Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”SD förstår att Malmö stad har ansvar för att integrera de nyanlända som legalt är i Malmö.”

Vägledande för våra prioriteringar är parollen ”Gör din plikt, kräv din rätt”. Det skriver Magnus Olsson (SD), oppositionsråd i Malmö, när hans parti nu presenterar sitt bugetförslag för Malmö 2020.

Magnus Olsson (SD) i Malmö kommunfullmäktiges talarstol.Bild: Patrik Renmark
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Sverige befinner sig i en välfärdskris där många av landets kommuner tvingas till tuffa prioriteringar. Så är det också i Malmö.
Om kostnaderna ökar i takt med befolkningen och om staten och regeringen inte tillför mer resurser kommer landets kommuner och regioner att sakna 43 miljarder kronor år 2023, enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.
Att den ekonomiska framtiden för Malmö är bekymmersam är ingen hemlighet. I den första prognos som presenterades för oss politiker framkom att Malmö saknar 392 miljoner kronor för nästa års budget.
I det rådande tuffa ekonomiska läget prioriterar Sverigedemokraterna kommunens kärnverksamhet och trygghetsskapande insatser. Med kärnverksamhet menar vi äldreomsorg, barnomsorg, skola, socialtjänst, kommunal vuxenutbildning samt omsorg för personer med funktionsvariationer. Malmö ska alltid leverera välfärd.
Vägledande för våra prioriteringar är parollen ”Gör din plikt, kräv din rätt”. Vi satsar 25 miljoner kronor på fler komvuxplatser och lärlingsutbildningar för att göra det möjligt för fler människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden att göra sin plikt och arbeta. Vi vill inrätta ett kommunalt integrationsinstitut, "Samhällsintroduktion Malmö”, vars uppgift är att se till att de invandrare som befinner sig i utanförskap i Malmö ska bli en del av Sverige på både en social, kulturell och värderingsmässig nivå.
Sverigedemokraterna förstår att Malmö stad har ansvar för att integrera de nyanlända invandrare som legalt befinner sig i Malmö. Vi förstår också att något måste göras när det gäller de invandrare som inte vill eller kan integrera sig i samhället. Därför vill vi inrätta ett återvändarcenter. Det kan inte längre finnas parallella samhällen eller invandrare som lever i extrem fattigdom på grund av att de vägrar att integrera sig i det svenska samhället.
Sverigedemokraterna vill inte binda upp stadens resurser i de sociala problem som ständigt växer. Stadens kostnader för försörjningsstöd ska sänkas genom integrationsplikt, etableringslån samt satsningar på att rusta människor så att de kan arbeta. Försörjningsstödet har varit och ska fortsätta vara ett temporärt stöd som människor har rätt till när de har en svacka i livet. Socialtjänsten ska inte genom olika former av stöd och bidrag göra det möjligt för illegala migranter eller utländska tiggare att stanna i Malmö,
Malmös hälsa- vård- och omsorgsförvaltning är underfinansierad på grund av tillbakadragna statsbidrag. Därför satsar Sverigedemokraterna 60 miljoner mer på hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen än Socialdemokraterna och Liberalerna. Anhörigstödet ska stärkas samtidigt som vi satsar 10 miljoner kronor för att personalen inom omsorgen ska vidareutbilda sig om de har bristande kunskaper i svenska.
Inom skolan omfördelar vi medel från en överfinansierad modersmålsundervisning och olika byråkratiska stödenheter som befinner sig långt ifrån klassrummen, till verksamhet i klassrummen.
Skolans resurser ska in i klassrummen, det ska vara fler vuxna i skolan och stödpersonalen som stödjer lärarna ska befinna sig i klassrummen.
Grunden för att klara av framtidens utmaningar är trygghet. Utan trygghet spelar det ingen roll vad vi gör eller hur vi gör det. Därför satsar Sverigedemokraterna 112 miljoner kronor för att angripa den organiserade brottsligheten från alla håll, genom att stärka tillsynsverksamheten, genom fler övervakningskameror och ordningsvakter, genom satsningar på att ta tillbaka särskilt utsatta områden från gängen, genom att stärka arbetet mot droger och genom ett större samarbete för att motverka den svarta ekonomin och brott mot välfärden.
Sverigedemokraterna tror att Malmö har förutsättningarna att hantera dagens problem genom en politik som ger Malmöborna möjligheten att göra sin plikt och kräva sin rätt.
Magnus Olsson (SD), oppositionsråd i Malmö
Gå till toppen