Annons

Annons

Annons

Annons

opinionBarnkonventionen

Aktuella frågor
”Att barnkonventionen blir lag innebär inte att barn får nya rättigheter.”

Ökad kompetens och tydliga prioriteringar är avgörande när barnkonventionen idag blir lag, skriver Pernilla Baralt, generalsekreterare för Unicef Sverige.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Barnkonventionen kan från och med nu åberopas i svenska domstolar som vilken annan lag som helst, något som inte tidigare var möjligt, skriver Pernilla Baralt.

Bild: Leif Andersson

Annons

Idag är en historisk dag. FN:s barnkonvention blir svensk lag. Det innebär inte att barn får nya rättigheter utan att konventionen får större genomslag och blir likställd andra svenska lagar, som socialtjänstlagen, föräldrabalken och utlänningslagen. Barnkonventionen kan från och med nu åberopas i svenska domstolar som vilken annan lag som helst, något som inte tidigare var möjligt.

Annons

Unicef Sverige arbetar såväl internationellt som nationellt med fokus på de mest utsatta barnen. Att barnkonventionen blir svensk lag gagnar särskilt barn i utsatta situationer. Det handlar om barn i vårdnadstvister, barn som är omhändertagna av socialtjänsten, barn som utsätts för våld eller som ansökt om uppehållstillstånd eller asyl och ännu inte fått besked om de får stanna i Sverige. För dem innebär lagen att de får ett starkare rättsligt skydd. Vid beslut måste nu större hänsyn tas till barnets bästa.

Annons

Ansvaret för att säkerställa att barnkonventionen efterlevs i praktiken vilar på regeringen, landets kommuner och myndigheter. Även den ideella sektorn och näringslivet spelar en viktig roll när det gäller att påverka barns situation, och att säkra deras rättigheter.

Tre saker är särskilt viktiga när barnkonventionen blir svensk lag:

• Barns rättigheter måste integreras i centrala politiska beslutsprocesser för att Sverige ska kunna utvecklas på ett socialt hållbart sätt och leva upp till målen i Agenda 2030 som antagits av FN.

• Kompetensen måste stärkas hos vuxna som arbetar med barn, för att de ska kunna upptäcka och möta barn som far illa.

• Barn måste få ökade kunskaper om sina rättigheter och vuxenvärlden måste i större utsträckning möjliggöra för barn och unga att vara delaktiga och involveras i beslut som rör dem.

Unicef Sverige ser fram emot att fortsatt arbeta för alla barns rättigheter – tillsammans med berörda parter – lokalt, nationellt och globalt.

Pernilla Baralt, generalsekreterare för Unicef Sverige.

Annons

Annons

Till toppen av sidan