Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”I dagens klimatkris räcker det inte att de politiker som styr Malmö har höga ambitioner.”

Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde framkom många lösningar och metoder för hur Malmö ska nå FN:s klimatmål. Men den politiska debatten utmärktes av en frånvaro av utvärdering och reflektion. Det skriver Jennifer Cronborn och Helena Wellberg, styrelseledamöter i Naturskyddsföreningen Malmö.

I Malmö stads nya miljöprogram bör det vara inskrivet att allt jordbruk som sker på kommunal mark ska vara ekologiskt, skriver Jennifer Cronborn och Helena Wellberg, Naturskyddsföreningen.Bild: Håkan Röjder
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Nyligen klubbade Malmös kommunfullmäktige stadens budget för 2020. Vi välkomnar de höga ambitioner när det gäller klimat och miljö som uttrycks i budgeten, men hur ska de kunna bli verklighet när inte tillräckligt med pengar avsätts?
I det miljöprogram som gäller nu, mellan 2009–2020, finns 19 ambitiösa punkter som ska leda till att Malmö ska nå FN:s klimatmål. Tanken är också att Malmö ska bli Sveriges klimatsmartaste stad. De första åren var Malmö en förebild för många andra kommuners hållbarhetsarbete. Men sedan tappade staden fart och sjönk bland annat i tidskriften Aktuell hållbarhets årliga rankning “Sveriges miljöbästa kommun”. Malmö har dalat från första plats 2014 till plats 22 i år.
När nu 2020 närmar sig har bara två av de 19 målen uppfyllts och det till stor del tack vare Malmöbornas egna insatser. De uppnådda målen är 20 procent mindre energiförbrukning per person och insamling av hushållens matavfall.
Det nya miljöprogram som ska antas nästa år ska gälla mellan 2021 och2030. Det viktigt att de som utformar programmet drar slutsatser kring vad som gått fel i arbetet med det nuvarande programmet och agerar utifrån det.
Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde framkom många lösningar och metoder för hur Malmö ska nå FN:s klimatmål. Men den politiska debatten utmärktes av en frånvaro av utvärdering och reflektion.
I en allt stramare kommunal ekonomi är det viktigt att veta vilka insatser som får effekt. Iarbetet med det kommande miljöprogrammet blir det extra väsentligt.
Malmö Stads budget för 2020 innehåller formuleringar som: ”Det krävs genomgripande förändringar i planeringen och byggandet av staden för att både möta och minska klimatförändringarna” och "Klimatförändringarna är en av vår generations största utmaningar”. Men det finns få konkreta förslag på hur klimatarbetet ska gå till. De pengar som avsätts motsvarar inte det stora och brådskande arbete som behövs.
I budgeten för 2020 syns en konfliktrisk mellan tillväxt och miljöhänsyn. Det visar sig på flera olika sätt, till exempel att bygga tätt istället för att satsa på grönytor och biologisk mångfald.
Under 2020 kommer Naturskyddsföreningen att granska Malmö stads arbete med att ta fram det nya miljöprogrammet genom att bjuda in både politiker och tjänstemän. Under året kommer vi också att arrangera öppna debatter i frågan. Som vi ser det bör några viktiga punkter i det nya miljöprogrammet vara;
• En analys av varför kommunen inte förmått uppfylla målen i miljöprogrammet 2009–2020.
• Höga miljö- och klimatkrav på den egna organisationen som ska vara uppfyllda före 2025 där till exempel arbetet med att utfasa material, livsmedel och produkter med hög klimat- och miljöbelastning ska fördjupas och arbetet med att hitta miljövänligare alternativ intensifieras.
• En ökning av andelen grönyta per capita inom tätorten där minst hälften av grönytan har naturvårdande skötsel.
• Endast ekologiskt jordbruk ska ske på kommunal mark.
• En kraftig minskning av de tjänsteresor inom Sverige som görs med flyg.
• Bilfria zoner i centrala Malmö.
• En allmän policy för att i första hand återvinna och reparera Malmö stads kontorsmaterial och tekniska utrustning.
I den klimatkris som råder räcker det inte att de politiker som styr Malmö har höga ambitioner. Bättre och större satsningar som förvandlas till verklighet är viktigare.
Jennifer Cronborn och Helena Wellberg, styrelseledamöter i Naturskyddsföreningen Malmö.
Gå till toppen