Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Bloomberg på klimatkampanj i Madrid

Trots att USA lämnar Parisavtalet skärper stora delar av landet sitt klimatarbete. – Ni ska veta att många amerikaner stödjer Parisavtalet, säger presidentaspiranten Michael Bloomberg på FN:s klimatmöte i Madrid.

Michael Bloomberg är på FN:s klimatmöte i Madrid för att sprida budskapet att USA fortfarande är med i kampen mot klimatförändringen, tack vare klimatarbetet i många amerikanska delstater, städer och företag.Bild: Bernat Armangue/AP/TT
– Jag är här för att ingen från Vita Huset är det, säger den amerikanske multimiljardären, som hoppas på att bli demokraternas presidentkandidat nästa år.
Intresset för Bloombergs seminarium på klimattoppmötet är enormt. Han håller det tillsammans med bland andra skådespelaren Harrison Ford och folk köar och trängs för att komma in. Ändå får hälften stå utanför.
Bloomberg presenterar en ny rapport om hur många delstater, städer och organisationer inom koalitionen ”America's pledge” snarast skärpt sitt klimatarbete sedan president Donald Trump första gången meddelade att landet skulle lämna Parisavtalet 2017.
Tillsammans representerar dessa aktörer 65 procent av USA:s befolkning, 68 procent av landets BNP och står för 51 procent av landets utsläpp av växthusgaser.
Bitvis känns seminariet lite som ett kampanjmöte, för Michael Bloomberg vill förstås få fram budskapet att med honom i Vita Huset skulle klimatpolitiken bli en helt annan än med Donald Trump.
Och han vill också lyfta fram att allt inte är Washington.
– Ni ska veta att många amerikaner stödjer Parisavtalet. Vi fortsätter att jobba och gör uppmuntrande framsteg, säger han.
Forskarna bakom rapporten skriver att om arbetet fortsätter i nuvarande takt minskar landets utsläpp av växthusgaser med 25 procent till år 2030, jämfört med 2005. Om klimatarbetet skärps i linje med de mest framgångrika staternas klimatpolicies ökar minskningen till 37 procent.
Om ansträngningarna dessutom kombineras med en ny, statlig klimatpolicy kan utsläppen minskas med 49 procent. Det skulle innebära att hela landet hamnar i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.
Rapportförfattarna från University of Maryland och Rocky Mountain Institute, med finansiellt stöd från Michael Bloomberg själv. pekar på tre huvudstrategier för att nå målet.
För det första ska landet övergå till 100 procent förnybar el, vilket beskrivs som ekonomiskt lönsamt för konsumenterna eftersom priserna gått ned kraftigt. För det andra ska fossila bränslen inom transport, uppvärmning och industri fasas ut och huvudsakligen ersättas med el. För det tredje ska naturens förmåga att ta upp koldioxid stärkas, genom att bättre vårda våtmarker, utöka skogsområden och se över markanvändning.
Fakta

Parisavtalet

I december 2015 beslutade världsledare i Paris om ett nytt klimatavtal. Länderna enades om att hålla den globala temperaturökningen "väl under" 2 grader Celsius, men helst under 1,5 grader – det så kallade 1,5-gradersmålet.

Den globala uppvärmningen mäts från förindustriell tid, cirka 1880-talet och framåt, och visar det globala medelvärdet, men uppvärmningen kan skilja sig åt regionalt.

Kärnan i Parisavtalet är att minska utsläppen av växthusgaser, samt att stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter.

Länderna har förbundit sig att vart femte år skärpa sina nationella planer för att minska utsläppen. 2020 ska alla länder lägga fram nationellt bestämda klimatplaner (NDC).

Till Parisavtalet, som ratificerades 2016, hör den så kallade regelboken, som är ett gemensamt regelverk för hur länderna praktiskt ska uppfylla avtalets mål.

Källa: Regeringen, Naturvårdsverket

Fakta

Klimattoppmötet i Madrid

Den 2–13 december pågår FN:s klimattoppmöte COP25 i Madrid, som hastigt tog över värdskapet när Santiago i Chile backade ur på grund av oroligheter i landet.

Runt 25000 deltagare från nästan 200 länder deltar. Under första veckan är det främst tjänstemän som förhandlar, under andra veckan anländer ministrar och andra tunga politiker. Från Sverige deltar klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och biståndsminister Peter Eriksson (MP).

Sverige förhandlar inte som enskilt land, utan genom EU.

Den formella agendan handlar mycket om hur Parisavtalet ska implementeras. Regler för utsläppshandeln mellan länder ska beslutas (artikel 6) och en översyn ska göras av hur skador och förluster till följd av klimatförändringen hanteras.

Andra frågor som lyfts fram är havsfrågor och jämställdhet. Dessutom pågår mängder av möten utanför förhandlingsrummen där klimatorganisationer, näringsliv och forskare deltar.

Källa: Regeringen, COP25.

Gå till toppen