Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Vi stöttar tusentals killar – ändå får vi kämpa för finansiering.”

Istället för att försöka vinna billiga politiska poäng genom att skylla våldet på invandringen behöver politiker på alla nivåer se till att det går att arbeta förebyggande och långsiktigt. Det skriver sex företrädare för organisationen MÄN.

Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Texten har uppdaterats.
Den grupp som utövar våld i samhället består huvudsakligen av unga killar, men unga killar är också den grupp som utsätts för mest fysiskt våld, skriver artikelförfattarna, verksamma i stödteamet inom organisationen MÄN.Bild: Stina Stjernkvist/TT
Idag är det tio år sedan organisationen MÄN startade den nationella stödchatten Killfrågor. Varje år tar vi emot 6 000–9 000 personer som söker stöd. Av dem definierar sig 93 procent som killar.
Trots att de unga killar som vänder sig till oss intygar att vår verksamhet är viktig och att vi vet att den ibland är livsavgörande måste vi varje år söka nya pengar.
Allt fler unga har våld nära inpå sig. Den senaste tidens skjutningar har skördat flera unga offer. Det dödliga våldet sker i sammanhang där våld normaliseras och möjligheterna att bryta våldsspiralerna tidigt är få.
Den grupp som utövar våld i samhället består huvudsakligen av unga killar, men unga killar är också den grupp som utsätts för mest fysiskt våld.
Forskning, till exempel av Erika L Lichter och Laura A McCloskey, visar att barn som utsatts får våld under sin uppväxt och inte får bearbeta det löper högre risk både att själva använda våld och att bli utsatta. Det är därför viktigt att de fångas upp tidigt i livet.
Förebyggande, tidiga insatser mot våld är både bättre och billigare för samhället än åtgärder som sätts in när våldet redan har skett. Därför behövs organisationer som arbetar med unga killar, psykisk ohälsa och förebyggande insatser när det gäller våld, mer än någonsin.
Om politiker och andra beslutsfattare som nu tävlar om vem som har de bästa strategierna för att stoppa våldet menar allvar, behöver de satsa mer på förebyggande åtgärder.
Genom en finansiering av tidiga insatser speciellt riktade till unga killar som är i riskzonen för att bli våldsutövare kan våldsspiraler brytas tidigare och dödligt våld undvikas.
Killfrågor är en nationell stödverksamhet för personer 10–20 år som definierar sig som killar. I december 2009 tog vår chatt emot den första killen som sökte stöd hos oss.
Under årens lopp har vi sett en utveckling från kortare, mer ytliga samtal om kropp och knopp till långa innehållsrika dialoger om allt från ensamhet, relationer och sexualitet till psykisk ohälsa, våld och porr.
Varje gång vi har utökat chattens öppettider, antal volontärer som chattar och vårt stödteam har fler personer vänt sig till oss.
Tack vare alla de berättelser som strömmat in besitter vi idag särskild kunskap när det gäller unga killar och våld. Vi ser till exempel andra grundorsaker till våldet än de Moderaternas partiledare Ulf Kristersson pekar på. Visst har politiker ett ansvar när det gäller att få stopp på våldet, men kanske vore det klokt att prata med oss som dagligen jobbar med frågan istället för att skylla mäns våld på invandringen?
Sedan hösten 2018 arbetar vi med att utveckla en samtalsmetod för hur man kan prata med unga våldsutövare. I somras införde vi i vår chatt temakvällar med särskilt fokus på våld. Vår verksamhet är unik i sitt slag och vi har en av ytterst få stödchatter i landet som specifikt riktar sig till killar. Trots det tvingas vi söka pengar på årsbasis från samma finansiärer som tjej- och transjourerna.
Det är inte rimligt att verksamheter med målgruppen unga killar ska konkurrera om samma pengar som verksamheter där målgruppen är unga tjejer och transpersoner. Tjej- och transjourerna utgör ett viktigt stöd för många som utsätts för killars och mäns våld. På så sätt kompletterar våra jourer varandra.
Vi kräver en stabil finansiering så att vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet i den takt vår målgrupp behöver. Istället för att försöka vinna billiga politiska poäng genom att skylla våldet på invandringen behöver politiker på alla nivåer se till att det går att arbeta förebyggande och långsiktigt.
Politiker behöver också se över om de kan öronmärka pengar för verksamheter som arbetar för att förändra unga killars normer.
I och med att barnkonventionen blir lag den 1 januari bör landets politiker ägna större kraft åt frågan hur normförändrande verksamheter som riktar sig till unga killar ska finansieras.
Alla unga har rätt till det stöd och den hjälp de behöver och därför måste Killfrågor och liknande verksamheter kunna existera och verka under lång tid.
Vi har jobbat i tio år med att förebygga våld genom att erbjuda pojkar och unga män en plats där de får utrymme att uttrycka sina känslor. Det är ett arbete som politiker och andra makthavare borde lyfta fram och stödja.
Maria Breyer, verksamhetsutvecklare
Micaëla Gripenberg, volontärsamordnare
Martin Odh, teamchef
Henrik Westin, metodutvecklare
Johan Nikula, projektledare
Lena Berg, metodutvecklare
Samtliga verksamma i stödteamet inom organisationen MÄN.
Gå till toppen