Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Färre nyanlända anvisas till Skåne – men bostadsbrist väcker kritik mot kvoterna

Antalet nyanlända som anvisas till Skåne sjunker avsevärt nästa år. Men Lomma, Kävlinge och Vellinge som fortfarande ligger i toppskiktet bland kommunerna som ska ta emot flest personer är kritiska till kvoterna.
– När det gäller bostäder är alla vägar uttömda, säger Kävlinges kommunalråd Pia Almström (M).

Antalet nyanlända som anvisas till Skåne 2020 har mer än halverats sedan 2018, när 1800 personer kom till kommunerna.
Motsvarande siffra för nästa år ligger på 769 personer.
Fakta

Antalet anvisade till kranskommunerna nästa år

Vellinge: 64 personer. (2019: 82 personer.)

Kävlinge 55 personer. (2019: 69 personer.)

Lomma: 52 personer. (2019: 61 personer.)

Staffanstorp: 44 personer. (2019: 54 personer.)

Svedala: 36 personer. (2019: 45 personer.)

Burlöv 0. (2019: 0 personer.)

Vid fördelningen tar länsstyrelsen, som beslutar om antalet, hänsyn till en rad faktorer. Bland annat kommunens befolkningsstorlek, förutsättningar att sätta folk i arbete, hur många nyanlända man redan har tagit emot och det totala antalet asylsökande som vistas där.
Lund, som ska ta emot 149 personer, toppar nästa års lista. Därefter kommer Vellinge med 64 personer, tätt följt av Trelleborg, Kävlinge och Lomma.
– Man tar större hänsyn till självbosättning i år. Det får konsekvenser för de här kommunerna eftersom det inte är så många nyanlända som själva flyttat dit och skaffat bostad, jämfört med andra kommuner, säger länsstyrelsens integrationsutvecklare Gunilla Holmlin.
"Man vet att den tid det tar för nyanlända att komma i självförsörjning är betydligt längre än två år. Då tycker jag att staten ska ta sitt ansvar, och se att det de gör nu är att skjuta över kostnaderna på kommunerna", säger kommunalrådet Robert Wenglén (M).
För Lommas del ligger kvoten för nästa år på 52 personer. En ekvation som kommunalrådet Robert Wenglén (M) menar inte går ihop med bostadssituationen i kommunen.
– Det är en omöjlig uppgift om vi inte lyckas se till att de nyanlända som vi redan har tagit emot kommer vidare till självförsörjning och egen bostad. Vi måste skapa utrymme för nya familjer att flytta in i de bostäder vi har, säger han.
Som Sydsvenskan tidigare berättat utreder Lomma i nuläget ett förslag som kan leda till att flyktingfamiljer som har vistats i kommunen i mer än två år måste lämna sina bostäder. I ett första skede berörs ett hundratal personer.
– Att vi får ta emot ganska många personer även nästa år ger bara stöd för att vi har rätt i det förslag som lagts fram, säger Robert Wenglén.
Fakta

Bosättningslagen

Den 1 mars 2016 trädde bosättningslagen i kraft. Den innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända och ordna bostäder till dem.

Bosättningslagen omfattar nyanlända som fått uppehållstillstånd. Det handlar både om kvotflyktingar och nyanlända som kommer från Migrationsverkets asylboenden.

Det är regeringen som fattar beslut om antalet anvisningar och hur många varje län ska ta emot. Utifrån det bestämmer länsstyrelserna hur många som ska tilldelas varje kommun.

Antalet avgörs bland annat av kommunens storlek, arbetsmarknadsläget samt antalet nyanlända som redan finns i kommunen. Kommunerna har rätt till statlig etableringsersättning under två år för de nyanlända.

Källa: Migrationsverket, länsstyrelsen

Även Pia Almström (M), kommunalråd i Kävlinge, ser bostadsfrågan som det största problemet. Nästa år blir kommunen anvisade 55 nyanlända.
– Nu är alla vägar uttömda. Vi vill inte gå tillbaka till en mottagning där vi får ta emot människor tillfälligt som ska bo hos oss permanent. Det är en fråga som vi har drivit mot länsstyrelsen under året.
Vad blir konsekvensen rent konkret?
– Att vi kan tvingas placera folk i andra kommuner eller på vandrarhem. Det är väldigt bekymmersamt. Vi hoppas inte att det ska gå så långt, för det är ingen bra lösning. Varken för de som kommer eller för oss.
"Vi kommuner måste ta statens ansvar när det gäller arbetsmarknadsinsatser, och det kostar pengar. Vi får lägga resurser för att uppnå målet att våra nyanlända ska komma i egenförsörjning utan stöd från riksplanet", säger Carina Wutzler (M).Bild: Hussein El-alawi
Vellinge är näst efter Lund den skånska kommun som ska ta emot flest personer 2020. Samtidigt har kommunen till skillnad från Kävlinge och Staffanstorp skapat rotation i sina etableringsboenden genom att tidigt införa regeln att tidsbegränsa kontrakten med nyanlända till två år.
– Jag ställer mig fortfarande frågande till att Vellinge tillhör de kommuner som anvisas flest nyanlända, säger kommunalrådet Carina Wutzler (M).
När det gäller bostäder ser hon inga problem att klara nästa års kvot. Men det gör hon däremot när det gäller frågan om familjeåterföreningar.
– Det är också ett inflöde av anhöriga som behöver bostad, och det blir problem. Då blir talet plötsligt mycket högre än 64 personer, säger hon.
Gå till toppen