Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Fattigdomsbekämpning sker idag bäst med elektrifiering.”

Tillgång till el är en nyckel till ett bättre liv. Det är dags att regeringen gör om det svenska biståndet och prioriterar elektrifiering, skriver Ingemar Andersson, energikonsult.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I Indien har människor i fattiga områden fått elektricitet i sina hem genom att mindre företag med hjälp av bidrag har installerat solpaneler. Det flesta av Agenda 2030-målen går att uppfylla med hjälp av elektrifiering, skriver Ingemar Andersson.

Bild: Rafiq Maqbool

Annons

Möjligheterna att få tillgång till el har ökat och därmed kan livet för miljontals människor runt om i världen förbättras. El från solceller har blivit ett av de billigaste sätten att elektrifiera. Solcellspaneler utvecklas så att de ger alltmer el. Dessutom kostar de allt mindre att köpa.

Det sker enormt många investeringar i stora solelsprojekt, de största finns i Kina, Indien och Sydamerika, men de når bara de människor som har elnät.

Mer intressanta är de satsningar som sker i små off grid-lösningar, alltså utanför elnäten. För många människor i utvecklingsländer blir små enkla solcellsanläggningar i den egna bostaden inträdet i den elektriska världen. De slutar använda levande ljus och fotogen, och går över till ledlampor samtidigt som mobiltelefoner kan laddas på ett enkelt sätt hemma. Efter en tid införskaffas det första kylskåpet, den första tv-apparaten och andra saker som kräver elektricitet.

Annons

Annons

Fenomenet pay-as-you-go ser ut att bli stort i vissa delar av Afrika och Asien. Det betyder att man betalar för det man använder och inte mer. När det gäller el kan det innebära att man bara betalar för den el man använder när man till exempel laddar sin mobil eller tvättar en tvätt.

Det flesta av de Agenda 2030-mål för hållbar utveckling som FN har slagit fast går att uppfylla med hjälp av elektrifiering. De 18 målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Det är dags att regeringen gör om det svenska biståndet och prioriterar elektrifiering. Fokus måste ligga på att ge den miljard människor som saknar tillgång till el ett bättre liv.

Elektrifiering kan göra att vardagen ändras från tidsödande sysslor som ved- och vattenhämtning och tvättning, till att jobba på arbetsplatser där man får lön, driva företag, studera eller ägna sig åt andra aktiviteter som eliminerar fattigdom.

En viktig sak med en bred elektrifiering, är möjligheterna att ladda mobiltelefoner. De flesta människor i utvecklingsländer har numera en mobil. Betydelsen av det är svårt att överskatta. I mobilen finns kontakten med omvärlden, det kan röra sig om alltifrån myndigheter till barn och andra närstående. I mobilen sker alla penningtransaktioner. Mobila betalningssystem fanns i Afrika redan för 15 år sedan, långt före Swish i Sverige. Mobilen är en av de viktigaste förutsättningarna för att vardagen ska fungera både för enskilda personer och för företagare.

Annons

Elektrifiering bidrar till bättre sanitet, sjukvård, matförvaring och luftkvalitet. Konstbevattning, avsaltning, konstgödsel är också sådant som blir möjligt. Dessutom gör elektrifiering att det går att använda sig av digitala hjälpmedel, läsa läxor på kvällar och laga mat på nya sätt.

Elektrifiering är en nyckel till ett bättre liv. Därför sker fattigdomsbekämpning idag bäst med elektrifiering.

Ingemar Andersson, energikonsult.

Annons

Annons

Till toppen av sidan