Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”En försvagad offentlig sektor är ett hot mot landets säkerhet.”

Sverige måste förstärka sin krisberedskap. Vi måste alla förbereda oss på att hantera fler och svårare kriser framöver. Det skriver Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson.

I en akut krissituation behöver barnomsorg, sjukvård och annan välfärd växla upp och utöka sin verksamhet långt utöver det normala, skriver Hanna Gunnarsson (V).Bild: Hasse Holmberg / TT
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Idag inleds Vänsterdagarna, där mer än tusen politiker och aktiva från Vänsterpartiet samlas i Göteborg för politiska diskussioner och samtal om läget i samhället och vår väg framåt.
Vi samlas i ett läge där många kommuner och regioner går på knäna, och där vi ser att vänsterpolitik behövs mer än någonsin. Från kommun efter kommun får vi rapporter om stora nedskärningar i välfärden. Elevgrupper och skolklasser växer, den fria skolmaten dras in, äldre får mindre och mindre hjälp, med oro och sämre livskvalitet som följd.
Samtidigt som barn och äldre drabbas av nedskärningar, blir arbetsvillkoren och arbetsmiljön allt sämre för dem som arbetar i vården, skolan och omsorgen. Stress och sjukskrivningar breder ut sig. Låga löner cementeras. De anställda går på knäna.
Allt är signaler vi lyssnar på. Vårt svar är rejäla satsningar på välfärden. Till att börja med för att ta tillbaka det som gått förlorat de senaste decennierna, och på sikt för att bygga upp ett samhälle där alla får den utbildning och den vård och omsorg de behöver och förtjänar.
Som ledamot i riksdagens försvarsutskott oroas jag också över hur utarmningen av välfärden riskerar att drabba samhället som helhet: en försvagad offentlig sektor är ett hot mot landets säkerhet och förmåga att hantera krissituationer.
Vi lever i en mer sårbar tid och värld än på länge. När Berlinmuren föll för 30 år sedan trodde många att världen skulle bli fredligare, tryggare och mer demokratisk. Istället har flera hot mot den internationella säkerheten förvärrats.
Bränder, översvämningar och torka följer i spåren av klimatförändringarna, och tilltar framöver. Inte minst Skånes kuster hotas av havsnivåhöjningar, och vallar måste byggas för att hålla vattnet borta.
Runt om i världen är naturkatastrofer och klimatförändringar dessutom en grundorsak till krig och konflikter och till att människor befinner sig på flykt. Att motverka klimatförändringarna är att samtidigt arbeta för en fredligare och stabilare värld. Det är en kamp som måste ha högsta prioritet, på alla nivåer i samhället.
Sverige måste också förstärka sin krisberedskap. Vi måste alla förbereda oss på att hantera fler och svårare kriser framöver. I det här sammanhanget är den nedmontering av välfärden som skett de senaste decennierna direkt livsfarlig. I en akut krissituation behöver barnomsorg, sjukvård och annan välfärd växla upp och utöka sin verksamhet långt utöver det normala. Hur ska det gå till om den inte ens klarar av att möta de behov som finns idag?
Krisberedskap är inget som går att vältra över på enskilda personer, det är något vi alla måste organisera och förbereda tillsammans. Kommunerna har ett stort ansvar när det gäller att planera för hur verksamheter som äldreomsorg och förskola ska kunna fortsätta vara igång och till och med utöka verksamheten i tider av kris, att se till att sophantering fortsätter att fungera, och att invånarna får korrekt och snabb information. Landstingen och regionerna ska se till att sjukvården fungerar, och dessutom med kort varsel hantera ytterligare oförutsedda händelser.
Allt detta kräver ekonomiska resurser och planering. Men framför allt krävs personal som inte redan är utarbetad och utsliten eller sjukskriven på grund av stress och dålig arbetsmiljö, och som har tillräckligt många kollegor för att kunna sköta sina arbetsuppgifter.
Att se till att samhället står tryggt, starkt och motståndskraftigt är allas vårt ansvar. Tillsammans kan vi stärka demokratin, jämställdheten och jämlikheten, och bygga upp de resurser som behövs för att klara svåra tider och situationer.
Jämlika samhällen – där människor planerar och finansierar sina gemensamma behov tillsammans – är starka samhällen. Och det är bara om vi pressar tillbaka de ökande klassklyftorna och den växande rasismen som vi kan bygga ett sådant samhälle. Det är bara så som vi kan bygga ett samhälle som står pall i en allt stormigare värld.
Hanna Gunnarsson (V), sedan 2018 riksdagsledamot från Lund och tillhör Skåne läns södra valkrets. Hon är ledamot i försvarsutskottet och Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson.
Gå till toppen