Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Både anställda i sjukvården och bussförare bör få bära kroppskameror.”

Vi ser goda möjligheter att öka både tryggheten och säkerheten för Skånes invånare. Det skriver fyra företrädare för Moderaterna i Skåne.

Idag använder Arrivas kundvärdar på Pågatågen kroppskameror.Bild: Lars Brundin
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Hösten har varit våldsam – därför intensifierar vi nu Region Skånes arbete för att öka tryggheten och säkerheten i sjukvården och kollektivtrafiken. Hot och våld på bussar och tåg har ökat, liksom stök och bråk på akutmottagningar.
Ingen ska behöva vara rädd för att åka buss eller söka vård. Människor som utför sina arbeten, bussförare, biljettkontrollanter, sjuksköterskor, läkare och ambulanspersonal ska inte behöva utsättas för hot eller våld.
Vi anser att anställda i sjukvården ska få bära kroppskameror. Erfarenheter från sjukvården i Stockholm visar att våld och hot om våld minskar drastiskt när personalen bär kameror.
Vi vill öka säkerheten på sjukhusen genom att införa kontroll av dem som passerar ut och in på de nattöppna verksamheterna, som förlossningsavdelningar och akutmottagningar. Genom bättre belysning och genom fler kameror vill vi öka trygghet och minska risken för våld på sjukhusområdena. En större studie från Brottsförebyggande rådet visar att kameraövervakning ger goda brottsförebyggande effekter. Bilinbrott och skadegörelse minskar i områden där kameror sätts upp.
Vi vill att Region Skåne i samarbete med kommunerna ska införa kameraövervakning på knutpunkter för kollektivtrafiken och se till att det finns god belysning i anslutning till busshållplatser. Bussförare bör erbjudas möjlighet att bära kroppskameror. Vi undersöker också möjligheterna att, med hjälp av ny teknik, öka kamerakontrollen i realtid på tåg ochbussar. I september fattade regionfullmäktige beslut om att införa flexibla nattstopp på två av regionens busslinjer. Från och med den 1 november kan passagerare på de bussarna välja att hoppa av var som helst längs busslinjerna, något som ökar tryggheten för dem som känner oro över att gå ensamma hem på natten. Faller försöket väl ut vill vi införa flexibla nattstopp på fler busslinjer i regionen.
Vi arbetar för att de 35 000 personer som är anställda av Region Skåne ska ha en god arbetsmiljö. Om vi inte kan säkerställa medarbetarnas trygghet är risken stor att de söker sig till andra arbetsgivare. Det drabbar patienter och resenärer. Därför vill vi lyssna på personal som arbetar i särskilt utsatta områden och situationer så att vi kan skapa en bild av hur vi kan göra deras arbetssituation tryggare.
I september bjöd vi tillsammans med övriga partier i det borgerliga regionstyret in till partiöverskridande samtal om ett tryggare Skåne. I en tid då otryggheten ökar måste vi se bortom ideologisk oenighet och enas i en vilja att bryta den destruktiva utvecklingen. Tyvärr avböjde Vänsterpartiet att medverka med hänvisning till att de inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna.
Brottsförebyggande rådets årliga nationella trygghetsundersökning visar att människors upplevda trygghet har minskat dramatiskt de senaste åren. De som bor i Polisregion Syd – det vill säga Skåne, Blekinge, Kalmar län och Kronoberg – uppger den högsta upplevda otryggheten i Sverige. Minst trygga känner sig Malmöborna.
Trygghet är fundamental för människors välbefinnande. Den som inte är trygg är inte fri – och frihet är liksom trygghet grundläggande värderingar i en moderat politik. Läget är allvarligt, och problemen är komplexa – men vi ser goda möjligheter att öka både tryggheten och säkerheten för Skånes invånare.
Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.
Anna Jähnke (M), ordförande i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd.
Anna Mannfalk (M), förste vice ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.
Carina Zachau (M), ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.
Läs också Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen