Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Låt forskningen styra Malmös kommande miljöprogram, inte möjligheten att nå målen.”

De mål som sätts upp måste utgå från vad naturen och planeten orkar med. Det krävs nytänkande och omställning, skriver Tobias Petersson och Gunilla Ryd, Vänsterpartiet.

Det bör ske en ökning av andelen grönyta per capita inom Malmö tätort, skriver Tobias Petersson och Gunilla Ryd.Bild: Hussein El-alawi
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Malmö stad har sedan 2009 jobbat utifrån ett miljöprogram som löper ut nästa år. Programmet var ambitiöst när det antogs, men nu behövs kraftfullare åtgärder.
Jennifer Cronborn och Helena Wellberg, styrelseledamöter i Naturskyddsföreningen Malmö, påpekar dessutom att bara två av de 19 mål som ingår i miljöprogrammet har uppnåtts (Aktuella frågor 11/12).
Viktiga mål som till exempel att minska stadens koldioxidutsläpp och bullernivåer är långt ifrån uppnådda, utbyggnaden av kollektivtrafik och klimatanpassningen går inte tillräckligt snabbt och arbetet med ekologisk hållbarhet går för långsamt.
Cronborn och Wellberg tar upp att det inte räcker att de politiker som styr Malmö har höga ambitioner och poängterar vikten av att målen förvandlas till verklighet. De påpekar också att ledamöter vid Malmö kommunfullmäktiges budgetdebatt i november lade fram den ena kreativa lösningen på klimatkrisen efter den andra. Det var som om alla kände att de behövde presentera något som gör att klimatförändringarna stoppas, men den politiska vilja och handlingskraft som krävs lyste med sin frånvaro.
Vi håller med Naturskyddsföreningen om att det inte räcker med ambitiöst uppsatta mål eller kreativa lösningar för en hållbar framtid om de inte leder till handling. För många politiker verkar det vara viktigare att Malmö ses som en betydelsefull kommun när det gäller att få bukt med klimatförändringarna än verkliga förändringar.
Cronborn och Wellberg understryker att Malmö stad måste analysera varför målen i miljöplanen 2009–2020 inte uppnåtts och sätta höga miljö- och klimatkrav på den egna organisationen, som alla ska vara uppfyllda 2025.
Malmö stads revisorer har ett par gånger uppmärksammat och kritiserat den bristande måluppfyllelsen i det nuvarande miljöprogrammet och kopplat den till en otydlig ansvarsfördelning när det gäller vilka kommunala förvaltningar som måste göra vad. Istället för styrdokument finns rekommendationer. Dessutom är den handlingsplan som hänger ihop med miljöprogrammet inte tvingande eftersom den inte är antagen av kommunfullmäktige.
Liksom Cronborn och Wellberg anser vi att det bör ske en ökning av andelen grönyta per capita inom Malmö tätort, att endast ekologiskt jordbruk ska få ske på kommunal odlingsmark, att det ska införas bilfria zoner i centrala Malmö och att en kraftig minskning av tjänsteresor med flyg måste ske.
Men viktigast är att låta forskningen styra det kommande miljöprogrammet, inte möjligheten att nå målen. De mål som sätts upp måste utgå från vad naturen och planeten orkar med. Det krävs nytänkande och omställning.
I det kommande miljöprogrammet måste en tydlig och bindande handlingsplan och ansvarsfördelning ingå.
De politiker som styr Malmö måste lyssna på dem som Greta Thunberg vill att vi alla ska lyssna på och låta deras forskning styra. Det går inte längre att blunda för fakta. Det brådskar och krävs handlingskraft.
Vi ser fram emot att under det kommande året delta i diskussioner kring hur det nya miljöprogrammet ska utformas. Den globala klimatkrisen bör var utgångspunkten för vilka mål som sätts upp.
Vi ser också fram emot att delta i arbetet med hur vägen från en koldioxidberoende till enhållbar stad ska utformas.
Inte bara politiker behöver agera. Hoppet om en ljus framtid ökar när folket mobiliserar och ställer krav. Tillsammans kan vi få de partier som styr Malmö att genomföra de förändringar som måste ske för att säkra en hållbar framtid.
Tobias Petersson (V), ledamot i miljönämnden i Malmö..
Gunilla Ryd (V), ledamot i kommunfullmäktige och ersättare miljönämnden i Malmö.
Läs också ”I dagens klimatkris räcker det inte att de politiker som styr Malmö har höga ambitioner.”
Läs också Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen