Annons

Annons

Annons

opinionSkånes elförsörjning

Aktuella frågor
”Parodiskt när miljöpartister för fram havsbaserad vindkraft som en lösning.”

Miljöpartiet bidrar till att Sverige importerar smutsig polsk kolkraft, skriver företrädare för alliansstyret i Region Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Straffskatter på kraftvärme där den elkraft som görs vid kraftvärmeverk, till exempel vid Heleneholmsverket i Malmö, är idag olönsam att producera, skriver artikelförfattarna.

Bild: Patrick Persson

Annons

Lorentz Tovatt, Mätta Ivarsson och Stefana Hoti upprepar Miljöpartiets mantra att det står för modern, förnybar elproduktion och att de har lösningar på att efterfrågan överstiger utbudet i Skåne (Aktuella frågor 31/10).

Orsakerna till den rådande effektbriste när att mycket av Skånes elproduktion slagits ut av politiska beslut, från den förtida avvecklingen av Barsebäcksverket till dagens straffskatter på kraftvärme där den elkraft som görs vid kraftvärmeverk, till exempel vid Heleneholmsverket i Malmö, är olönsam att producera.

Numera framställs endast en femtedel av Skånes elbehov i regionen. När man till det för att staten misslyckats med att bygga kraftledningar så att Skåne kan försörjas från norra delen av Sverige, har krisen blivit akut, något som vi påtalat för statens representanter, såväl länsstyrelsen som regeringen.

Annons

Annons

Socialdemokraterna i regeringen har reagerat och tagit fram mildrande beslut, till exempel att handla upp reservkraft. Det är förstås bra. Men vårt bestämda intryck är att Miljöpartiet inte bidrar till några lösningar, snarare till att försena dem. Och därmed är Sverige i ett läge där smutsig polsk kolkraft importeras.

Det blir parodiskt när Lorentz Tovatt, Mätta Ivarsson och Stefania Hoti för fram havsbaserad vindkraft som en lösning på dagens effektbrist.

S-MP-regeringen stoppade 2016 Blekinge offshore, en givet de stödformer som finns, kommersiell och lönsam vindkraftspark utanför Sölvesborg. Planen var att bygga 500–700 vindkraftverk, vilket gjort stor skillnad för bland annat Skånes elförsörjning. Den minister som sa nej till vindkraftsparken var en miljöpartist, Karolina Skog. Efter det har den mindre vindkraftparken Taggen i Hanöbukten också stoppats.

Det finns tunga skäl mot de blekingska vindkraftverken. Det går inte just nu att avgöra om det är rimligt att förverkliga dem.Tydligt är i alla fall att det inte är lätt att bygga sådana vindkraftparker, och att ibland är det en miljöpartist som står i vägen.

Just nu är det snarare alliansstyrda kommuner än sådana där Miljöpartiet har inflytande som arbetar för vindkraft, om än längre ut till havs och därmed med mindre påverkan på Sverige.

Annons

Alliansstyrda Region Skåne har agerat på larmrapporterna om elbrist i Skåne. Vi har lyssnat till företagare och kommuner som fått besked att de inte kan få den el som behövs för investeringar och för att bygga nya bostäder. Och vi har agerat bland annat genom att ta fram alternativa förslag och skjuta till pengar från regionala utvecklingsnämnden för vidare studier av hur en bättre fungerande elförsörjning skulle kunna se ut. Men mer behöver göras.

Frågan är vad Miljöpartiet bidragit med mer än att stå vid sidan om, upprepa dogmer, och sakna lösningar.

Carl Johan Sonesson (M) är ordförande regionstyrelse, Region Skåne

Anna Jähnke (M) är ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Louise Eklund (L) är förste vice ordförande för Region Skånes regionala utvecklingsnämnd.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan