Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Vi kommer att behålla den kvalitet och kontinuitet som finns inom förskola och skola i Lomma.”

Att hävda att en utebliven intäkt från staten automatiskt leder till en besparing är att göra det enkelt för sig. Det skriver Fredrik Axelsson (M), ordförande i Lommas barn- och utbildningsnämnd.

Mitt mål är att alla elever ska nå målen i skolan och att Lomma ska fortsätta att vara en av Sveriges bästa skolkommuner, skriver Fredrik Axelsson (M).Bild: Johanna M Karlsson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Jag är övertygad om att såväl vi politiker, de som arbetar inom förskola och skola och de fackliga företrädarna, vill det bästa för skolorna i Lomma kommun. Vi är också överens om att det som läraren gör i klassrummet utgör en av de viktigaste påverkansfaktorerna på elevernas lärande.
Men jag vänder mig mot påståendet att Lomma nu åter ska spara på skolan och att detta skulle radera ut tidigare satsningar, något som Cecilia Lindeheim och Jessika Heskebeck, ordförande för Lärarnas Riksförbund respektive Lärarförbundet i Lomma, hävdar (Aktuella frågor 30/10).
Inför 2019 gjorde vi i alliansen, som styr Lomma, en avsevärd satsning på skolan lokalt. Utöver kompensation för fler barn och elever i förskola och skola samt löneuppräkningar tillförde vi inför 2019 förstärkningar på 8,5 miljoner kronor. Den större delen gick till ökad grundbemanning i för- och grundskola med särskilt fokus på årskurs 7–9. Vi avsatte pengar till fler skolledare, något som mynnade ut i att biträdande rektorstjänster inrättades på Fladängskolan och Bjärehovskolan. Förskollärarnas planerings- och reflektionstid utökades från två till tre timmar per vecka. För barnskötarna inrättades på motsvarande vis en timme per vecka. Det betydde att de fick en ny möjlighet att kontinuerligt planera sin tid med barnen. Vi avsatte pengar till att all personal i förskolan ska kunna äta pedagogiska måltider med barnen. Dessutom inrättade vi ett professionsprogram inom vilket personalen ska kunna öka sin kompetens. I förlängningen gör det Lomma kommun till en attraktivare arbetsgivare. Ingen av dessa satsningar dras nu bort. Att som Cecilia Lindeheim och Jessika Heskebeck påstå "i budgeten för 2020 dras hela satsningen tillbaka" är därmed fel.
Men inför nästa år slopar regeringen helt statsbidraget för fritidshemssatsningen samt till hösten nästa år statsbidraget för lågstadiesatsningen. Dessa båda riktade statsbidrag infördes för att kommunerna skulle anställa mer personal i förskoleklass och lågstadium samt fritidshemmen. Det har Lomma kommun gjort. Att staten nu minskar förutsättningarna för kommunerna att planera nästkommande års budget är ett problem.
Att hävda att en utebliven intäkt från staten automatiskt leder till en besparing är dock att göra det enkelt för sig. Minskningen av de borttagna statsbidragen för lågstadiet och fritidshemmen kompenseras delvis av en ökning av statsbidraget för likvärdig skola med 1,8 miljoner kronor. Dessutom kommer Lomma kommun inför 2020 att ansöka om det nu inrättade statsbidraget för lärarassistenter. Vi kommer således i budgeten för 2020 att genomföra omprioriteringar på ett sådant sätt att det ska gå att behålla den kvalitet och kontinuitet som finns inom förskola och skola i Lomma.
Mitt mål är att alla elever ska nå målen i skolan och att Lomma ska fortsätta att vara en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå dit spelar lärarnas insatser i klassrummet störst roll. Hur personalen mår och hur de trivs är avgörande faktorer för att skapa en ännu bättre arbetsmiljö. Därför måste politiker fatta kloka beslut och prioritera rätt. Jag har full respekt för att såväl Lärarnas Riksförbund som Lärarförbundet dagligen lyfter fram viktiga frågor. Min ambition är att vi framöver ska utveckla en bättre dialog. Allt för att skapa bättre samsyn kring det vi behöver fokusera på: Att Lomma ska bli en ännu bättre skolkommun.
Fredrik Axelsson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden i Lomma.
Gå till toppen