Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ny chef med uppdrag att lyfta äldreomsorgen

En verksamhet som väntas bli 30 miljoner kronor dyrare än budgeterat.
Brister i ledarskap, planering och ekonomisk uppföljning. Ineffektivitet, hög personalomsättning och motivationsproblem hos delar av personalen.
Men Emma Pihl, ny socialchef i Lomma, tänker åtgärda bristerna och vända skutan.

– Jag jobbar mycket för förankring och att ta till vara människors idéer. Men jag kan också bli mycket tydlig och tala om vilken väg vi måste gå, säger Emma Pihl när hon beskriver sig själv som chef.Bild: Mats Amnell
Socialförvaltningen ansvarar för socialtjänst och omsorg om äldre- och funktionshindrade i Lomma kommun. Enligt planeringen ska verksamheten kosta cirka 410 miljoner kronor att driva i år. Men det ser ut att bli 440 miljoner.
Till det kommer långvariga kvalitetsbrister i äldreomsorgen som bottnar i en rad problem som tas upp i en ny konsultrapport (se faktaruta nedan).
Emma Pihl blev ny socialchef i september. Hon är sjuksköterska i grunden och har haft olika chefsposter i Region Halland. Det senaste jobbet var som vård- och omsorgschef i Båstads kommun.
Hon kände till Lommas problem när hon sökte jobbet.
– Jag gillar utmaningar. Det kan låta som floskler. Men jag brinner för att de som är i behov av våra tjänster ska få det allra bästa. Vi har en resa att göra. Men det finns mycket att bygga på här i Lomma och alla möjligheter att skapa en riktigt bra verksamhet.
– Vi har engagerade medarbetare som vill väl och vill ha utveckling. Vad som saknats är att man inte hållit ihop och haft en gemensam framåtrörelse, säger Emma Pihl.
Konsultrapporten talar om brister i ledning, samordning, effektivitet och motivation inom främst hemtjänsten, som är den del av äldreomsorgen kommunen driver i egen regi sedan i våras. Något som till stor del bidragit till det ekonomiska underskottet.
Emma Pihl vill se till att brister avhjälps och organisationen börjar jobba åt samma håll.
– Vi måste prioritera vad som behöver göras först och vad som kan komma senare. Vi har ekonomiska mål att följa. Därför är det viktigt är att få ekonomin i balans. Vi behöver få till kontinuitet och kvalitet i hemtjänsten och minska personalomsättningen.
Varför har så många slutat sedan kommunen tog över från den tidigare privata entreprenören?
– Jag tror all ny verksamhet kan ha utmaningar i början. Vissa anställda trivs inte med att bygga upp utan vill hellre vara i en verksamhet som är stabil.
Hur ska ni få folk att vilja ta jobb och stanna kvar i Lommas äldreomsorg?
– Genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Som medarbetare ska du veta vad som förväntas, ha förutsättningar att klara arbetet och ha en närvarande chef. Du ska också känna att du gjort en god insats när du går hem från jobbet, att du arbetar lagom mycket och har möjlighet till vidareutveckling.
Det låter enkelt och självklart. Är det så?
– Nej, det är svårt ock kräver hårt arbete.
– Det finns många olika sätt att arbeta. Vi måste stärka medarbetarna som är närmast vårdtagarna så att de känner att de har rätt kompetens och förutsättningar. Men också skapa en struktur och ram för hela verksamheten som ger utveckling. Där är chefer och arbetsledare viktiga.
Rapporten talar om vissa medarbetare som inte kommer i tid och som sjukskriver sig inför helger och på måndagar. Vad gör ni åt sådana attitydproblem?
– Vi måste få alla att förstå att alla är viktiga och påverkar verksamheten. Men det kan finnas medarbetare som passar inte inom vård- och omsorgsyrket. Dem får vi hjälpa att komma vidare.
– Jag vet inte om någon avskedats. Men omplaceringar och personliga samtal har förekommit. Och efter sådana samtal finns det medarbetare som själva valt att sluta.
En slutsats i rapporten var att vårdpersonalen utförde förhållandevis lite vårdarbete men mer administration och kringuppgifter. Hur ser på det?
– Det stämmer att arbetstiden inte används så effektivt som möjligt och det är något vi måste ändra på.
Finns inte risken att möta motstånd när man vill förändra?
– Vi behöver tillsammans i verksamheten och med politikerna bestämma vilken i riktning vi ska gå. Sedan måste vi börja gå mot det målet. Då kommer de flesta att följa med. Några som inte vill kommer säkert att att hoppa av. Men det gäller att hålla i och fortsätta.
Hur är du som chef?
– Jag jobbar mycket för förankring och att ta till vara människors idéer. Men jag kan också bli mycket tydlig och tala om vilken väg vi måste gå.
Lomma är en av de kommuner vars äldreomsorg kostar minst per äldre invånare. Räcker pengarna för att lyfta äldreomsorgen?
– Det är inte alltid verksamheterna med mest pengar som har högst kvalitet. Vi måste börja med att göra de insatser som föreslås i rapporten. Om problem därefter finns kvar kan det vara så att mer pengar behövs, säger Emma Pihl.
Fakta

Därför går socialförvaltningen med underskott

Socialförvaltningen som ansvarar för äldreomsorg, socialtjänst och LSS, har stora ekonomiska problem. Årets verksamhet väntas bli 30 miljoner kronor dyrare än väntat.

Tidigare i höst gjorde konsultföretaget Startpoint en granskning av hela verksamheten och pekar på en rad orsaker och problem. Både sådana som funnits länge och som är nyare.

• Andelen nöjda vårdtagare och anhöriga har minskat de senaste åren.

• Brister i äldreomsorgen i ledarskap, planering, ekonomisk uppföljning, dåligt fungerande samarbete, ineffektivitet, hög personalomsättning och att vissa anställda har motivations- och attitydproblem nämns som exempel.

• När kommunen i våras tog hem hemtjänsten från den tidigare privata utföraren ökade kostnaderna dramatiskt när personalen måste utökas. Äldreomsorgen står för ungefär 20 miljoner av det väntade underskottet.

• Ökande kostnader inom socialtjänsten för integration, placeringar i familjehem och på institutioner av barn, ungdomar och vuxna och höga kostnader för inhyrd personal bidrar till det stora underskottet. Även här finns problem med ledarskap, planering, ekonomisk uppföljning.

Gå till toppen