Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Stjernfeldt Jammeh och Kursar har osynliggjort den utsatthet många minoritetsgrupper upplever.”

Malmö kommunlednings fördelning av pengarna i 2020 års budget och hantering av arbetet mot diskriminering och rasism är under all kritik. Det skriver Shler Bradostin, ordförande för SSU Malmö.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L) när de presenterade Malmö stads budget för 2020.Bild: Bengt Arvidson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Malmös kommunledning, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L), har vid återkommande tillfällen lyft fram Malmös mångfald som en tillgång, men också att det behövs ytterligare politiska insatser för att komma till rätta med stadens utmaningar. Trots det har Stjernfeldt Jammeh och Kursar osynliggjort den utsatthet många minoritetsgrupper i Malmö upplever i sin vardag.
När kommunledningen nyligen presenterade Malmö stads budget för 2020 hyllade Stjernfeldt Jammeh och Kursar åter Malmö för dess mångfald. I ett pressmeddelande förklarade de: ”År 2020 vill kommunledningen göra till ett år för öppenhet, mångfald och för alla Malmöbors självklara rätt till staden.” Det låter bra, men i Malmö behövs aktiva politiska insatser för att ta itu med de problem som staden har.
I Malmö finns människor från 186 olika länder. Många av stadens invånare är utsatta för strukturell rasism och diskriminering. Varför har kommunledningen drivit igenom en budget där satsningar på de flesta utsatta minoritetsgrupper saknas?
I förra veckan presenterade Kvällsposten en undersökning som visar att bland 1 600 chefer inom Malmö stad har färre än 250 utomnordiska namn. Enligt min mening är det ett resultat av strukturell diskriminering,något som finns på många ställen i det svenska samhället, till exempel på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, inom skolan och socialtjänsten.
Jag har mött många människor som berättat om sina erfarenheter och utifrån det kan jag inte se annat än att strukturell diskriminering har skapat en allt större otrygghet och utanförskap hos Malmös minoritetsgrupper, något som kommunledningen borde ta betydligt större hänsyn till än idag.
Under budgetdebatten i kommunfullmäktige kom frågan upp hur den strukturella diskrimineringen ska hanteras. En socialdemokratisk ledamot nämnde en satsning på åtta miljoner kronor. Satsningen är avsedd för arbete mot diskriminering och rasism, men ledamoten sade också att det är osäkert vad för arbete som avses. Det är svagt att inte kunna vara tydligare än att nämna en satsning som inte är möjlig att se i budgeten och dessutom vara osäker på vad för arbete den ska användas till.
Malmö stad ingår sedan 2006 i nätverket ECCAR, The European Coalition of Cities against Racism. Syftet är att olika städer ska utbyta erfarenheter och kunskap, så att de kan stärka sina antirasistiska strategier. Malmö har en strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering. Men trots det kan representanter för Socialdemokraterna inte redogöra för hur de pengar som avsatts ska användas.
Det är märkligt att kommunledningen visar en sådan osäkerhet, när den visat ett exemplariskt arbete kring antisemitism. Budgeten för 2020 innehåller en enorm satsning på arbete mot antisemitism med en tydlig och konkret beskrivning av det strategiska arbete som ska ske och hur resurserna ska fördelas.
SSU Malmö ser satsningen mot antisemitism som ett utmärkt exempel på hur kommunledningen kan arbeta med diskriminering mot alla minoritetsgrupper i staden. All diskriminering bör tas på lika stort allvar och därför hanteras lika, något Malmö kommunledning inte gör.
Malmö kommunlednings fördelning av pengarna i 2020 års budget och hantering av arbetet mot diskriminering och rasism är under all kritik. SSU Malmö bjuder därför nu in kommunledningen till samtal vars syfte är att diskutera vilka åtgärder kommunen behöver vidta för att minska den strukturella diskriminering och rasism som förekommer i Malmö.
Shler Bradostin, ordförande för SSU Malmö.
Gå till toppen