Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Fallet i Ängelholm belyser en säkerhetsrisk.”

I en allt mer orolig omvärld ställs det öppna samhället inför viktiga avvägningar mellan å ena sidan Sveriges säkerhet och å andra sidan den enskildes rättigheter. Det skriver Hans Wallmark, Johan Forssell och Maria Malmer Stenergard, Moderaterna.

Utvisningsdömda som utgör en säkerhetsrisk bör hållas i förvar eller tvingas bära fotboja, skriver artikelförfattarna.Bild: Larsen, Håkon Mosvold
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Terrorismen utgör ett verkligt hot i dagens Sverige. Med jämna mellanrum blir vi påminda om de krafter som genom våldsdåd utmanar vårt sätt att leva.
Listan kan göras lång över städer i Europa som under de senaste åren drabbats av terrorism. Inte heller Sverige har förskonats.
I Ängelholm kan nu en IS-sympatisör gå fri trots att han dömts till utvisning för ett terrorliknande brott i staden då en utvisning inte kan genomföras med anledning av säkerhetsläget i hans hemland. Fallet utgör ett av många exempel på hur den svenska staten brister när det gäller att upprätthålla nationens mest grundläggande uppgift – att skydda sina medborgare från våld.
I en allt mer orolig värld finns det inget utrymme för naivitet inför dagens komplexa hot.
Moderaterna har länge krävt en kraftsamling när det gäller Sveriges möjlighet att bekämpa terror. Dels måste både Säkerhetspolisen och Polisen få ökade resurser, dels behöver myndigheterna fler verktyg för att bekämpa terrorbrott, till exempel möjlighet till hemlig dataavläsning för att komma åt innehåll i krypterade appar, signalspaning och datalagring. Även hemlig rumsavlyssning och kameraövervakning bör kunna användas i fler fall än idag – också i förebyggande syfte, för att stoppa terrorattentat innan de har ägt rum.
Det är också viktigt att det förebyggande arbetet stärks i andra avseenden. Det handlar till exempel om att öka informationsutbytet mellan relevanta myndigheter och att säkerställa att offentliga medel aldrig tilldelas verksamheter som riskerar att främja eller stödja radikalisering eller terrorism.
Moderaterna kräver straffskärpningar för terroristrelaterad brottslighet och att samröre med terroristorganisationer ska kriminaliseras. Det behöver också bli möjligt att utvisa utländska medborgare som kan befaras begå terrorbrott.
Fallet i Ängelholm belyser utmaningar när personer som kan utgöra en säkerhetsrisk får röra sig fritt ute i samhället på grund av att en utvisning inte kan verkställas. Idag kan de få tillfälliga uppehållstillstånd med anmälningsplikt hos polisen. Lagstiftningen behöver skärpas för att förhindra framtida terrorbrott.
Ett viktigt steg här och nu är att utländska medborgare som befaras utgöra ett säkerhetshot mot Sverige bör kunna hållas i förvar under längre tid än idag, i avvaktan på att en utvisning ska kunna verkställas. I de fall där det inte är möjligt måste andra åtgärder kunna tillämpas, som övervakning med fotboja.
I en allt mer orolig omvärld ställs det öppna samhället inför viktiga avvägningar mellan å ena sidan Sveriges säkerhet och å andra sidan den enskildes rättigheter. Vi anser att en tydligare lagstiftning på området är nödvändig för att möta säkerhetshoten mot Sverige.
Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson för Moderaterna.
Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna.
Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna.
Gå till toppen