Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ledare: En grön giv är ett stort kliv. Men nödvändigt för EU.

Ursula von der Leyen.Bild: Francisco Seco
Detta är tidningens huvudledare. Sydsvenskans hållning är oberoende liberal.
Det dröjde innan den nya EU-kommissionen kunde tillträda, men väl på plats förspiller den ingen tid i sitt arbete för klimatet. Kommissionsordföranden Ursula von der Leyen lovade redan på förhand att lägga fram en så kallad grön giv för unionen inom hundra dagar på jobbet. Huvuddragen i den ambitiösa miljö- och klimatplanen presenterade hon inför Europaparlamentet redan på onsdagen, andra veckan på jobbet.
En av de huvudsakliga målsättningarna är att unionen ska vara klimatneutral till år 2050. Siktet ställs på att slå fast detta i en särskild klimatlag som presenteras i vår. Motståndet är visserligen stort från vissa kolberoende medlemsländer. Polen och Tjeckien väntas till exempel markera mot förslaget under EU-toppmötet i Bryssel som inleds på torsdagen. Men möjligen kan de blidkas med hjälp av von der Leyens tydliga koppling mellan unionens budget- och klimatfrågor. Hon tänker sig att en särskild fond, med 100 miljarder euro i avsatt kapital, ska hjälpa de regioner och branscher som drabbas hårdast ekonomiskt av att ställa om.
"Vi måste se till att ingen lämnas bakom. Den här omställningen måste fungera för alla och vara rättvis – eller så fungerar den inte alls", konstaterar von der Leyen.
Därtill ska Europeiska investeringsbanken, EIB, få tydligare klimatinriktning. Till 2025 ska hälften av dess utlåning gå till finansiering av olika klimatprojekt.
Samtidigt föreslås EU få en plan för att aktivt slå vakt om biologisk mångfald och viktiga ekosystem. Miljöfarliga utsläpp ska förebyggas i högre grad och livsmedelsproduktionen ska göras mer hållbar.
von der Leyen liknar de nya målen vid att fara till månen, men resan mot klimatneutralitet behöver inte bli så svår. Det som krävs är egentligen inte mycket mer än långsiktiga, ekonomiskt rationella beslut. Det finns ingen lönsam framtid i fossila bränslen och klimatfördärvande produktion. För att värna fortsatt välstånd måste EU se till att vara tidigt ute med att ställa om. Det handlar inte så mycket om uppoffringar som investeringar – och avkastningen har alla förutsättningar att kunna bli god. Eller som kommissionsordföranden själv uttrycker det:
"Den gröna given är vår nya tillväxtmodell. Den ger mer tillbaka än vad den tar."
Att snabbt minska utsläppen är inte bara viktigt för kommande generationer, utan även angeläget i kortare perspektiv. Omställningen skapar nya jobb och berör alltifrån jordbruk till industri och transporter. Den tydliga betoningen ger helt klart kommissionen bättre förutsättningar att få stöd för uppsatta mål.
Men är målsättningarna tillräckligt ambitiösa?
Samtidigt som fossilberoende länder protesterar mot den gröna given kritiserar vissa partier och organisationer EU-kommissionen för att den inte vill gå ännu längre. Främst rör det nivån på utsläppen av växthusgaser. Till hösten vill von der Leyen ta ett beslut om en minskning med minst 50 procent till år 2030 jämfört med 1990 års nivå. Dessförinnan vill hon granska förutsättningarna för att höja målet till 55 procent. Kritikerna menar att 60 eller 70 procent vore en rimligare nivå. Och de lär dessvärre ha rätt, med tanke på sakens allvar.
Det är lätt att komma med ambitiösa mål på klimatområdet. Det svåra är att förverkliga dem. Ingen är betjänt av att kommissionen föreslår mer än vad det finns rimliga förutsättningar att kunna förverkliga. Hela EU måste förmås att godta den gröna given och arbeta målmedvetet för att förverkliga den. Att von der Leyen vill göra avvägningar ned till enstaka procentenheter tyder på att hon tar detta uppdrag på största allvar. Oavsett vilken nivå det slutligen stannar vid, så innebär förslaget en rejäl höjning av EU:s ambitionsnivå på klimatområdet.
En grön giv är ett stort kliv. Men inte bara möjligt, utan nödvändigt för EU.
Gå till toppen