Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Malmö stads klimat- och miljöarbete är på rätt väg. Vi är stolta men inte nöjda.”

Sverige är ett föredöme i världen – och Malmö är ett föredöme i Sverige. Det skriver Simon Chrisander (L), stadsbyggnads- och miljökommunalråd, och Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i miljönämnden.

Just nu pågår ett arbete att med en uppdaterad version av Malmös trafik- och mobilitetsplan. I den nya planen prioriterar vi bra alternativ till bilar: snabba, eldrivna bussar, tåg och säkra cykelvägar, kompletterade med delningstjänster för bilpooler och hyrcyklar, skriver artikelförfattarna.Bild: Patrick Persson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Vi välkomnar Naturskyddsföreningens engagemang i hur Malmö ska nå FN:s globala hållbarhetsmål och de mål som slagits fast i Parisavtalet (Aktuella frågor 11/12). Den ideella sektorn är avgörande för att klimatarbetet ska ta rätt riktning.
Också Vänsterpartiet understryker behovet av en miljö- och klimatpolitik som är offensiv och som bidrar till förändring (Aktuella frågor 17/12). Det glädjer oss att Vänsterpartiet, precis som vi, har höga ambitioner. Vi ser fram emot att partiet stöder oss i Malmös klimatomställning.
Det kommunala miljöprogram som gäller nu antogs 2008 och är en vision för Malmö 2020. Det innehåller mål för 2010-talet och kanaliserar stadens resurser och krafter för miljöns bästa. 
Under det gångna decenniet har kommunen arbetat mot 19 delmål. En klar majoritet av dem har en positiv trend. Malmö stads utvärderingar visar att arbetet är på rätt väg, men att det behöver gå snabbare. Vi är stolta men inte nöjda.
Malmö stads politiska styre, Socialdemokraterna och Liberalerna, ser den omställning som krävs för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål och målen i Parisavtalet som en av de absolut största utmaningarna som Malmö – och världen – står inför. Det är därför vi har lagt en budget för 2020 med ett starkt miljö- och klimatfokus. Pengarna som avsätts till miljö- och klimatarbete har ökat med 25 procent jämfört med tidigare år.
Kommunens budget för 2020 genomsyras av en rad konkreta reformer, bland annat:
• Vi samlar sju miljoner kronor i en miljö- och klimatpott under kommunstyrelsen. Under året ska vi överväga vad som ger störst klimat- och miljönytta, och då besluta vad pengarna ska användas till.
• Mål om att staden till 100 procent ska försörjas av förnybar energi.
• Energi- och klimateffektiv stadsbyggnadsplanering
.
• Fler solceller i staden genom ett nytt bolag som kommunen och näringslivet står bakom. Många tak kan täckas med solceller. Vår förhoppning är att ett sådant bolag ska kunna gagna Malmös miljö och ekonomi i ett långt perspektiv.
• En fossilbränslefri kommunal fordonsflotta,
• Fortsatt arbete för biologisk mångfald.
Både Naturskyddsföreningen och Vänsterpartiet tar upp att andelen grönyta per capita bör öka. Malmös S+L-styre har ökat den så kallade grönytefaktorn med 20 procent sedan 2018. Grönytefaktorn är den andel grönyta som måste finnas i en detaljplan. Genom att bygga tätt och högt nära kollektivtrafik behöver färre gröna ytor bebyggas.
Naturskyddsföreningen anser att det bör ske en kraftig minskning av de tjänsteresor inom Sverige som görs med flyg. S+L-styret ska inom kort anta en ny resepolicy som främjar klimatsmarta transporter, men redan nu pekar prognosen på att vissa av stadens förvaltningar kraftigt har minskat sitt flygande under 2019.
Naturskyddsföreningen anser att det bör finnas en allmän policy för att i första hand återvinna och reparera Malmö stads kontorsmaterial och tekniska utrustning. I Malmö stads organisation finns det redan ett system för att återanvända kontorsmöbler och annan kontorsmateriel. Som politiska företrädare går vi gärna i täten för återanvändning. Den av oss som har ett tjänsterum i stadshuset, Simon Chrisander, har bara begagnade möbler på sitt rum.
För att minska utsläppen och för att kunna bygga staden så tät som möjligt är det viktigt att politiker beaktar hur människor förflyttar sig. Alla kan inte ta sig fram i egna bilar. Vi i S+L-styret har förståelse för att bilen behövs i vissa situationer för att få ihop tillvaron.
Just nu pågår ett arbete med en uppdaterad version av Malmös trafik- och mobilitetsplan. I den nya planen prioriterar vi bra alternativ till bilar: snabba, eldrivna bussar, tåg och säkra cykelvägar, kompletterade med delningstjänster för bilpooler och hyrcyklar. För människor som pendlar till Malmö har vi skapat en särskild pendlarparkering i Svågertorp. Vi planerar att under 2020 göra om de kommunala parkeringshusen till hus där också andra fordon kan parkeras eller hämtas ut genom abonnemang. Det ska vara lätt att göra rätt.
Både politiker och tjänstemän i Malmö jobbar aktivt och metodiskt för att uppnå de klimat- och miljömål som satts upp. Sverige är ett föredöme i världen – och Malmö är ett föredöme i Sverige. 
Alla Malmöbor ska vara stolta över att deras stad bedriver en miljö- och klimatpolitik i framkant.
S+L-styrets budget för 2020 höjer såväl ambitionsnivån som insatserna för att skapa ett Malmö som är hållbart också för framtida generationer.
Simon Chrisander (L), stadsbyggnads- och miljökommunalråd i Malmö samt ordförande i stadens miljönämnd.
Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i Malmös miljönämnd.
Gå till toppen