finns i världen. Det är stadens dna, något vi som kommunledning värnar och tar fasta på i Malmö stads budget för 2020.
Under andra världskriget välkomnade Malmöborna många danska judar som tvingades fly över Öresund, och senare flyktingar från koncentrationslägren. Sedan dess har Malmö flera gånger fortsatt på den inslagna vägen.
Människor på̊ flykt undan krig och förföljelse från länder och regioner såsom Ungern, Tjeckoslovakien, Chile, Iran, Balkan, Irak, Afghanistan och Syrien har bosatt sig i staden, präglat den och skapat sig ett liv här.
Malmö är Sveriges mest globala stad. Människor från 186 länder bor här. Det är en tillgång i dagens globaliserade värld. Samtidigt krävs det aktiva politiska insatser för att skapa en ömsesidig respekt när människor med rötter från nästan hela världen lever tillsammans på en liten yta.
Kommunledningens utgångspunkt är självklar; i Malmö ska alla kunna vara stolta över sin bakgrund och sin identitet. Vi ser det som en förutsättning för att kunna leva i staden som jämlika Malmöbor. Det var också till försvar för dessa grundläggande värderingar om människors lika värde, demokratins företräde och alla Malmöbors rätt att få ta plats och ta del av staden som Socialdemokraterna och Liberalerna valde att bryta den tidigare blockpolitiken och forma ett nytt och gemensamt politiskt styre i Malmö för ett år sedan.
År 2020 vill vi i kommunledningen göra till ett år för öppenhet, mångfald och för alla Malmöbors självklara rätt till staden. Vi kallar vår budget ”Tillsammans för ett öppet och tryggare Malmö”. I november 2020 kulminerar satsningen när världens ledare samlas i Malmö. Då står staden värd för regeringens internationella konferens för hågkomst av Förintelsen.
Vårt samarbete fördjupas och konkretiseras genom 13 nya mål som ska gälla under resten av mandatperioden. De utgår från FN:s globala hållbarhetsmål eftersom det Malmö gör påverkar världen, precis som händelser i världen påverkar Malmö.
De globala klimatförändringarna är en av vår generations största utmaningar. Nyligen beslutade över 90 av världens största städer, i samband med C40-mötet i Köpenhamn, att utlysa globalt klimatnödläge. Malmös kommunledning delar synen att omställningen till ett hållbart samhälle brådskar. Därför skruvar vi nu upp det lokala arbetet rejält för att klimatanpassa staden och reducera vår klimatpåverkan.
Malmö ska fortsätta vara en föregångare i Sverige och internationellt när det gäller klimatarbete. Alla Malmöbor kan bidra till omställningen. Den är bara möjlig om vi alla agerar tillsammans.
Mycket tyder nu på att den ekonomiska konjunkturen viker nedåt och utsikterna på arbetsmarknaden försämras. Det saknas resurser för att klara landets gemensamma välfärdsåtaganden – enligt finansdepartementet handlar det om 90 miljarder kronor fram till år 2026. Staten måste därför ta ett större långsiktigt ansvar för välfärdens finansiering i hela landet.
Malmö står bättre rustat än många andra kommuner. De senaste årens samlade överskott behövs för viktiga investeringar i en vikande konjunktur. Budgeten innebär icke desto mindre en stramare ekonomisk politik de närmaste åren. Hela kommunens organisation behöver arbeta med tydliga prioriteringar och fokus på respektive nämnds kärnuppdrag. Effektiviseringar av verksamheten krävs, till exempel genom smartare samutnyttjande av kommunens lokaler och ytor.
När staten backar från sitt ansvar för arbetsmarknadspolitiken, måste staden kompensera genom att på bred front öka insatserna för att få fler i arbete. Annars riskerar fler att hamna i långvarig arbetslöshet och bidragsberoende. Över 130 miljoner kronor satsas under året på utbildning och insatser för få fler Malmöbor i arbete.
I Malmö ska alla barn och unga ha möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential för att ha makt och frihet över sitt eget liv. Målet är att fler ska lyckas i gymnasiet för att som vuxna kunna stå för sin egen försörjning. Vägen dit börjar redan i förskoleåldern, något vi tar fasta på genom etablering av ytterligare en familjecentral och insatser för att få in fler barn i förskola. Den långa trenden av positiv resultatutveckling i skolan måste fortsätta.
Malmö ska vara en trygg och säker stad att bo och vistas i. Den viktigaste brottsförebyggande insatsen är den som leder unga till att välja andra vägar än den kriminella. Därför ska arbetet för ökad trygghet bedrivas brett och förebyggande, i tät samverkan mellan myndigheter, näringsliv, den ideella sektorn och andra aktörer. 20 miljoner kronor satsas på förebyggande insatser. 25 miljoner kronor avsätts för att permanenta och bredda kommunens tillsynsarbete mot den svarta ekonomin.
Malmö ska vara en öppen, välkomnande och inkluderande stad, även i tuffa tider. En stad som blickar modigt framåt, utan att blunda för de problem som trots allt finns och måste tas itu med. En stad som växer, dit både människor och företag vill flytta och där alla ges möjlighet att bidra till och ta del av den positiva utvecklingen. Oavsett vem du är, var du kommer ifrån och var i Malmö du bor. Oavsett vart du är på väg.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
Roko Kursar (L), kommunstyrelsens vice ordförande i Malmö.
Gå till toppen