Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Minnesord om Bengt Åke Häger

Lektorn och läroboksförfattaren Bengt Åke Häger, Lund, har som tidigare meddelats avlidit vid en ålder om 91 år. Han sörjs närmast av sina kusiner och kusinbarn.

Malmösonen Bengt Åke Häger, född 1927, växte upp på Amiralsgatan som enda barn i en banktjänstemannafamilj. År 1946 tog han studenten som latinare.
Bengt Åkes starka humanistiska intressen ledde honom in på litteraturstudier i Lund, senare samhällsvetenskap, framför allt ekonomisk historia. Efter pol.mag.-examen 1952 gick han provår för att bli adjunkt och arbetade sedan som ämneslärare, först i Malmö och senare i Lund. Han avlade fil. lic. -examen i ekonomisk historia, vilket vid 1960-talets mitt kvalificerade för lektorat i det nya ämnet samhällskunskap.
Bengt Åke Häger inträdde 1970 som lektor i samhällskunskap vid Katedralskolan i Lund. Han flyttade till Lund och förblev lundabo livet ut, men sin malmöitiska identitet bevarande han ändå.
Trots sina goda studieresultat och sin lyckade yrkesbana var det framför allt som läroboksförfattare Bengt Åke skulle bli känd. Redan 1964 utgav han sin första lärobok i historia för grundskolan. Det skulle bli betydligt fler, cirka femtio titlar.
Bengt Åke hade en bred allmänbildning inom humaniora och samhällsvetenskap och han var en god stilist. Han hade goda förutsättningar att skriva såväl översikter som fördjupande texter om de flesta fenomen inom sina favoritämnen, alltså historia och samhällskunskap. Han lämnade 1977 undervisningen för att på heltid vara läroboksförfattare. Detta skedde efter flera utgivningsframgångar.
Med det av honom delägda lilla lundaförlaget Dialogos som bas nådde han 1985 sin dittills största lärobokssuccé genom utgivningen av ”Följ med genom tiderna”, en rikt illustrerad lärobok i historia för högstadiet. Den utkom i många upplagor och översattes till och med till isländska. Bengt Åke medverkade också i Nationalencyklopedin och andra stora bokprojekt.
Som person var Bengt Åke Häger snarast tillbakadragen. Han trivdes bäst med att läsa och författa. Hans texter behövde sällan någon bearbetning. Såväl faktaurval som språklig form var skickligt och omdömesgillt balanserat.
På sin ålders höst funderade han över hur han skulle kunna främja såväl ungdomsstaden Malmö som den svenska skolan. Han visste att båda hade råkat i betydande svårigheter sedan hans egen aktiva tid som malmöbo och lärare.
Resultatet av hans ansträngningar blir tillkomsten av en stiftelse knuten till Malmö universitet, Lektor Bengt Åke Hägers stiftelse, som årligen kommer att dela ut ett pris till den student som inom lärarutbildningen skrivit det bästa examensarbetet i historia eller samhällskunskap.
På så sätt kommer hans minne att leva kvar inom de fält som han kände ett så starkt engagemang för, nämligen skolan, ämnena historia och samhällskunskap samt inte minst hans kära Malmö.
Hans Albin Larsson
författarkollega
Gå till toppen