Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läsartext: Trafikverkets beräkningar för E22 bör göras om och utsläppspriset räknas upp

Varje kilo koldioxid som inte släpps ut ska värderas som 7 kronor i samhällsekonomisk vinst, skriver Jonas Brunner.Bild: Bengt Arvidson
Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.
Sydsvenskan rapporterar den 19 oktober att Trafikverket har godkänt planerna på att bygga ut E22 genom Lund med en ny avfart och nya filer. Kapacitetsutbyggnader i vägtrafiksystemet leder per definition till ökade trafikmängder (så kallad inducerad trafik, ett sedan 1996 väl belagt fenomen). Med en infrastrukturplanering som istället för prognoser tar avstamp i samhälleliga mål om begränsad klimatpåverkan och minskning av transporternas utsläpp med 70 procent fram till 2030 hade projektet förmodligen skrinlagts för länge sedan.
I väntan på ett sådant paradigmskifte tas ett steg i rätt riktning den 1 april 2020. Trafikverket använder sig av den särskilda expertgruppen ASEK när de prissätter kostnader i sina infrastrukturprojekt. Länge har expertgruppen beräknat klimatrisken till låga 1,14 kronor per kilo utsläppt koldioxid (motsvarande den svenska koldioxidskatten). Som ett resultat av regeringsuppdraget att utreda lämpliga åtgärder för ökad andel godstransporter på järnväg och till sjöss ska detta belopp höjas till 7 kronor per kilo koldioxidutsläpp. Den nya värderingen baseras på den maximala nivån av reduktionspliktsavgiften, ett styrmedel som minskar utsläppen från transporter. Varje kilo koldioxid som inte släpps ut ska alltså värderas som 7 kronor i samhällsekonomisk vinst!
Trots att ASEK-gruppen fortfarande värderar bilisters restid mycket högre än buss- och tågresenärers kommer den nya prissättningen på koldioxidutsläpp att få ett stort genomslag vid samhällsekonomiska bedömningar av kommande samhällsprojekt och, i förlängningen, hur politiker planerar för en ny verklighet där transportsektorns växthusgasutsläpp tillåts minska i den takt och i den omfattning som krävs för att klimatförändringarnas förödande effekter ska kunna undvikas. Fram till den 1 april 2020 får vi dock hålla till godo med samhällsekonomiska analyser som den som utförts för vägplanen för E22 genom Lund.
I vägplanbeskrivningen anges att de samhällsekonomiska beräkningarna visat på en hög samhällsekonomisk lönsamhet. Målkonflikter redovisas men där väljer Trafikverket att trycka på att vägutbyggnaden i ett kortare perspektiv innebär minskade koldioxidutsläpp till följd av minskad köbildning. Vinsterna med dessa minskade koldioxidutsläpp anses av Trafikverket vara så stora att de kommer att väga upp för att vägplanen i ett längre perspektiv ”[…] motverkar, eller i alla fall inte bidrar, till den större omställning till fossilfria eller koldioxidsnåla transportslag som skulle behövas för att bryta vägtransporternas stora andel av de samlade koldioxidutsläppen”.
Väl medveten om att E22 utgör ett riksintresse för kommunikation och att tillgänglighet lättast mäts i restidsvinster tycker jag ändå att Trafikverkets resonemang är besynnerligt. Att det dessutom sker på föråldrade grunder är mer än beklagansvärt. De samhällsekonomiska beräkningarna för vägplanen för E22 genom Lund bör göras om och denna gång baseras på den nya schablonkostnaden 7 kronor per kilo utsläppt koldioxid!
Jonas Brunner Samhällsplanerare och klimataktivist, Lund
Gå till toppen