Annons

Annons

Annons

opinionSkånes elförsörjning

Aktuella frågor
”Miljöpartiet ser verkligheten och hittar lösningar på den lokala effektbristen.”

Ny teknik ger möjlighet att upphandla smart, hantera effekttoppar och bygga en energiregion som är baserad på förnybara källor, skriver Lorentz Tovatt, Mätta Ivarsson och Stefana Hoti, Miljöpartiet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I takt med att kärnkraften avvecklas måste produktionen av vindkraft till havs öka. Den långa svenska kusten passar utmärkt för det, skriver Lorentz Tovatt, Mätta Ivarsson och Stefana Hoti.

Bild: Henrik Rosenqvist

Annons

Företrädare för Moderaterna och Liberalerna i Skåne oroar sig för att regeringen inte ser den verklighet som finns i regionen när det gäller tillgången till el (Aktuella frågor 23/10). Men de oroar sig i onödan.

Miljöpartiet ser verkligheten och hittar lösningar på den lokala effektbristen. Däremot vill vi inte, till skillnad mot Moderaterna och Liberalerna, backa in i framtiden med hjälp av uran och nya kärnkraftverk.

Möjligheterna att ställa om till förnybar energi förändras snabbt både i Sverige och övriga världen. Elproduktion med sol och vind byggs ut i rask takt, samtidigt som samhället använder energin mer effektivt. Det är i den nya tekniken och den förnybara energin som lösningarna finns när det gäller tillgång till el.

Annons

Annons

Svenska kraftnät prioriterar att bygga ut stamnätet. Inom några år ökar kapaciteten i de skånska elnäten kraftigt. Parallellt behöver elbolagen rusta upp och bygga ut de lokala och regionala elnäten. Under tiden är det viktigt att vi alla tar tag i de utmaningar som finns. Det görs bäst genom fortsatt lokal elproduktion i Skåne, men även genom andra mer flexibla lösningar, till exempel genom att styra när och hur elen används.

Just därför har regeringen samtalat med företrädare för elbranschen om en mer hållbar lokal produktion och konsumtion. Tillsammans har de nu kommit fram till en lösning där branschen åtar sig att fortsätta producera el lokalt och att den ska vara fossilfri. Samtidigt ska branschen se till att använda elen mer effektivt. Erfarenheter från Uppsala visar att även komplicerade problem i elsystemet kan lösas snabbt när elproducenter, stora konsumenter, elnätsföretag och kommunen samverkar.

I takt med att kärnkraften avvecklas måste produktionen av vindkraft till havs öka. Den långa svenska kusten passar utmärkt för det. Flera sådana projekt är på gång utanför Skånes kust, exempelvis Vattenfalls satsning på en park i Kriegers flak söder om Trelleborg, som kommer kunna förse både Sverige och Danmark med ren energi.

De utmaningar som finns när det gäller den skånska elförsörjningen kräver kreativitet och nytänkande, inte gamla dogmer. Det är därför trist att Moderaterna och Liberalerna väljer att titta i backspegeln efter lösningar. Att de på 2000-talet landar i kärnkraft är särskilt förbryllande med tanke på vad som händer i omvärlden.

Annons

Annons

I land efter land floppar nya kärnkraftsprojekt. Priserna rusar, byggen drar ut på tiden, företag drar sig ur. I Finland skulle den nya reaktorn i Eurajoki ha öppnat år 2009. Det senaste beskedet är att den ska börja producera el nästa sommar. Kostnaderna har stigit från 37 miljarder till över 90 miljarder kronor. Därmed är den Europas dyraste byggnad. Kärnkraftsförespråkare hänvisar ofta till fjärde generationens reaktorer. I franska Marcoule dödförklarades just en sådan prototyp för en månad sedan. Kostnaderna hann bli 8 miljarder kronor innan de drog i nödbromsen.

Om Moderaterna hade velat lösa den utmaning som finns när det gäller elkapaciteten i Skåne hade de vänt sig till den nya tekniken. Den ger möjlighet att upphandla smart, hantera effekttoppar och bygga en energiregion som är baserad på förnybara källor. Det är det gröna svaret.

Lorentz Tovatt, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Skåne.

Stefana Hoti, gruppledare för Miljöpartiet i Malmö.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan