Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Nästa generations jurister behöver få med sig en grundläggande förståelse för tech.”

Juristutbildningen bör kompletteras med ämnen som skapar en bredare förståelse för den digitalisering som vi alla nu lever i, skriver Linn Alfredsson, jurist med examina från Sverige och USA.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För mig är det är lika självklart att techrelaterade ämnen måste in på juristutbildningen som att jurister inte längre bär runt på en tung blå lagbok under armen, skriver Linn Alfredsson.

Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Annons

För en stark och positiv samhällsutveckling behöver framtidens jurister kunna navigera i frågor som gäller hur den personliga integriteten värnas i en allt mer digital värld. Viktigt är också hur internationell rätt ska förstås när big data, blockkedjeteknik, och artificiell intelligens, AI, spelar en allt större roll.

Förutom sådant som att driva enskilda fall, projektleda affärsjuridiska transaktioner och vara domare, försvarsadvokat eller åklagare, är jurister en yrkesgrupp som arbetar med ny lagstiftning och därmed sätter ramar för samhällets utveckling. Jurister har alltså möjlighet att påverka och styra regelverk kring hur individer och samhälle kan använda digitaliseringen.

Annons

Om jurister inte förstår den nya tekniken, ofta kallad tech, får de svårt att göra riskbedömningar och vara lösningsorienterade.

Annons

Juristutbildningen bör kompletteras med techrelaterade ämnen, ämnen som inte minst skapar en bredare förståelse för den digitalisering som vi alla nu lever i.

Blivande jurister behöver redan i starten av sin utbildning få med sig verktyg och tänkesätt som de kan använda både under resten av studietiden och i yrkeslivet.

EU har insett vikten av tech och tagit initiativ till Digital Single Market, där ett delmål är att all högre utbildning ska öka studenternas digitala kunskap och kompetens (digital skills), bland annat när det gäller AI. Förhoppningsvis leder det till en positiv förändring mot mer techundervisning även i Sverige.

Jag menar inte att nästa generations jurister ska behöva utbilda sig till ingenjörer eller systemvetare. Det viktiga är snarare att det finns en grundförståelse för den tekniska utvecklingen och dess effekter och vad andra yrkeskategorier kan stöta på för problem när det gäller gränslandet mellan teknik och juridik.

Jurister måste skolas, inte bara i hur de hanterar lagen, utan också i hur den kan appliceras på ett samhälle som präglas av digitalisering.

Det finns extremt duktiga techjurister redan idag som brinner för ny teknik och tekniska lösningar. Men Sverige behöver mer. Nästa generations jurister behöver få med sig en grundläggande förståelse för tech för att utvecklas i takt med digitaliseringen av samhället. Det krävs mer från Sverige som land för att kunna utveckla digital skills och erbjuda unga jurister kurser redan under utbildningen.

Annons

Annons

Det finns idag både ett stort gränsland och en omfattande överlappning mellan juridik och teknik. Därför är utbildning på området ett måste.

Hela juristbranschen behöver ändra sättet att tänka när det gäller tech. Det är nödvändigt för att Sverige som land ska hänga med i den digitala utvecklingen.

Det sker en stor samhällsförändring just nu och den svenska juristbranschen behöver kliva på techtåget och till exempel se möjligheterna istället för att betrakta AI som ett hot.

För mig är det är lika självklart att techrelaterade ämnen måste in på juristutbildningen som att jurister inte längre bär runt på en tung blå lagbok under armen.

Linn Alfredsson, jurist och initiativtagare till Tech Academy, ett tvådagarsprogram kring techrelaterade ämnen riktat till juriststudenter.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan