Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Lomma har alla förutsättningar att bli landets bästa skolkommun, oavsett kriterier.”

De politiker som styr Lomma behöver ta sitt ansvar och börja satsa på skolan på riktigt.
Det skriver Cecilia Lindeheim och Jessika Heskebeck, ordförande för Lärarnas Riksförbund respektive Lärarförbundet i Lomma.

Skolorna och förskolorna i Lomma är redan så effektiviserade de kan bli, skriver Cecilia Lindeheim och Jessika Heskebeck.Bild: Bengt Arvidson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Välmående Lomma ska åter spara på skolan. Lärartätheten är redan bland de lägsta i landet, trots att forskning visar att lärarna är den viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas i skolan.
Lärarnas Riksförbunds medlemstidning, Skolvärlden, visar i sitt senaste nummer att en majoritet av landets kommuner har svårt att leva upp till skollagen, så även Lomma. Skolorna och förskolorna i Lomma är redan så effektiviserade de kan bli. Den så kallade effektivisering som nu är på gång gör det än svårare. Kraven är orimliga utifrån de resurser som tilldelas.
Fredrik Axelsson (M), ordförande i Lommas barn- och utbildningsnämnd, hävdar att kommunen satsade på skolan 2019, men att det inte syns i Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun.
Att Lomma har fallit till plats 101 beror enligt Fredrik Axelsson på att kriterierna gjorts om på ett sådant sätt att undersökningen inte längre är användbar. Han kallar undersökningen oseriös.
Det stämmer att Lärarförbundet har gjort om kriterierna. Men Lomma har dalat under flera år. Som vi ser det är anledningen att de politiker som styr kommunen prioriterar kostnadseffektivitet, alltså att eleverna ska få så höga betyg till en så liten kostnad som möjligt.
Lomma ligger i botten i Sverige när det gäller resurstilldelning och lärartäthet. Det gör att rektorerna tvingas införa ökad undervisningstid för lärarna, färre pedagoger runt barnen och större undervisningsgrupper. Allt detta leder till att alla inblandade,elever, lärare och annan personal på skolan, blir mer stressade,
Det stämmer som Fredrik Axelsson påpekar att Lomma efter flera år av effektiviseringar valde att 2019 höja anslaget per elev. Men i budgeten för 2020 dras hela satsningen tillbaka. Kommunen vill trots ett överskott för 2019 på cirka 90 miljoner kronor och ett beräknat överskott för 2020 på 42,7 miljoner kronor förbereda sig inför kommande lågkonjunktur och kräver att grundskolan effektiviserar ytterligare. Tillsammans med uteblivna statsbidrag gör det att förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid ska minska sina kostnadermed 6,4 miljoner kronor. Moderaterna, som styr kommunen, hävdar att det ska ske genom effektivisering, men i verkligheten måste neddragningar ske.
Om Lommas kommunstyrelse skjuter till de pengar som nu försvinner i statliga bidrag, cirka 5 miljoner kronor, skulle det vara möjligt att upprätthålla dagens kvalitet i skolorna. Annars blir konsekvensen än mer stress, ökad personalomsättning och ökad sjukskrivning.
Lomma kommun har alla förutsättningar att bli ”Landets bästa skolkommun” oavsett vilka kriterier som används i olika rankningar. De politiker som styr Lomma behöver ta sitt ansvar och börja satsa på skolan på riktigt, så att både personal och elever får bästa möjliga förutsättningar.
Cecilia Lindeheim, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Lomma.
Jessika Heskebeck, ordförande för Lärarförbundet i Lomma.
Gå till toppen