Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”I Socialdemokraternas och Miljöpartiets Malmö har vägen till socialkontoret alltid varit rakare än vägen till jobbet.”

Malmö slits sönder av otrygghet och utanförskap orsakat av 25 års socialdemokratisk misslyckad politik och Miljöpartiet är garanten för att den negativa utvecklingen får fortsätta. Det skriver Torbjörn Tegnhammar och Helena Nanne, Moderaterna.

Malmö är idag en alldeles för splittrad stad. Livschanserna för barn som växer upp skiljer sig för mycket åt mellan stadens olika delar, skriver artikelförfattarna.Bild: Hussein El-alawi
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
När barn aldrig får se sina föräldrar gå till jobbet, när mamma och pappa inte kan svenska och därför inte kan hjälpa till med läxan, när de enda förebilderna som tjänar pengar är knarklangare, blir konsekvenserna allvarliga.
Malmös negativa utveckling har skett med Miljöpartiets stöd och den politik som skapat stadens allvarliga problem fortsätter med uppbackning från Miljöpartiet.
Miljöpartiet ingår inte längre i stadens politiska styre, men Socialdemokraterna har för över 1,5 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar årligen köpt partiets lojalitet genom att ge det tre välavlönade heltidstjänster, politiska sekreterare, i stadshuset, trots att den överenskommelse som slöts mellan samtliga partier i kommunfullmäktige före valet, som reglerar oppositionens bemanning, fastställer att Miljöpartiet är för litet för att ha rätt till någon av dessa tjänster.
Malmö är idag en alldeles för splittrad stad. Livschanserna för barn som växer upp skiljer sig för mycket åt mellan stadens olika delar. Det är frukten av en politik där i synnerhet människor som flyttat till Malmö från andra länder aldrig har fått ett vettigt erbjudande när det gäller hur de kan komma in i samhället.
Istället för att från första dagen mötas av positivt höga förväntningar om att snabbt lära sig språket, tillgodogöra sig kunskaper för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden och själva ta ansvar för att försörja sina familjer, har människor fått sina liv förstörda genom att passiviseras i bidragssystem. I Socialdemokraternas och Miljöpartiets Malmö har vägen till socialkontoret alltid varit rakare än vägen till jobbet.
Miljöpartiet hävdar att Moderaterna genom den politik vi förespråkar sparkar på dem som redan ligger ner (Aktuella frågor 6/12). Att det skulle finnas någon i Malmös kommunfullmäktige som vill göra det är ett påhitt som i synnerhet Socialdemokraterna och Miljöpartiet ägnar sig åt för att rättfärdiga sin ovilja att ställa sig bakom reformer som hjälper människor att bryta sig loss från det utanförskap som gör så stor skada för både den enskilda invånaren och hela Malmö.
Moderaterna har i år presenterat över 30 åtgärder som kan hjälpa människor i utanförskap att ta sig in i samhället, bli goda förebilder för sina barn och försörja sin familj. Om våra förslag blir verklighet skulle Malmö stads kostnader som hänger ihop med att många invånare lever i utanförskap minska. Det skulle i sin tur göra att resurser kan överföras till skola och omsorg.
Moderaterna har bland annat föreslagit att Malmö ska:
• Införa en övergripande organisation som styr mottagande och integration av nya invånare.
• Utreda och renodla den kommunala arbetsmarknadsavdelningens uppdrag.
• Ge den kommunala arbetsmarknadsavdelningen möjlighet att använda fria aktörer.
• Införa skärpta aktivitetskrav för den som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl.
• Införa kontroller av utbetalningar inom ekonomiskt bistånd för att motverka fusk och felaktigheter.
• Sluta att betala ut ekonomiskt bistånd till människor som vistas illegalt i landet.
• Sluta att kompensera dem som uppbär försörjningsstöd om deras studiestöd dras in på grund av ogiltig frånvaro.
• Utöka antalet sommarjobb i Malmö stads regi för unga under 2020.
• Genomföra en översyn av de riktlinjer och den hantering som gäller för nödbostäder. Syftet ska vara att minska Malmö stads kostnader.
• Genomföra en översyn av socialtjänstens utrednings- och placeringsverksamhet.Syftet ska vara att minska Malmö stads kostnader och säkerställa tidiga insatser vid behov.
Miljöpartiet har liksom övriga vänsterpartier och Liberalerna konsekvent röstat emot alla våra förslag.
Miljöpartiets förslag till Malmös budget 2020 saknar reformer för att bryta utanförskapet i staden. Det ingår inte några nya åtgärder för att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Tvärtom är en av Miljöpartiets dyraste satsningar att öka kostnaderna för socialbidrag med 40 miljoner kronor. Det är en tydlig signal till alla de tusentals Malmöbor som idag har förpassats till ett liv i utanförskap: Miljöpartiet vill att ni ska vara kvar där ni är.
Miljöpartiet påpekar att Malmö behöver fler trygga barndomar med lek, kompisar och framtidstro. För oss moderater är det viktigt att dessa barn får rätt till en skolgång som ger dem en chans att lämna sina föräldrars utanförskap. En skola behöver ordentliga resurser för att kunna jämna ut ojämna livschanser. Moderaterna har därför föreslagit en satsning på 100 miljoner kronor extra till Malmös grundskolor, så att barn i hela Malmö ska kunna lyckas med sin skolgång. Miljöpartiet gick emot förslaget och valde istället att betala tillbaka till Socialdemokraterna för sina välavlönade heltidstjänster genom att rösta på Socialdemokraternas och Liberalernas budget, som innebär en nedskärning på över 50 miljoner kronor i Malmös skolor. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vägrar göra något åt Malmös skenande utanförskap, och barnen får betala priset.
Malmö slits sönder av otrygghet och utanförskap orsakat av 25 års socialdemokratisk misslyckad politik och Miljöpartiet är garanten för att den negativa utvecklingen får fortsätta.
Torbjörn Tegnhammar (M)
 är oppositionsråd i Malmö.
Helena Nanne (M) är 
vice ordförande i Malmös arbetsmarknads- och socialnämnd.
Gå till toppen