Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Skåne behöver se och utnyttja möjligheterna när det gäller fördjupade relationer och mer handel med Japan.”.”

Skåne är utifrån Det skriver Anders Olshov, chef för tankesmedjan Intelligence Watch som nu presenterar rapporten Affärsförbindelser Skåne-Japan.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström vid ett möte kring unionens handel med Japan. Idag utgör EU:s avtal med Japan världens största frihandelsavtal, skriver Anders Olshov.

Bild: Carolyn Kaster

Annons

Det rådande handelskriget mellan USA och Kina gör det uppenbart att det finns ett nytt internationellt geopolitiskt läge där en etablerad supermakt utmanas av en ny med växande ambitioner. Ingen vet ännu de fulla följderna, men liksom vid skiftet av geopolitiskt läge för trettio år sedan – då Berlinmuren föll och Sovjetunionen upplöstes – lär konsekvenserna bli stora för Skåne, Sverige och Europa.

Då, för trettio år sedan, firade den västerländska liberala demokratin triumfer. Europasamarbetet fördjupades, EU utvidgades, marknader avreglerades och de gamla kommunistländerna utvecklade sina former av kapitalism. I Skånes närområde återförenades Väst- och Östtyskland, fria stater växte fram i Baltikum, och Polen började sin vandring mot demokrati och EU-medlemskap. Warszawapakten upplöstes.

Annons

Annons

I denna anda av förbrödring, optimism och tro på evig fred blickade Danmark österut mot Östersjöområdet och ökade Sveriges intresse för EG, som 1993 skulle bli Europeiska unionen.

Det hade varit svårt att bygga en bro mellan det Natoanslutna Danmark och det alliansfria Sverige, över ett sund som var Sovjetunionens farled ut i Atlanten, men plötsligt blev Öresundsbron och vägen via Danmark en nödvändig del av en utrikespolitisk omsvängning som i grunden förändrade Sveriges förhållande till övriga Europa. Det resulterade i EU-medlemskap 1995 och öppnade den skånska geografin åt öster, söder och väster via det historiska avtalet om Öresundsförbindelsen i mars 1991, då Sveriges och Danmarks regeringar enades om en fast förbindelse över Sundet.

Idag är situationen annorlunda. Gränskontroller har införts över Öresund. Nationalistiska krafter växer på många håll. Auktoritära ledare kopplar sina grepp om Ryssland, Turkiet och Kina. I USA styr en nyckfull president som verkar ha mer gemensamt med dem än med USA:s allierade. Optimism har ersatts av osäkerhet.

EU agerar därför klokt som ökar sina kontakter med flera delar av världen. Ett frihandelsavtal med Sydkorea trädde i kraft i juli 2011, med Kanada i september 2017 och nyligen ingicks ett avtal med Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay). Men ekonomiskt viktigast är avtalet med Japan som trädde i kraft så sent som den 1 februari i år och utgör världens största frihandelsavtal. Det omfattar 635 miljoner invånare och 28 procent av världens BNP. Med avtalet avvecklas och/eller reduceras större delen av alla varutullar mellan Japan och EU, något som förväntas leda till att handeln ökar med 36 miljarder euro årligen när det är fullt i kraft.

Annons

Annons

Skåne är utifrån svenska förhållanden i hög grad beroende av Japan.

För skånska industriföretag som Alfa Laval, Tetra Pak, Höganäs, Trelleborg och Axis är Japan en betydande marknad. Flera andra företag, till exempel medicinteknikföretaget Arjo, munhälsoföretaget TePe och AAK, som arbetar med vegetabiliska fetter och oljor, satsar på att öka sin försäljning till Japan.

Två av de stora högteknologiföretagen i Lund med flera tusentals anställda är japanskt ägda: Axis ägs av Canon och Ericssons mobiltelefondel har köpts upp av Sony.

70 procent av de bilar som lossas i Malmö hamn är japanska.

World Maritime University (WMU) i Malmö och ESS i Lund är två forskningsinstitutioner med viktiga japanska samarbeten.

The Nippon Foundation är den största finansiären till WMU, medan Japans motsvarighet till forskningsanläggningen ESS, J-PARC nordost om Tokyo, länge har använts som en referensanläggning för ESS. Japanska fysiker bidrar med värdefull kunskap i utformningen av ESS.

Flera japanska företag som Honda, Subaru och Hoya har nordiska huvudkontor i Malmö. I november 2018 flyttade även Fanuc, en tillverkare av automatiseringsutrustning och industrirobotar, sitt nordiska huvudkontor från Sollentuna i Stockholm till Malmö. Att Malmö lyckas attrahera nordiska huvudkontor i konkurrens med Stockholm och Köpenhamn förklaras av närheten till Copenhagen Airport, det lägre kostnadsläget och att Sverige är en väsentligt viktigare marknad än Danmark. När flera japanska företag redan finns på plats utgör de samtidigt värdefulla referenser för andra japanska företag som funderar på att etablera sig i Skandinavien.

Annons

I fjol fanns det 188 japanska företag med dotterbolag som hade 15 778 anställda i Sverige. Över 20 procent av de anställda fanns i Skåne.

Annons

Med stöd av frihandelsavtalet mellan EU och Japan går det sannolikt att göra mer av Skånes relation med Japan. Japan ligger långt framme inom ett flertal områden av intresse för Skåne: automatisering, robotisering, vätgasbilar, medicin, materialforskning och åldringsvård för att nämna några exempel.

Att Japan upplever samma geopolitiska osäkerhet som Sverige och Europa talar för fördjupade relationer och mer handel mellan Sverige och Japan. Kina ökar sitt inflytande i Asien, medan USA:s engagemang har minskat sedan president Barack Obama.

Skåne behöver se och utnyttja möjligheterna.

Anders Olshov, chef för och grundare av tankesmedjan Intelligence Watch samt grundare av Öresundsinstitutet 2002 och dess chef till 2014.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan