Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Livet för personer med hiv kan förbättras och rymma mer än att överleva.”

Idag, den 1 december, infaller Världsaidsdagen, en dag ägnad åt kampen mot hiv och aids. I Sverige handlar mycket om okunskap och stigmatiserande bemötande, skriver Peter Månehall, senior sakkunnig hos 
Posithiva Gruppen.

Idag, på World Aids Day, uppmärksammas hiv och aids i hela världen. I Sverige blir allt fler som lever med hiv äldre och riskerar att drabbas av följdsjukdomar, skriver Peter Månehall.Bild: Achmad Ibrahim
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Hiv har gjort en lång, men relativt snabb resa från dödlig sjukdom till en sjukdom som en person lever med i resten av sitt liv.
Över 95 procent av alla som lever med hiv i Sverige har, enligt Folkhälsomyndigheten, omätbara virusnivåer och därmed smittfri hiv, men en rad andra faktorer, utöver en välfungerande behandling, påverkar livskvaliteten hos de personer som lever med hiv.
Såväl politiker som andra beslutsfattare på nationell, regional och kommunal nivå behöver ta ett helhetsgrepp på de medicinska aspekterna av att åldras med hiv och de fördomar och den stigmatisering som personer som lever med hiv fortfarande möter.
I Region Skåne är hiv högaktuellt. År 2018 noterades den högsta siffran för nydiagnostiserade personer med hiv sedan början av 1990-talet.
Sverige var det första landet i världen som nådde UNAIDS, FN:s program mot hiv/aids,90-90-90-mål som ska vara uppnått 2020. Det innebär att 90 procent av alla som lever med hiv ska vara diagnostiserade, 90 procent ska behandlas med hivläkemedel och 90 procent ska ha icke-mätbara virusnivåer i blodet. Stigmatisering, sent ställda diagnoser och låg kunskap, inte minst på vårdcentraler och när det gäller den omsorg som till exempel äldre och funktionsnedsatta får, är hinder för att leva ett gott liv med hiv.
I Sverige blir allt fler som lever med hiv äldre och riskerar att drabbas av följdsjukdomar. Cirka 45 procent av alla som lever med hiv är 50 år eller äldre.
Utifrån den statistik som finns idag kommer år 2030 cirka 85 procent av de personer som lever med hiv att ha minst en följdsjukdom, till exempel cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes, njursjukdom, benskörhet eller depression.
En av Posithiva Gruppens medlemmar, som lever med hiv, berättar: ”En boende på äldreboendet där jag arbetade var hivpositiv. Personalen brukade turas om att gå in till personen eftersom ingen egentligen ville. Jag funderar såklart på om det är likadant när jag blir gammal. Kommer ingen att vilja gå in till mig då?”
Om stigmatiseringen av hiv-positiva minskar inom hälso- och sjukvården och om risken för följdsjukdomar minskar genom att läkare tittar på riskmarkörer som till exempel hur länge den positive haft hiv, personens livsstil, nivån av CD4 (en typ av immunceller) och användning av vissa hiv-läkemedel, kan livskvaliteten förbättras för den som lever med hiv i Sverige. De senaste åren har UNAIDS diskuterat att lägga till livskvalitet som ett fjärde 90-mål.
Här är några förslag på hur ytterligare sjukdom och lidande kan förhindras hos den som är hiv-positiv och hur livskvaliteten kan bli bättre för personer som lever med hiv:
• De som leder arbetet inom sjukvården måste tänka långsiktigt när det gäller hiv. Till exempel behöver det finnas en läkare som har det samlade ansvaret för en patient. Idag möter personer som lever med hiv och dess följdsjukdomar många olika läkare som inte är insatta i patientens hela sjukdomsbild. Därmed finns det stor risk för att olika mediciner slår ut varandra.
• Politiker på olika nivåer måste arbeta för att bekämpa de stigma och den diskriminering som finns inom primärvården, på vårdcentralerna, och inom äldreomsorgen. Det behövs ökad kunskap om hiv och åldrande. Region Skånes beslutsfattare bör ta hjälp av personer som lever med hiv för att forma, planera och organisera vård och omsorg.
• Det nationella kvalitetsregistret InfCare, där nästan alla i Sverige som lever med hiv ingår, bör utökas med parametern livskvalitet.Uppgifter om livskvalitet från de nästan 900 personer som lever med 
diagnostiserad hiv i Region Skåne (och har sin behandlande läkare i regionen) behöver samlas in för att sjukvården ska kunna arbeta på ett bättre sätt när det gäller hiv.
Idag, den 1 december, infaller Världsaidsdagen, en dag ägnad åt kampen mot hiv och aids. I Sverige handlar mycket om okunskap och stigmatiserande bemötande. Livet för personer med hiv kan förbättras och rymma mer än att överleva.
Peter Månehall, senior sakkunnig hos 
Posithiva Gruppen, en rikstäckande, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation för personer som lever med hiv.
Gå till toppen